Uncategorized

Nu er der snart valg: Hvad betyder det for os?

Som de fleste sikkert er klar over, så befinder vi os i et dobbelt valgår med valg til både Folketinget og Europa-Parlamentet. Det betyder, at politikere og andre interessenter så småt begynder at interessere sig mere for, hvad vi laver. Men hvad betyder det for din hverdag? I Sundhed og Omsorg er vi drevet af ledetrådene, og vi er en Kærlig Kommune. Det betyder, at vi har en åben organisation, […]

Uncategorized

Vi skal rydde op, forenkle og finde mere tid til borgerne

Tal fra Trivselsmålingen 2018 viser, at 54 procent af medarbejdere og ledere i Sundhed og Omsorg oplever uhensigtsmæssige arbejdsgange i arbejdet, og 39 procent oplever, at de laver unødvendige opgaver. MSO Forenkler er et program for Sundhed og Omsorgs afbureaukratiseringsindsats. Med programmet ønsker Chefteamet at få ryddet op i, hvad der må vise sig af overflødige arbejdsgange og unødvendige opgaver, så vi kan frigive ressourcer til at være sammen med […]

Uncategorized

Ledertrainee i Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorgs ledertrainee-forløb ”Væksthus for før-ledere” er blevet afløst af et fælleskommunalt traineeforløb. Forløbet er til medarbejdere med både lederlyst og -potentiale. Udgangspunktet for deltagelse i ledertraineeforløbet er en indstilling fra nærmeste leder. Nuværende ledertrainees i Sundhed og Omsorg fortsætter i deres forløb som hidtil. Som leder skal du: opfordre medarbejdere med lederlyst- og potentiale til at læse mere om ledertrainee-forløbet og de andre før-lederuddannelser på AarhusIntra være opmærksom […]

Uncategorized

Bedre sårheling? PICO kan gøre arbejdet

For at fremme sårheling kan det være godt at anvende negativt tryk. På den nuværende indkøbsaftale er der et redskab til at skabe det negative tryk, nemlig PICO. Sårkonsulenterne har udarbejdet 2 dokumenter, som kan svare på nogle af de spørgsmål, der dukker op i forbindelse med brugen af PICO: PICO – praktiske tips og Overvejelser og arbejdsgang med brug af Negativ Tryk Sårbehandling (NPWT) (PICO-systemet) Opstår der spørgsmål så […]

Uncategorized

Nye kort til tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS-kort)

TOBS-kortet er blevet opdateret, og de nye kort er blå. TOBS er et systematisk værktøj til at opspore begyndende sygdom hos borgere. Der er lavet mindre justeringer i den nye version af TOBS-kortet. Fx er der tilføjet en ordforklaring og åbnet for, at borgerens temperatur kan måles med øretermometer. Som leder skal du Bestille nye TOBS-kort til dit team ved at sende en mail til Akutteamet på Akut-team@mso.aarhus.dk Husk også […]

Uncategorized

Forløbsmodellen: Ændret arbejdsgang for samarbejde mellem lokalområder og tværgående enheder

1. april 2019 træder tre reviderede arbejdsgange i kraft, der beskriver rollefordeling og samarbejde i borgerforløb. Det involverer lokalområderne og de tværgående enheder.1. april 2019 træder tre reviderede arbejdsgange i kraft, der beskriver rollefordeling og samarbejde i borgerforløb. Det involverer lokalområderne og de tværgående enheder. Det er når borgeren: Modtager indsatser fra et lokalområde og Ortopædisk Genoptræningscenter eller Folkesundhed på samme tid Modtager indsatser fra et lokalområde og Neurocentret på […]

Uncategorized

Åbent hus hos Hjælpemiddelcentret

Mangler du viden om hjælpemidler? Få svar på spørgsmål og faglig sparring om hjælpemidler og tilbehør når Hjælpemiddelcentret holder åbent hus torsdag d. 21. marts mellem 9-12. Der vil også være udstillet hjælpemidler, fx rollatorer, bade-toiletstole, transportkørestole og komfortkørestole og tilbehør til hjælpemidlerne. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendigt. Læs mere på AarhusIntra Kurser hos Hjælpemiddelcentret i marts og april Tryksårsforebyggende madrasser – 18. marts. Tilmeld dig via […]

Uncategorized

Har du styr på 0-dage og planlagte fridage? Nyt e-læringskursus om arbejdstidsregler

Få opdateret din viden om arbejdstidsregler, når det passer dig: Som noget nyt kan du holde dig opdateret via et e-læringskursus. E-læringskurset “Planlægningsfasen” er et supplement til to fysiske undervisningsdage, som samlet set klæder dig på til at håndtere arbejdstidsreglerne.  Som leder skal du vide, at: Alle, der har jobfunktionen “leder” og “ressourcekoordinator” i Kursusportalen, bliver i denne uge automatisk tilmeldt e-læringskurset. Hvis du ikke har oplyst din jobfunktion i […]

Uncategorized

Ugens inspirationshistorie: Prøvehandling på Plejehjemmet Fuglebakken har fordoblet antallet af borgere på dosispakket medicin

På Plejehjemmet Fuglebakken bor der til dagligt 24 borgere. I oktober 2018 var der 8 borgere på Fuglebakken, der fik dosispakket deres medicin. Efter en prøvehandling er tallet oppe på 20. Dosispakket medicin er en fordel for borgere i stabile forløb, fordi det på den lange bane er billigere for borgeren, og risikoen for fejl reduceres. Når borgere får dosispakket medicin fra apoteket, frigør det ressourcer blandt personalet, som i stedet […]