Uncategorized

Styrket Borgerkontakt

Grundet efterspørgsel er der oprettet et kursus mere i Styrket Borgerkontakt. I august 2019 besluttede chefteamet, at ledere og medarbejdere skal uddannes mere systematisk i Styrket Borgerkontakt.  Som leder kan du: Tilmelde dig kurset 3. og 16. december fra 12.30-15.30 på VIA. Tilmeld dig på Kursusportalen. Hør Thune Korsager og Susanne Sejr fortælle om Styrket Borgerkontakt på AarhusIntra

Uncategorized

Få driftsinformation kun om Cura

11. november bliver IT-driftsinformation delt op i to, så du kan tilmelde dig driftsinformation om Cura eller om IT – du kan selvfølgelig også tilmelde dig begge dele. Hvis du fortsat vil have driftsinformation om Cura i din indbakke, skal du fra mandag 11. november være tilmeldt Cura-driftsinformation på Serviceportalen. Som leder kan du: Og dine medarbejdere tilmelde jer driftsinformation om Cura via Serviceportalen. Læs mere og se vejledning på […]

Uncategorized

Sådan får du nyheder fra klyngerne

I dag går ni klynger i luften med nyhedsgrupper på AarhusIntra. Vil du gerne følge med i nyheder og meddelelser fra en klynge, kan du melde dig ind i gruppen, hvorefter nyhederne vil dukke op i din AarhusIntra-nyhedsstrøm. Sådan får du nyheder fra klyngerne på dit intranet Tryk på linket til en eller flere af de klynger, du ønsker at modtage nyheder fra. Tryk derefter på ”Bliv medlem” i øverste […]

Uncategorized

Hosea Dutschkes velkomsttale til ledertræf 2019

Kære ledere Hvor er det dejligt at se jer alle sammen til ledertræf. En dag hvor MSO summer af ledere og ledelse. En dag hvor vi bliver klogere på ledelse, det svære, men også succes og skønhed. En dag hvor vi dyrker ledetrådene, dyrker visionsledelse, ledelsesstile og vores personlige ledelsesgrundlag. En dag hvor vi ser, hvor stærke vi er sammen. For vi er stærke. Det er også i dag, hvor […]

Uncategorized

Workshop: Opfølgning på social kapital-måling

Hvert efterår gennemføres en medarbejdermåling i Sundhed og Omsorg (social kapital og trivsel). Undersøgelsernes resultaterne er vigtige input til det løbende arbejde med trivsel og samarbejde på arbejdspladserne. Som en del af kompetenceudviklingen for arbejdsmiljøorganisationen, tilbyder HR en workshop som giver redskaber til at arbejde med resultaterne og facilitere drøftelsen med medarbejderne. Workshoppen er primært rettet mod nye ledere og tillidsvalgte, og andre der ønsker brush up og input til […]

Uncategorized

Nyt tilbud til borgere med smerter og gangbesvær

Det er nu muligt for borgere i eget hjem at selvtræne på Vikærgården i den vægtaflastende gangtræningsmaskine AlterG, så smerter og gangbesvær mindskes. Træningen er en del af et projekt, der har til formål at afprøve, om borgere kan træne selv i AlterG, og hvordan det opleves. Desuden undersøger vi, hvordan selvtræningen påvirker gangudholdenhed, mobilitet og livskvalitet. Projektperioden løber til 1. april 2020. Hvad er AlterG? AlterG er en træningsteknologi […]

Uncategorized

Stressforebyggende forløb for ledere

Er du leder og ramt af stress, eller ønsker du at styrke dit ledelsesmæssige ståsted i forhold til håndtering af stress hos dig selv og i teamet? Aarhus Kommune udbyder nu to forskellige forløb for ledere: Det ene forløb er for ledere som er, eller har været, ramt af stress. Forløbet faciliteres af en psykolog, og består af en individuel visitationssamtale og seks gruppemøder á 3 timer. Pris i alt: […]