Uncategorized

Cura

Ny arbejdsgang ved leverandørskifte på genoptræningsplan (GOP). Arbejdsgangen beskriver det interne leverandørskifte i MSO og vedrører derfor ikke leverandørskifte til privatpraktiserende terapeuter. Du finder vejledning til arbejdsgangen i Loop her

Uncategorized

Hvordan tager vi godt imod frivillige?

Hvordan tager vi godt imod frivillige, så de bliver en oplevelse rigere og har lyst til at komme igen? Små handlinger kan have stor betydning for den enkelte. Få inspiration og konkrete redskaber til den gode modtagelse i folderen ‘Tag godt imod’, som er udarbejdet af DGI og ABC for Mental Sundhed. Pjecen er udviklet på baggrund af erfaringer, input og sparring fra foreninger, og i den finder du en […]

Uncategorized

Lancering af nyt intranet udskudt til d. 29. november

Kommunikationsstyregruppen har udskudt lanceringen af det nye intranet til d. 29. november. Udsættelsen skyldes behovet for at arbejde med implementering af global tagging og hurtigere opstart af intranettet. Global tagging betyder, at du ser det, der er fælles og gældende for Sundhed og Omsorg, når du logger på dit intranet. Men du ser som udgangspunkt ikke lokalt stof fra de andre magistratsafdelinger. Vores nuværende intranet, sundhedogomsorg.dk, lukker d. 1. december. […]

Uncategorized

Ledertalenter på skolebænken

I Sundhed og Omsorg vil vi gerne skabe gode muligheder for, at de medarbejdere, som har både lyst til og potentiale for at blive leder, kan udvikle sig mod deres første lederjob. Derfor har chefteamet besluttet, at: der i en periode frem mod sommeren 2019 afsættes et beløb til at medfinansiere uddannelsen som ledertrainee. Finansieringen er en refusionsydelse, som udbetales efter endt trainee-forløb. HR kan kontaktes for yderligere info. medarbejdere […]

Uncategorized

Sundhed og Omsorg går forrest i etableringen af en ny kandidatuddannelse for sygeplejersker

Fremtidens nære sundhedsvæsen kommer under større pres: flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme, som skal behandles derhjemme. I flere andre lande med lignende udfordringer er avancerede kliniske sygeplejersker en del af løsningen, og derfor er Sundhed og Omsorg gået forrest i udviklingen og etableringen af en kandidatuddannelse i avanceret klinisk sygepleje, på engelsk Advanced Practice Nursing (APN). Sammen med 7 andre kommuner, Aarhus Universitet og Dansk Sygeplejeråd er det […]

Uncategorized

Direktørgruppen: Aarhus Kommune skal være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads

Direktørgruppen har igangsat et nyt tværmagistratsligt projekt, ‘Mangfoldighed Forfra’, som har fokus på at ansætte flere medarbejdere med anden etnisk baggrund end vestlig. ‘Mangfoldighed i personalesammensætningen er en prioriteret opgave i Aarhus Kommune. Der er brug for, at vi bevidst arbejder med mangfoldig rekruttering, rummelig arbejdspladskultur, og at vi udnytter mangfoldighedspotentialet ved at sætte forskellighed i spil.’ Samtidig har Byrådet besluttet, at andelen af ansatte med anden etnisk minoritetsbaggrund end […]

Uncategorized

Nyt intranet

Den 15. november lanceres det nye fælles intranet på tværs af Aarhus Kommune. Som leder kan du, sammen med dine medarbejdere, gennemgå en kort PowerPoint-præsentantion, som giver en introduktion til det nye intranet. I PowerPointen er der også en introduktionsvideo. Der vil løbende bliver udsendt nye introduktionsvideoer via Det faglige hjørne. Åbn PowerPoint-præsentationen Har du spørgsmål, kan du kontakte Sahar Akbari (saak@aarhus.dk) eller Anders Gejl (ang@aarhus.dk) i Kommunikation og Analyse

Uncategorized

Klyngen for borgernær sygepleje: målrettede handlingsanvisninger giver bedre flow

Klyngen for borgernær sygepleje kan efter et seks måneder langt fokus på målrettede handlingsanvisninger konstatere, at målrettede handlingsanvisninger medvirker til højere sygeplejefaglig kvalitet, kontinuitet og dermed kortere forløb og mere flow i opgaverne i sundhedsenhederne. Hvorfor er udfyldte handlingsanvisninger så vigtige? Klyngen for Borgernær Sygepleje har de seneste seks måneder arbejdet med følgeskab i relation til understøttelse af eskalationspilen. Vi ser en tydelig tendens i alle sundhedsenhederne til, at målrettede handlingsanvisninger […]

Uncategorized

Sådan forebygger vi vold, mobning og chikane mod ansatte: Ny vejledning og fælles retningslinje

Aarhus Kommune har justeret ”Retningslinje om forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane mod ansatte i Aarhus Kommune” GODT AT VIDE som leder: Retningslinjen for Aarhus Kommune kobler sig til en ny procedure i MSO’s arbejdsmiljøsystem. Sammen udgør de retningen for MSO’s arbejde med vold, trusler og chikane fra borgere. Den nye procedure er vedtaget i HMU d. 21. juni 2018. I retningslinjen finder du blandt andet centrale definitioner […]

Uncategorized

Akutteamets opfølgninger bidrager til at reducere antallet af indlæggelser

Akutteamet indfører systematisk opfølgning på alle udredningsbesøg, efter at et projekt i første kvartal 2018 har vist, at opfølgningerne kan være med til at reducere antallet af indlæggelser af borgere med en forebyggelig diagnose. I første kvartal af 2018 lavede Akutteamet et projekt, som indebar opfølgning til de borgere, som de havde lavet tilsyn på. Det betød, at Akutteamet inden for tre hverdage efter første besøg telefonisk kontaktede hjemmesygeplejersken, hjemmepleje, […]