Uncategorized

De frivillige er glade for Sundhed og Omsorg – du kan få inspiration til det gode samarbejde på kurset ‘Frivillighed og medborgerskab for ledere’

Frivilligundersøgelsen 2018 viser, at 86 procent af vores frivillige oplever, at samarbejdet med medarbejdere eller ledelsen er godt eller meget godt. 92 procent svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at være frivillige. Det er resultater, som vi er stolte af, og det er vigtigt, at vi fortsætter med at understøtte og anerkende de frivilliges indsats. Tilmeld dig kurset ‘Frivillighed og medborgerskab for ledere’ torsdag d. 24. januar […]

Uncategorized

Hjemmeplejen Vestervang har knækket koden til at undgå medicinfejl

Hjemmeplejen Vestervang har opnået at have 180 dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt. Opskriften er en systematisk indsats, hvor ét af flere tiltag har været at ændre dagsordenen på personalemøderne, så fokus først er på administrationstjeklisterne og det, der går godt, og derefter på utilsigtede hændelser og fejl. Inspirationen til den systematiske indsats kommer fra det landsdækkende projekt I sikre hænder, som hjemmeplejen Vestervang deltager i.  Som leder kan du: […]

Uncategorized

Cura

I uge 6 opdaterer vi til Cura 27. I uge 3 bliver uddannelsesmiljøet opdateret til Cura 27. Hvis du bruger uddannelsesmiljøet, vil du opleve, at det ser anderledes ud end det system, du bruger til dagligt, men der er ikke store ændringer i funktionaliteten I uge 5 bliver der holdt webinar om de nye funktionaliteter i Cura 27. 

Uncategorized

Informationsmøde for ledere og sygeplejersker om den nye APN-uddannelse

I september 2019 starter en helt ny linie i avanceret klinisk sygepleje på kandidatuddannelsen for sygeplejersker, APN (Advanced Practice Nursing), i Danmark. Den bliver udbudt på Aarhus Universitets afdelinger i Aarhus og Emdrup. Ansøgningsfrist til uddannelsen er d. 1. marts. Forud for opstart er en række informationsmøder for sygeplejersker og ledere om uddannelsens indhold, som kan være relevant for alle, der påtænker at tage eller blot er nysgerrig på den […]

Uncategorized

Smilets Mad er lukket – hvad nu?

Smilets Mad er lukket pr. 31. december 2018, som besluttet på Rådmandsmøde den 16. november 2018. Aarhus Kommune har dermed ikke længere et understøttende produktionskøkken til plejehjemmene. Smilets Mad har i perioden fra 2014-2018 stået for en understøttende madproduktion til plejehjemmene. Det være sig diæter til alle interesserede plejehjem samt fuldkost og biretter til de plejehjem, der ikke selv har haft køkken.I perioden er der foretaget de nødvendige til- og ombygninger […]

Uncategorized

Kursus i osteoporose

I marts måned har plejepersonale, sygeplejersker og terapeuter i Sundhed og Omsorg mulighed for at deltage på et gratis kursus om osteoporose. Formål med kurset er bl.a. at: styrke viden om og opmærksomheden på risikofaktorer forbundet med osteoporose udvikle medarbejderkompetencer i relation til knoglestyrke samt håndteringen og vejledningen af borgere med osteoporose på forskellige stadier På kurset får deltagerne en grundlæggende viden om knogleudvikling, nyeste viden om osteoporose herunder hvordan […]

Uncategorized

Vil du lære at lave kvalitetsforbedringer i praksis?

Er du forstander, viceforstander, leder af en sundhedsenhed, et team i hjemmeplejen eller ansat i en stabsfunktion, kan du komme på kursus i forbedringsmodellen, som klæder dig på til at forbedre arbejdsgange til gavn for borgerne. Kurset for forstandere og ledere starter d. 27/2, og der er tilmeldingsfrist d. 4/2. Læs mere og tilmeld dig Kurset for ansatte i en stabsfunktion starter d. 6/3, og der er tilmeldingsfrist d. 1/2. […]

Uncategorized

CareWare-konference d. 17/1: du kan stadig nå at tilmelde dig

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med forebyggelse i dit eget arbejde sammen med borgere og kolleger. Hør oplæg om: Tandsundhed, der forebygger demens, hjerte-kar-sygdomme og diabetes Genlyd, et kommunalt online-mødested for borgerne, til forebyggelse af ensomhed Forskning i musik til forebyggelse og behandling af vedvarende søvnproblemer Velfærdsteknologier, der understøtter sundhed og forebyggelse. Hvor skal kommunen investere? Tilmeldingsfrist tirsdag d. 15/1. Se program og tilmeld dig 

Uncategorized

Ugens tip til AarhusIntra

I modsætning til vores gamle intranet har vi på AarhusIntra mulighed for at målrette nyheder til bestemte målgrupper. Det betyder, at en nyhed, der kun er relevant for fx ernæringsassistenter og deres ledere, kun bliver sendt ud til de to grupper. Vil du gerne se alle nyheder i Sundhed og Omsorg og på tværs af magistratsafdelingerne, kan du tilmelde dig de to grupper: Sundhed og Omsorg nyheder og Aarhus Kommune […]

Uncategorized

Tilbud om undervisning i palliation

For at skabe endnu mere tryghed og højne livskvaliteten blandt borgere med alvorlig, livstruende sygdom og deres pårørende, er der oprettet en ny klynge: Klyngen for lindrende pleje og behandling (palliation), som er forankret i Område Nord. Fra uge 3 tilbyder klyngen undervisning af alle sosu-hjælpere, sosu-assistenter, sygeplejersker og terapeuter i blandt andet identifikation, lindring, pleje og behandling. Undervisningen foregår i alle områder. Tilmeld dig kurserne Den palliative indsats via […]