Christiansbjerg

Akutteam og sundhedsenheder samarbejder om sårbare borgere

Fire sygeplejersker i vores Akutteam hjælper sårbare borgere på bosteder eller bostedslignende tilbud og forsorgshjem til bedre forebyggelse af fysisk sygdom. Efter tilbuddet begyndte i april måned i år, får Akutteamet nu langt flere henvendelser fra netop bosteder og forsorgshjem angående disse borgere. Når der ikke længere er brug for akut hjælp, vil hjemmesygeplejersken i nogle tilfælde skulle tage over. Derfor oplever sundhedsenhederne formentlig en stigning i henvendelser angående sårbare […]

Nyheder

Folder om frivillighed skal inspirere ledere

Aarhus Kommune er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Målet er at anerkende og fejre frivillige i Aarhus og afprøve nye veje til velfærd gennem frivillighed, medborgerskab og samskabelse. MSO bruger Frivillighovedsstadsåret som løftestang til at styrke og videreudvikle samarbejdet med aktive medborgere, frivillige, foreninger og civilsamfundsaktører i Aarhus. Som kommune kan vi være med til at sikre rammerne for frivillighed og medborgerskab i Aarhus, derfor har direktioner og chefteam, blandt andet […]

Nyheder

Ny specialuddannelse: Borgernær sygepleje for sygeplejersker

For at imødekomme de mange krav til nutidens og fremtidens sygeplejersker i det nære sundhedsvæsen udbydes en ny, spændende specialuddannelse i borgernær sygepleje. Første hold starter d. 1. december 2018. Specialuddannelsen, som er målrettet sygeplejersker i kommunerne, har en stærk kobling mellem teori og praktik. En del af uddannelsesforløbet vil således foregå dels i praktik i egen enhed og del i en ekstern enhed. Det er besluttet i chefteamet, at […]

Nyheder

Status på Cura

Status Cura 23 I næste uge den 24-25/9 opgraderes der med Cura 23. Hold dig orienteret om nyeste status på Loop og læs mere i den opdaterede Kommunikationspakke Kortet “opfølgning” deaktiveret I sidste uge blev der truffet beslutning om at deaktivere kortet “Opfølgning” på “Mit overblik” i Cura, indtil 1/10. Oplysningerne er fortsat tilgængelige i borgerens journal. Årsagen er, at tusindvis af opfølgninger, der har været udskudt siden Cura ibrugtagning, […]

Nyheder

Plejehjem fritages fra dokumentationskrav for klippekortsordningen

Sundhed og Omsorg har i forbindelse med deltagelsen i frikommunenetværk ansøgt om og fået godkendt vores ansøgning om at blive fritaget fra et dokumentationskrav til ministeriet, når vi bruger klippekortsordningen. Læs mere om Aarhus Kommune som Frikommune. Baggrunden for frikommuneansøgningen er den omfattende administration, der er blevet pålagt personalet på Sundhed og Omsorgs plejehjem i forbindelse med klippekortsordningen. Fritagelsen betyder ikke en afskaffelse af selve klippekortsordningen og dens formål – […]

Nyheder

Så er analysen af hjemmeplejen og sundhedsenhederne i gang

Chefteamet besluttede i foråret at gennemføre en analyse af hjemmeplejen og sundhedsenhederne for at afdække effektiviseringsmuligheder. Analysen er nu i gang. Fra 3. september og 14 dage frem gennemføres i udvalgte teams en måling af medarbejdernes tidsforbrug i forskellige kategorier (såkaldt BTP-måling). Medarbejderne registrerer tiden i skemaer, og vi bruger oplysningerne om tidsforbruget til at blive klogere, så vi kan træffe de bedst mulige beslutninger. Analysen gennemføres i et samarbejde […]

Nyheder

Der er indgået nye aftaler på Vikarydelser på det sundhedsfaglige område.

Efter gennemført udbud, er der indgået aftaler med 2 leverandører på området. Aftalerne er indgået med følgende leverandører: SOS VIKAR (primær leverandør – skal vælges som leverandør nr. 1) Sygeplejerskernes Vikarbureau (sekundær leverandør – skal vælges såfremt SOS VIKAR ikke kan levere) Der kan bestilles vikarer for SSH, SSA og sygeplejersker ved begge ovenstående bureauer. De nye aftaler er gældende fra 1. november 2018. Dette betyder at de nuværende aftaler […]

Nyheder

Coachingtilbud til ledere lukker med udgangen af året

I de seneste tre år har Sundhed og Omsorg haft et tilbud til ledere og udvalgte andre medarbejdergrupper om at kunne få samtaler hos en coach. Sundhed og Omsorg har besluttet, at tilbuddet desværre lukker ned fra årsskiftet på grund af manglende finansiering. Du kan læse mere om tilbuddet, og hvordan du, hvis du er hurtig, bestiller en tid hos coachen her. Har man fremadrettet som leder behov for en […]

Nyheder

Aflysning: Leverandør aflyser Cura 23 opdatering

Grundet fund af kritisk fejl i Cura 23, har leverandøren aflyst den ellers planlagte opdatering, som skulle ske i disse dage. Det er en fejl omkring, om borger er indlagt eller ej, der skal udredes nærmere inden opdatering. Vi ved, at opdateringen er udskudt med mindst en uge, men forventer at vide mere i starten af denne uge. Når nyt tidspunkt for opdatering kendes, kommunikeres dette via de relevante kanaler. […]

Nyheder

Mere nærværende ledelse i hjemmeplejen

En vigtig anbefaling i Ledelseskommissionens nyligt offentliggjorte rapport er stærk og nærværende ledelse og et ledelsesspænd, der gør aktiv ledelse mulig. Der skal være plads til ledelse – og til ledere, som er synlige både indadtil og udadtil. Sundhed og Omsorg ønsker at forbedre rammevilkårene for ledelsen af hjemmeplejen ved at mindske ledelsesspændet. Det skal ske ved at omdirigere ledelsesressourcer direkte og derfor justeres direktionsmodellen for de syv direktioner, således at den […]