Christiansbjerg

Akutteam og sundhedsenheder samarbejder om sårbare borgere

Fire sygeplejersker i vores Akutteam hjælper sårbare borgere på bosteder eller bostedslignende tilbud og forsorgshjem til bedre forebyggelse af fysisk sygdom. Efter tilbuddet begyndte i april måned i år, får Akutteamet nu langt flere henvendelser fra netop bosteder og forsorgshjem angående disse borgere. Når der ikke længere er brug for akut hjælp, vil hjemmesygeplejersken i nogle tilfælde skulle tage over. Derfor oplever sundhedsenhederne formentlig en stigning i henvendelser angående sårbare […]

Aarhus

Har du fået øje på en lederspire blandt dine medarbejdere?

Så er der nu åbnet for tilmelding til Aarhus Kommunes ledertalentforløb I Aarhus Kommune har vi brug for god ledelse – og derfor har vi også skabt mulighed for, at medarbejdere med lederlyst og -potentiale kan tage før-lederuddannelse. I Sundhed og Omsorg tilbyder vi tre forskellige før-lederforløb: Det fælles lederafklaringsforløb i Aarhus Kommune – forløbet for den medarbejder, som har lyst til ledelse, og som har brug for at blive […]

Aarhus

Kræfterne blev sluppet fri

16. maj blev der afholdt vidensarrangement for de nye råd på lokalcentre og plejehjem. Over 100 fremmødte rådsmedlemmer, medarbejdere og ledere fik mulighed for at bruge eftermiddagen og aftenen på at vidensdele, inspirere og lære af hinanden og andre. Arrangementet blev skudt i gang af Camilla Fabricius, formand for udvalget for Frivillighed og Samskabelse, og Maj Morgenstjerne, Udviklingschef i Sundhed og Omsorg, og bød både på faglige oplæg, erfaringsudveksling, humoristiske […]

Aarhus

Møde med Styrelsen for Patientsikkerhed om Cura

Aarhus Kommune deltog i et dialogmøde den 9/5 med Styrelsen for Patientsikkerhed, Systematic og andre kommuner, som bruger Cura. Baggrunden for mødet var, at Styrelsen havde noteret sig, at Cura ikke lever op til sygeplejefaglige vejledninger og bekendtgørelser på tre områder: 1.Det er pt. ikke muligt at printe medicinlister 2.Der mangler overblik over borgerens aktuelle helbredssituation, funktionsnedsættelse og behandlingsansvarlig læge 3.Manglende synlig historik i journalen   I Aarhus Kommune imødekommes disse mangler […]

Aarhus

Hvordan skal vi forholde os til den nye databeskyttelseslov?

Som omtalt i Det Faglige Hjørne 15. maj, erstattes persondataloven den 25. maj af den europæiske databeskyttelsesforordning, og når de nationale tilpasninger i forordningen er blevet vedtaget i Folketinget, får vi databeskyttelsesloven. De vil sammen udgøre den nye regulering på området og gælder for alle behandlinger af oplysninger om personer. Formålet er at styrke beskyttelsen af personoplysninger. Mange af reglerne svarer til de regler, vi kender fra persondataloven, men der […]

Aarhus

Om at få 180 dage til at være endnu længere

Mon ikke de fleste i Sundhed og Omsorg følger med i serien ”180 dage på plejehjem” på DR2? Serien foregår på Abildgården, hvor 5 unge flyttede ind i et halvt år: Gratis kost og logi mod en times frivilligt arbejde om dagen. Og der sker rigtig meget…. Både med de unge og for de gamle. Det vil vi naturligvis rigtig gerne lære af.   Serien kører lige nu og frem […]

Aarhus

Undervisning i brug af hjælpemidler

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Der tilbydes ½ dages undervisning til medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole og behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Tilmelding via Kursusportalen. Der er nu planlagt næste kursus omkring Kørestole på […]

Aarhus

MSO deltager i forskningsprojekt om forløbsmodellen

Sundhed og Omsorg deltager i perioden februar-november 2018 i et følgeforskningsprojekt om Forløbsmodellen i samarbejde med DEFACTUM, Region Midtjylland og Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet. Forskningsprojektet er finansieret af midler fra Folkesundhed i Midten, Region Midtjylland. Projektets formål er todelt: I et forskningsperspektiv vil projektet analysere, hvordan faggrupper igennem deres interesser og strategier bidrager til implementeringen og forankringen af tværfaglig koordinering i ældreomsorg. Det sker med afsæt i […]