Aarhus

Implementering af forløbsmodellen er godt i gang

men vi har fortsat en del at arbejde med Alle områder og enhederne under Akut Rehabilitering, Folkesundhed og DCA har i løbet af marts måned lavet en opfølgning på, hvordan det går med implementeringen af forløbsmodellen lokalt. Tilbagemeldingerne viser, at implementeringen er godt i gang alle steder, men som forventeligt er der en emner, der fortsat skal være fokus i den videre implementeringsproces. Det drejer sig bl.a. om: Varetagelse af […]

Aarhus

Hvad er GENLYD?

Det er i fællesskabet med andre, at vi skaber det gode liv, og det kan kommunen ikke klare alene. Derfor har Sundhed og Omsorg skabt GENLYD og allieret sig med en række gode kræfter inden for foreningsliv og medborgerskab. Torsdag den 20. april mødtes ildsjæle, foreninger og organisationer, der har fællesskab på dagsordenen, for at inspirere hinanden og gå på opdagelse i hinandens gode idéer. Rådmand Jette Skive og sundhedschef […]

Aarhus

Fællesskab gi’r GENLYD

Torsdag den 20. april sættes der skub i Sundhed og Omsorgs initiativ GENLYD. Det sker med et åbent hus-arrangement på Elværket i Åbyhøj. Det er i fællesskabet med andre, vi skaber det gode liv, og det kan kommunen ikke klare alene. Derfor har Sundhed og Omsorg skabt GENLYD og allieret sig med en række gode kræfter inden for foreningsliv og medborgerskab. Den 20. april kl. 15 – 17 på Elværket […]

Aarhus

Afregningen er fortsat baseret på data fra omsorgsjournalen

Som de fleste af jer er orienteret om på økonomiopfølgningsmøderne i april måned, er prognoserne for afregningen i hjemmeplejen (Hjemmeplejeafregning, Grib Hverdagen-afregning mv.) og belægningsprocenten på plejehjemmene fortsat baseret på registreringer i omsorgsjournalen. Dette fastholdes, indtil CURA går i luften.   Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokalområdecontroller.

Aarhus

Data og forårsrengøring

I Sundhed og Omsorg har vi rigtig meget data til rådighed fra mange forskellige systemer. For at sikre at vi fremover er godt rustet til at kunne træffe beslutninger på baggrund af data, er vi i gang med at skifte den server, som vores data ligger på, til en ny og bedre.    Faktacentrets forside ser lidt anderledes ud Brugere af Faktacentret vil efter påske opleve, at Faktacentrets forside vil se en […]

Aarhus

Ændret opgavefordeling omkring genoptræning

Deltag i workshops og lær mere Fra 1. maj 2017 sker der en ændring i opgavefordelingen på genoptræningsområdet mellem lokalområderne, Ortopædisk Genoptræningscenter, Aarhus Kommunes Neurocenter og Center for Sundhedsforløb. Fra 1. maj vil nogle af de genoptræningsopgaver efter Sundhedsloven, der varetages af f.eks. Ortopædisk Genoptræningscenter og Neurocentret, skulle varetages i lokalområdet – og omvendt. Husk at tilmelde dig en af de to workshops (som led i implementering af ændringerne på genoptræningsområdet) Den 27. […]

Aarhus

Cura: Sidste brikker snart på plads

De sidste brikker er nu næsten på plads i forhold til en ny Cura go-live dato Så snart den sidste brik er faldet på plads melder vi selvfølgelig den nye dato ud.   Sammen med go-live-datoen får I: Plan for opfølgningskurser på Cura Plan og for Sagshåndtering for borgerkonsulenter/visitator Plan for resterede e-læring Plan for vejledninger og andet understøttende materiale Derudover forventer vi indenfor kort tid at kunne frigive et undervisningsmiljø […]

Aarhus

Fysioterapi til ansatte skal gå via indkøbsaftalen

Dette tiltag handler om arbejdsrelateret fysioterapeutisk behandling – tiltaget er en del af indkøbsaftalen. Hvis du som leder vælger at tilbyde en konkret medarbejder fysioterapeutisk behandling hos en ekstern fysioterapeut, skal det ske via indkøbsaftalen. Læs mere om aftalen, og om hvornår den kan komme på tale. Har du spørgsmål, kontakt da: Annemette Strøbeck Tarp, Klynge for Arbejdsmiljø og Sygefravær på anstta@aarhus.dk eller 89402000

Aarhus

Er du blevet budt velkommen ombord?

Chefteamet har besluttet at intensivere indsatsen for, at alle nye medarbejdere gennemfører det obligatoriske e-læringskursus Velkommen ombord.   Link til Velkommen ombord har længe været en fast del af alle jobopslag, indkaldelse til jobsamtale og i velkomstmailen i Dynamictemplate. Ordlyden i alle tre dele er nu blevet skærpet til et krav om, at ansøgere/nye medarbejdere gennemfører kurset i forbindelse med ansøgning eller jobstart. Da vi ved, at der er mange måder […]

Aarhus

Cura: Tak til alle for et stort stykke arbejde

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til alle for et godt stykke arbejde med at være klar til go-live med Cura i mandags. Op mod 7.000 medarbejdere og ledere har, med projektteam, implementeringsagenter og tovholdere i spidsen, i månedsvis forberedt sig på at rulle Cura ud til glæde for borgere og medarbejdere.     “Interessen og arbejdet med at blive klar til go-live er mildest talt imponerende. Jeg ved […]