Aarhus

Hverdagstip: De pynter og hjælper

Når borgere med demens skal finde deres plads under middagen, er det ikke altid let. Heldigvis er her et godt fif fra Ankersgade: personlige dækkeservietter. Når der kommer billeder og navne på dækkeservietterne, kan beboerne bedre huske, hvor de skal sidde. Samtidig giver det anledning til mange gode snakke borgerne imellem. Som leder kan du: Overveje om personlige dækkeservietter kunne gøre nytte hos jer og kopiere ideen Har du også […]

Aarhus

Havegæster søges: Ta’ borgerne med ud i en have

Kender du en borger, som har lyst til at besøge en hyggelig have? – Så læs med her. ”Havevenner” søger nemlig seniorer, som har lyst til at komme på besøg hos en haveejer. Ejeren viser rundt i haven, og byder på en hyggelig snak over en kop kaffe. Haven er ikke nødvendigvis stor eller prangende, men det er en god mulighed for at komme en tur ud i det grønne […]

Aarhus

Har I styr på jeres telefonnumre?

Tjek hjemmesider og MSO-Portal I dag skal borgerne, som udgangspunkt, ringe til Sundhed og Omsorgslinjen, når de vil i kontakt med lokalcentret/området og sundhedsfaglige medarbejdere/sundhedsenhederne – bortset fra når det drejer sig om hjemmeplejen. Dette bør fremgå klart og tydeligt af områdernes hjemmesider. Som leder skal du: Sørge for at områdets hjemmeside er opdateret. Tjek også, at alle øvrige telefonnumre er korrekte. Få dine medarbejdere til at slette områdets hovednummer […]

Aarhus

Obligatorisk kompetenceudvikling

Obligatorisk kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter forbedringer, video, fremmøde Alle Sundhed og Omsorgs kompetenceudviklingsforløb evalueres, og hvor der er forbedringspotentialer, sætter vi ind. Forbedringer i forløbet på Sosu-Østjylland: Når det er muligt, mødes social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælper ved kursusstart på skolen til en fælles introduktion, så de får fælles afsæt og forståelse Endnu mere fokus på arbejde med afsæt i konkret borger i undervisningen Oplæg om forløbsmodellen […]

Aarhus

Har du et godt hverdagstip?

Del dine kreative ideer og smarte tricks – som kan gøre hverdagen nemmere Har du et tip til, hvordan vi får plejehjemsbeboere til at drikke nok vand? Hvordan opbevarer man bedst rollatorer, når pladsen er trang? Eller har du en tredje kreativ løsning på en af hverdagens udfordringer? Så del din idé med resten af Sundhed og Omsorg. Så kan dine kollegaer få gavn af den, og vi kan lære […]

Aarhus

Demokratiet får et ekstra nøk på seniorområdet i Aarhus

Brugerråd og beboer/pårørenderåd afløses af nye råd, der er mere tidssvarende, og som giver bedre muligheder for nye samarbejdspartnere Gennem mange år har borgere og brugere af Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune haft gode muligheder for indflydelse gennem forskellige råd. For at udvikle det, er repræsentanter for de nuværende råd og rådmanden på sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune nu blevet enige om en ændring af vedtægterne, så nærdemokratiet […]

Aarhus

Brug engangsforklæder og begræns

Sundhedsfaglig Styregruppe har vedtaget, at medarbejdere i MSO skal anvende engangsforklæder efter en faglig vurdering af, om der er risiko for forurening af arbejdsdragten. Undersøgelser viser, at plejepersonalets arbejdsdragt bliver forurenet med mikroorganismer i løbet af en arbejdsdag (kilde: klik her) Det kan fx ske i forbindelse med sårpleje og personlig pleje med risiko for stænk og sprøjt og i forbindelse med skift af sengetøj, rengøringsopgaver og hjælp til mobilisering. […]

Aarhus

Begejstret modtagelse af demensplan

Tak fra rådmanden til alle medvirkende i planens tilblivelse. Nu skal den omsættes til handling Aarhus Byråd vedtog på sit møde den 10. maj et forslag til en ny demensplan fra Sundhed og Omsorg. Der var ros og opbakning til planen fra alle sider i salen, og dermed er rammerne lagt for mere aflastning og støtte til pårørende, bedre pleje til mennesker med demens og en mere demensvenlig by. Demensplanen […]

Aarhus

Obligatorisk kompetenceudvikling for sygeplejersker og terapeuter

forbedret, forenklet, forøget Efter evaluering af de første tre hold er den obligatoriske kompetenceudvikling for sygeplejersker og terapeuter forbedret: Kompetenceafklaringen er forenklet. Indholdet er tilpasset. ”Overbygningen” er beskrevet i en folder. Materialet på portalen er gennemskrevet og målrettet hhv. ledere og medarbejdere. Der er udbudt flere hold i kursusportalen. Se alt det reviderede materiale på portalen her Kontakt Vibeke Jørgensen, hvis I som samlet ledergruppe ønsker en præsentation og drøftelse […]

Aarhus

Undervisning i farmakologi og TOBS

Alle sygeplejersker har mulighed for at komme til undervisning i PVK og IV håndtering (næste hold 27/6) log dig ind – gå på Medarbejderkataloget – søg på ’Kursus i farmakologi’. Alle sygeplejersker og assistenter har mulighed for at komme til TOBS undervisning, både for nyansatte og kollegaer der har brug for brush up (næste hold 22/6) log dig ind – gå på Medarbejderkataloget – søg på ’TOBS’. Derudover vil Akut-teamet […]