Aarhus

Obligatorisk fagdag og kurser for ernæringsassistenter på plejehjem og i cafeer

Obligatorisk fagdag og kurser for ernæringsassistenter på plejehjem og i cafeer I Sundhed og Omsorg har vi fire målsætninger inden for madproduktion og ernæring: * at forebygge fejlernæring og styrke tidlig opsporing * at videreudvikle og forankre de gode måltider på plejehjem og i caféer * at skabe en helhedsorienteret indsats omkring borgerens ernæringstilstand * at styrke, forankre og synliggøre visionære indsatser på ernæringsområdet I den forbindelse har Ernæringsklyngen og […]

Aarhus

Aarhus er Frivillighovedstad 2018 – og det skal planlægges!

Frivillighovedstads-sekretariatet inviterer alle der har lyst til at være med i planlægningen, til at deltage i et eller flere af i alt 7 stormøder hen over efteråret. Det første foregår tirsdag 29. august og handler om planlægning af den store åbningsevent 21. januar. Her kan de se mere om stormøderne. Og her kan du læse mere om Frivillighovedstadsåret generelt Du bedes sprede det gode budskab til relevante borgere, brugerråd, medarbejdere, […]

Aarhus

VIGTIGT: NYT MDM-system

Aarhus Kommune har besluttet, at vores MDM-system fra Telenor skal udskiftes med MDM fra Microsoft (INTUNE). Det sker blandt andet, fordi vi skal have en 2-faktor sikkerhedsløsning til brug af vores Office365-løsning. Ændringen gælder kun administrative enheder. Cura tablets og tablets til Håndholdt 3 (Vitae) er altså ikke omfattet. Det er IT-konsulenterne, der koordinerer opgaven i det enkelte område. Overgangen til INTUNE skal være gennemført senest den 08. september 2017, […]

Aarhus

Åbent hus

…på alle plejehjem i oktober På rådmandsmødet 24. august blev det besluttet, at alle plejehjem afholder et åbent-hus-arrangement i løbet af oktober måned i år. Formålet er: •at styrke relationerne mellem plejehjemmene og lokalområderne •at skabe grundlaget for nye fællesskaber mellem plejehjem og lokalområde •at vise at plejehjemmene har medarbejdere med god ’takt og tone’, forstandere der ’leder med vilje’ og energiske pårørende og frivillige •at vise at der er […]

Aarhus

Vil du vide mere om forhandling?

… så har du muligheden nu, da HR udbyder et værktøjskursus i forhandling. Mange oplever, at (den formelle) forhandling er en hård og ubehagelig disciplin. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være. Er du leder eller chef, og ønsker du en større forståelse for forhandlingens mekanismer, så henvender dette tilbud sig netop til dig: Den 14. september afholdes der kursus i forhandling. Du kan læse mere på Kursusportalen – […]

Aarhus

Ny økonomimodel i hjemmeplejen i 2018

Økonomi arbejder i øjeblikket på at ændre økonomimodellen i hjemmeplejen. I dag er modellen præget af mange forskellige afregninger og en del uforudsigelighed. Desuden er der ikke noget rent økonomisk incitament til at arbejde for at opfylde strategien. Formålet med ændringen er derfor at lave en model, der er mere enkel og mere understøtter strategien. Det skal sikre både mindre administration for hjemmeplejelederne og en bedre effekt af arbejdet med […]

Aarhus

Ph.d-stipendiat om læring inden for ældrepleje og sundhed

I Sundhed og Omsorg lægger vi mange kræfter i elevers, studerendes og medarbejderes uddannelse og kompetenceudvikling. Og den konstante udvikling af opgaverne inden for ældrepleje og sundhed gør behovet for uddannelse og efteruddannelse større og større. Men hvordan sikrer vi et optimalt udbytte af uddannelse og kompetenceudvikling? Hvordan tilrettelægger vi læring, så den er spændende, så vi husker den og så vi kan anvende den? Hvordan får vi mest læring […]