Aarhus

Flot åbnings- reception for “Gentænk plejehjemmet” på rådhuset

“Det er fantastisk flot, og det gør mig stolt, at man holder sådan et arrangement for os.”   Sådan sagde Tinne Bogø, forstander på plejehjemmet Borgvold, til åbningsreceptionen på ”Gentænk Plejehjemmet” tirsdag 19. september.   Til åbningen var der et stort fremmøde af blandt andet forstandere og områdechefer, foruden medlemmer af Ældrerådet, byrådet og mange andre. De besøgende hørte taler fra rådmand Jette Skive og forstander på plejehjemmet Husumvej Pama […]

Aarhus

Billedkogebogen – god hjælp til læsesvage

Voksenhandicap i Aarhus Kommune har udgivet en ernæringsrigtig billedkogebog til alle, der har svært ved at læse eller overskue en almindelig tekstopskrift. Kogebogen er udviklet af fagfolk og brugere inden for områderne udviklingshæmning, senhjerneskade og ordblindhed, men bogen kan bruges meget bredere end det. Opskrifterne er: Lette at lave: Enkle basisopskrifter, der kan laves af både begyndere og let øvede. Ernæringsrigtige: Retterne overholder overvejende Sundhedsstyrelsens anbefalinger – fedt- og sukkerreducerede. […]

Aarhus

Mere sol- og dagslys til de ældre

MSO tager nu initiativ til at de ældre på plejehjemmene kan få mere glæde af dagslyset og solskinnet – når det er der. I 2018 og 2019 gennemføres etablering af et antal atriumgårde, vinterhaver og orangerier i tilknytning til plejehjemmene. Midlerne hertil er givet i budgetforliget for 2016-19 og pengene skal bruges i 2018 og 2019 – hertil kommer et supplerende bidrag fra MSO. De førte plejehjem, der får glæde […]

Aarhus

De sidste plejehjemskøkkener bygges om

Hen over efteråret og vinteren foretages om- og tilbygninger på 9 plejehjem, så maden kan produceres fra bunden af og duften af mad spredes til beboerne.Dette sker for midler som Sundhed og Omsorg har fået tildelt fra Sundheds- og Ældreministeriets køkkenpulje. De 9 plejehjem er Hestehavehusene, Sifsgård, Kristiansgården, Skelager, Hørgården, Sønderskovhus, Engsøgård, Næshøjvej 41a og Havkær. Herudover fik MSO i forbindelse med 2. runde af puljeansøgningen primo juni tildelt 1,5 […]

Aarhus

Vi introducerer vores MUS/TUS-æsker version 2,0

Formålet med MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) og TeamUdviklingsSamtaler (TUS) er en forventningsafstemning, hvor du, sammen med dine medarbejdere, får talt om forventninger, muligheder og udviklingsmål. Alle medarbejdere skal have en årlig udviklingssamtale i Sundhed og Omsorg. I jeres LMU kan I aftale om I afholder samtalerne som MUS eller hvert andet år ønsker at holde TUS. TUS kan også bruges som en anledning til at drøfte årets Social Kapital måling. I september […]

Aarhus

Ny samarbejdsaftale mellem MSO og VIA University College

Aftalens formål er at skabe et stærkt og tæt samarbejde, så medarbejdere nu og i fremtiden besidder de nødvendige kompetencer for at løse kerneopgaverne på det kommunale sundheds- og omsorgsområde. Samarbejdsaftalen fokuserer på rammerne for samarbejde inden for følgende områder: 1. Faglig kvalitet og relevans 2. Velfærdsteknologi 3. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen 4. Forskning, udvikling og innovation. For at understøtte og vidensdele er det planlagt at etablere en fælles […]

Aarhus

”Fælles indsats” er nu skudt i gang

Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har den 18. september 2017 igangsat det treårige projekt ”Fælles indsats”. ”Fælles indsats” tager afsæt i konceptet for opfølgende hjemmebesøg. I projektet modtager akut indlagte patienter, der efter en hospitalsbaseret screening vurderes skrøbelige, en indsats inden for 24 timer efter udskrivelse, i ét af to spor. I det første spor modtager patienterne en hospitalsbaseret opfølgning ved geriater, sygeplejerske og […]

Aarhus

Aarhus Kommune, Budget

Der er indgået et budget for 2018-2021. På Sundheds og Omsorgs område er følgende elementer værd at nævne:     Initiativer på driften   11,5 mio.kr. årligt til serviceløft i hjemmeplejen til de borgere, der modtager pleje, men som ikke er omfattet af klippekortet. Der er tale om en model, hvor den ekstra tid udmøntes til den enkelte borger, som så selv kan beslutte, hvad tiden skal bruges til. Det […]

Aarhus

Pressemeddelelse Budget: Penge bliver flyttet rundt på ældreområdet

Budgetforliget betyder, at regeringens øremærkede penge til ældreområdet i Aarhus, fremover faktisk går til de ældre, konstaterer rådmand Jette Skive, og det er en stor sejr.   Penge fra regeringen givet til sundhed- og ældreområdet de sidste par år er for en stor dels vedkommende røget direkte i en central pulje i Aarhus Kommune og fordelt til også andre ting end lige ældreområdet. Det er slut med den model nu, […]

Aarhus

Første uge med CURA

Efter et par urolige dage i starten af ugen, slutter den med stabil drift på CURA. Flere og flere kommer på CURA og vi er nu oppe på 2.150 medarbejdere. Med så mange nye brugere af systemet så stiger behovet naturligvis for hjælp og svar på spørgsmål. Der har derfor igennem ugen været stort pres på supporten både i CURA teamet og hos tovholdere i områderne, men alle har klaret opgaven til […]