Administrativ medarbejder

Status for ny økonomi i hjemmeplejen

Økonomi arbejder videre med den nye økonomimodel i hjemmeplejen. Den overordnede proces og tidsplan ser sådan ud:     Lige nu er der fokus på at få modellen beskrevet og forberede beslutningen af modellen. Et foreløbigt bud på modellen præsenteres for direktionerne den 10. november og for hjemmeplejelederne den 13. november. Her får direktioner og ledere mulighed for at komme med input til modellen, inden den præsenteres for chefteamet den […]

Administrativ medarbejder

Gør os klogere på dine nyhedsbehov!

OBS! Hvis du er en af de mange, der svarede på undersøgelsen i sidste uge, skal du ikke gøre mere. Hvis du ikke har svaret – så gør det NU!   Er du tilfreds med nyhedsbrevene Det Faglige Hjørne og Chefteamets 5 Minutter, og giver de mening for dig? Fortæl os, hvad du mener om sagen.   Deltag nu i en undersøgelse omkring din tilfredshed med de to nyhedsbreve. Vi har […]

Aarhus

”Arbejdsmiljø med vilje” – d. 16. november

For nye ledere eller ledere, der gerne vil have et brush-up Formålet med kurset er, at du som leder får konkrete værtøjer til at sætte fokus på en sund arbejdsmiljøkultur og til at løse arbejdsmiljømæssige udfordringer – og dermed få større arbejdsglæde og trivsel samt færre sygedage, nedslidning og ulykker i dit team. Undervisningen vil bestå af korte oplæg, cases, refleksioner og anvendelse af konkrete metoder og værktøjer. Der vil […]

Aarhus

Demensfaglig lederudvikling – for ledere

Kurset er for dig, der ønsker at få mere viden om demensområdet og de tilbud, der findes i Sundhed og Omsorg. Praksisnær læring samt den refleksive tilgang vægtes højt. Kurset vil give dig svar på, hvordan du bedst klæder dine medarbejdere på til at løfte opgaven vedrørende borgere med demenssygdom. Arrangementet er tilrettelagt af DemensCentrum Aarhus. Tid, sted og omfang: 27/11 og 6/12, kl. 8.00 – 14.00, DemensHjørnets foredragssal, Kannikegade. […]

Aarhus

Temaeftermiddag for ledere om hyppigt sygefravær

Vil du have hjælp og redskaber til en mere systematisk og struktureret håndtering af sygefraværet hos dine medarbejdere? Så kan du deltage i temaeftermiddagen den 23. november kl. 12-15. Eftermiddagen faciliteres af en ekstern konsulent fra Cabi og en konsulent fra MSO. Sammen sætter vi fokus på, hvordan man som leder kan arbejde med kulturen i teamet omkring fravær og fremmøde, og hvordan man får indarbejdet en systematik i sygefraværsopfølgningen. […]

Administrativ medarbejder

Aarhus Kommune skal igen have ny indkøbsaftale på sårbehandlings- og sygeplejeartikler

Den Sundhedsfaglige styregruppe har godkendt, at der i udbuddet skal efterspørges innovative sårbehandlings- og sygeplejeprodukter til levering i MSO’s sygeplejedepoter.   Bæretid, anvendelsestid, behandlingstid m.v. i den nye aftale vil således blive væsentlige parametre ved konkret udvælgelse af sårbehandlings- og sygeplejeprodukter, i stedet for som nu, hvor det ofte alene er den billigste enhedspris. Kravene til det nye sortiment specificeres af en udpeget arbejdsgruppe.   Berigende kommentarer til sortiment eller […]

Administrativ medarbejder

Sårklyngen – hvad er det?

Sårklyngen har primært fokus på kompetenceudvikling af relevante medarbejdere i lokalområderne. Sårklyngens mål er: 1) Venøse sår – her reduceres helingstiden med gennemsnitligt 2 uger 2) Kirurgiske sår – 50% opheles inden for 6 uger 3) Traumesår – her reduceres helingstiden med gennemsnitligt 1 uge 4) Tryksår – 50% reduktion (budgetmål 2017) For at disse mål kan nås, bør kompetenceudvikling prioriteres højt i lokalområderne. Kompetenceudvikling tilbydes på Kursusportalen. I konkrete […]

Administrativ medarbejder

Nyt fra Flyverkorpset

Flyverkorpset – det interne korps af faste vikarer, forankret i klyngesamarbejdet i Område Midt – har lavet et nyhedsbrev. Her kan du bl.a. læse om, hvad de penge, man betaler for en flyver-vikar, bliver brugt til. Læs hele nyhedsbrevet her.  

Administrativ medarbejder

På rov hos ‘rebellen fra Langeland’

Ser vi diagnoserne mere, end vi ser mennesket? Lader vi sommetider systemet gå forud for almindelig sund fornuft, og er vi kritiske over for det, vi bliver bedt om at gøre? Det er nogle af de spørgsmål og refleksioner, syv medarbejdere fra Sundhed og Omsorg tog med sig, efter at de havde været på besøg hos ‘rebellen fra Langeland’. Ole Sørensen, som er leder af socialpsykiatrien på Langeland og kendt […]

Administrativ medarbejder

’DokkX på tur’ er en god måde at nå ud til borgerne på

2100 mennesker besøgte DokkX-bussen i første runde og fik information og inspiration Siden slutningen af marts har en ombygget bus fyldt til randen med velfærdsteknologi og hjælpemidler kørt rundt i Aarhus, så borgerne ikke skal ned på Dokk1, til Aarhus Kommunes permanente udstilling DokkX, for at se og prøve, hvad der findes af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Bussen rummer mere end hundrede typer af teknologi og hjælpemidler til alle grupper af borgere. […]