Aarhus

Danskundervisning fortsætter i 2018

Gode danskkundskaber er stadig en forudsætning for vellykket kommunikation, og mere end 150 medarbejdere i MSO har allerede benyttet sig af tilbuddet om opkvalificering i dansk. Tilbuddet er fortsat en mulighed for de medarbejdere og ledere, der har behov for et løft i dansk. Dette skal du som leder være opmærksom på: Ansøgernes danskkundskaber ved rekruttering. Nuværende medarbejderes danskkundskaber til fx MUS-samtaler og kompetenceafklaring. Test og undervisning er frivilligt, men […]

Aarhus

Ændret opgavefordeling mellem borgerkonsulenter og Sundhed- og Omsorgslinjen

Ændringen medfører en række nye tildelingsopgaver på hjælpemiddelområdet for sygeplejersker og terapeuter i sundhedsenhederne og på plejehjemmene. Hjælpemiddelcentret har udarbejdet en generel vejledning til bestilling af hjælpemidlerne og en oversigt over udvalgte hjælpemidler, der er mulighed for at bestille. Denne vejledning og oversigt kan du finde på portalen under ”opgaver” – ”hjælpemidler”. Du kan også finde den her.   Ændringen træder i kraft 1. december.  

Aarhus

Instruks for sundhedsfaglig dokumentation

Der findes nu en revideret instruks for sundhedsfaglig dokumentation på MSO-Portalen. Du kan finde den nye instruks her     Hvad er nyt? Instruksen er tilpasset Cura og beskriver de overordnede krav til dokumentationen jævnfør lovgivning og fællessprogIII-dokumentationsmetoden. Detaljerede dokumentationsvejledninger vil løbende blive gjort tilgængelige i LOOP. Du skal som leder sikre dig, at både du og dine medarbejdere kender instruksen og anvender den i jeres daglige arbejde. Hvis du har […]

Aarhus

Demensfaglig afløsning/aflastning

Som led i Aarhus Kommunes Demensplan ”Sammen om demens” er Britt Skytte og Helle Nygaard ansat til at yde demensfaglig afløsning/aflastning til ægtefælle/samboende hos par, hvor den ene har en demensdiagnose. Demensfaglig afløsning/aflastning kan tilbydes i dag- og aftentimerne samt weekender og helligdage. Der kan træffes aftale om afløsning/aflastning ved henvendelse til DemensHjørnet på tlf. 8713 1937. For yderligere information kontakt: Helle Nygaard heny@aarhus.dk / 4185 9062 eller Britt Skytte […]

Aarhus

Særlig indsats for mennesker med lettere demens – projektleder søges

Projektleder søges – ansøgningsfrist 4. december   Fredag d. 10. november fik Aarhus Kommune tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om midler, i alt 2.801.033 kr., fra puljen til opstart af et fælles rådgivnings- og aktivitetscenter – “Rådgivnings- og Aktivitetscenter Østjylland”.  Sammen med Alzheimerforeningen, Odder, Syddjurs og Favrskov kommuner vil vi udvikle og igangsætte meningsfulde og brugerstyrede aktiviteter, etablere inkluderende fællesskaber og tilbyde tidlig, koordineret og rehabiliterende demensfaglig indsats og rådgivning til personer […]

Aarhus

Status på Start hos borgeren

1. november 2017 var dagen, hvor hjemmeplejen skulle starte hos borgeren. Desværre viste det sig, at der var en del problemer med Cura Plan, som potentielt kunne få betydning for borgersikkerheden og de anbefalede arbejdsgange. Derfor besluttede chefteamet at udsætte besparelsen til 1. januar. Det har givet ekstra tid til, at områderne kan arbejde videre med planlægning af Start hos borgeren og gå i gang efterhånden, som forholdene er klar […]

Aarhus

Ny rekrutterings-kampagne: Liv vi er en del af – som SOSU i Aarhus

Sundhed og Omsorg søsætter ny kampagne, som skal tiltrække flere elever til SOSU-hjælper- og SOSU-assistentuddannelsen.    Kampagnen skal hjælpe til, at vi får uddannet et tilstrækkeligt antal elever sådan, at vi i fremtiden kan rekruttere de medarbejdere, vi har brug for. Med kampagnen vil vi fortælle om SOSU-uddannelsernes indhold og de muligheder, uddannelserne tilbyder. Kampagnen bliver udbredt på blandt andet sociale medier, i bybilledet og på uddannelsesmesser.    Kampagnen er […]

Aarhus

Pårørende glade for samarbejdet med plejehjemmene

Den seneste undersøgelse af tilfredsheden hos de pårørende til beboere på plejehjem viser fremgang i tilfredsheden med samarbejdet med personalet. De er nemme at komme i kontakt med, de giver god information og de er gode til at inddrage de pårørende.  Alligevel er de pårørendes generelle tilfredshed med plejehjemmet faldet en smule. I 2017 er 75 % meget tilfredse eller tilfredse, i 2016 var det 77 %.   Som leder Tilfredshedsundersøgelsens […]

Aarhus

7 ud af 10 er tilfredse med hjemmeplejen

11,5 mio. kr. på vej til området Den seneste undersøgelse af tilfredsheden hos modtagerne af hjemmepleje i Aarhus viser en faldende tendens. 69 % af dem, der har svaret på tilfredshedsundersøgelsen, er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp og pleje de får, mod 75 % sidste år. Borgerne er mest tilfredse med den personlige pleje, mens lidt flere er utilfredse med den praktiske hjælp. Der er et løft på vej til området. I budget 2018 er […]

Aarhus

Lederudvikling: Indblik giver udsigt

Der er stadig ledige pladser på ”Diplomuddannelsen i offentlig ledelse” (DOL) i foråret 2018 Søg på “Ledersporet” på Kursusportalen, så finder du Sundhed og Omsorgs lederudviklingstilbud – også den tværmagistratslige lederuddannelse DOL. Der er stadig ledige pladser på forårsfagene: Det personlige lederskab – Kommunikation – Kvalitet, resultat og effekt til borgere og brugere – Ledelse af forandringsprocesser – Ledelse, kommunikation og organisation – Organisation og styring – Strategisk ledelse i den offentlige […]