Aarhus

Status på “Fælles indsats”

Opfølgning indenfor 24 timer og 30 dage efter udskrivelse – hvordan går det med det? Satspuljeprojektet ”Fælles indsats”, hvor skrøbelige borgere modtager enten en kommunal eller regional intervention inden for 24 timer og 30 dage efter udskrivelse, startede op i sundhedsenhederne den 19.9.2017 og på de kommunale plejehjem den 26.9.2017. Der er på tidspunktet inkluderet 260 borgere, hvoraf halvdelen har modtaget kommunal opfølgning indenfor 24 timer efter udskrivelse ved en […]

Aarhus

Ny medicin-instruks

På baggrund af områdernes input og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er en ny udgave af medicininstruksen på Portalen nu – se her. Emnerne er opdelt i hver sin instruks, så du kan finde præcis den instruks du har brug for. Vi håber meget, at det bliver nemmere for dig at finde det, du vil vide mere om. Medicininstruksen ’Korrekt håndtering af medicin i MSO’ udgår i sin nuværende form […]

Aarhus

§ 140 genoptræning – ændret opgavefordeling og lokal sparring

Hermed en opdatering på den ændrede opgavefordeling af §140 genoptræning, så flere genoptræningsopgaver på basalt niveau fremover skal løses lokalt. Workshops Vi har haft stor succes med afholdelse af workshops for hånd og knæ-hoftealloplastikker, så vi tilbyder nu workshops på rygområdet for fysioterapeuter d. 10/1 2018 og på neurologiområdet om kognitive problematikker for ergoterapeuter d. 9/1 2018. Dette er opslået på kursusportalen. Nyt tiltag – lokal sparring Vi vil tilbyde […]

Aarhus

Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen – fortalt af Shima Moadeli

Hen over efteråret har vi bragt en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder efter forløbsmodellen.  Årets sidste indlæg er fra område Nord. Forløbsmodellen øger borgersikkerheden Fortalt af Shima Moadeli, sygeplejerske og forløbsansvarlig Ofte hører man, at det kun går én vej med demente borgere, men beskrivelsen her viser, at det er muligt at hjælpe demente borgere gennem et tværfagligt samarbejde, hvis man griber hurtigt ind med tidlig […]

Aarhus

PPS overgår til VAR Healthcare

Implementeringsmøde for ledere, kvalitetsudviklere, tovholdere/ambassadører for PPS I MSO har vi siden 2011 haft adgang til Praktiske Procedurer i Sygepleje (PPS), som er et webbaseret opslagsværk med procedurer inden for sygepleje. Det er et norsk udviklet system, hvor eksperter årligt opdaterer procedurerne ud fra AGREE-instrumentet. Der findes ca. 350 procedurer i sygepleje og sundhedsrelaterede fag samt 1000 illustrationer og videoer. Redskabet indeholder også videnstof, tests og lægemiddelberegner. Disse procedurer er […]

Aarhus

Opfølgning via akutteamet

Som et forsøg vil akutteamet fra den 1.1.18 – 1.4.18 tilbyde opfølgning til de borgere, som de har lavet tilsyn på. Det betyder, at akutteamet, inden for 3 hverdage efter 1. besøg, telefonisk kontakter hjemmesygeplejerske, hjemmepleje, plejehjem eller borger selv med henblik på en status på borgers tilstand. Årsagen til dette tiltag er et forsøg på dels at forhindre forværring af sygdom og minimere indlæggelser, men også at give mulighed […]

Aarhus

Øget fokus på strategisk fundraising i EU-regi

Chefteamet har besluttet at sætte øget fokus på fundraising i EU-regi, primært i forhold til de muligheder, der er for ekstern finansiering, ny viden og innovative løsninger ved deltagelse på internationalt niveau.   Fordelene ved et øget fokus på fundraising er 1) Der afdækkes flere projekt- og finansieringsmuligheder. 2) Når projektmuligheder afdækkes, skabes nye samarbejder, gennem hvilke ny viden og nye løsninger kommer i brug. 3) Kommunens image som en […]

Aarhus

Mulighed for økonomisk støtte til samarbejdsprojekter med Québec

Er I to eller flere partnere i Norden og har I ønsker om at lave projekter med den canadiske provins Québec om kultur og innovation? I så fald er det så heldigt, at provinsregeringen i Québec og Nordisk Ministerråd har udviklet en mulighed for at give støtte til partnerskaber og projekter, der skaber samarbejde på lige netop de to områder. Tidsfristen for ansøgning om midler er 15. februar 2018. Start […]

Aarhus

Hvordan ved du som leder, at en forandring er en forbedring?

Som en del af Ledersporet har du som leder nu mulighed for at arbejde med forbedringsmetoder i praksis på læringsforløbet ”Kvalitetsforbedringer i praksis”, som har opstart 28-2-2018. At vide om en forandring er en forbedring er væsentligt for de 5 teams i Aarhus Kommune, der arbejder med forbedring af medicinhåndtering under indsatsen ‘I sikre hænder’. Forbedringsmetoder og herunder forbedringsmodellen (The Model for Improvement) er udgangspunktet for det systematiske forbedringsarbejde  i […]

Aarhus

Social- og sundhedsassistenters faglige råderum

Af sundhed og omsorgschef Kirstine Markvorsen   Ledere og medarbejdere har gennem den sidste tid rejst en del spørgsmål om social – og sundhedsassistenters faglige råderum. Implementering af forløbsmodel, FSlll og cura fylder i hverdagen. Der spørges pt. ind til den del af social- og sundhedsassistenternes virkefelt, der handler om at udføre konkrete sygeplejeopgaver samt den nye dokumentationspraksis jf. FSlll og cura. Flere medarbejdere føler sig begrænsede. Sundhedsfaglig styregruppe har […]