Aarhus

Sidste nyt omkring Cura

Afregning til hjemmeplejen afhænger af, at du markerer et besøg i Cura Når vi besøger en borger, får vi afregning for besøget i hjemmeplejen, hvis vi får markeret det inde i Cura. Dette ske ikke fuldt ud nu. Som tidligere kommunikeret, skal besøg markeres ‘leveret’, da dette er en forudsætning for, at lokal afregning fordeles korrekt, på teamniveau (fordelingsnøglen på LOS-enhed).   Kristian Mikkelsen fra Økonomi udtaler: ”I øjeblikket får […]

Aarhus

Så er Start hos Borgeren i gang

Mere glæde og mindre kaos fra morgenstunden ”Start hos borgeren har betydning for arbejdsglæden, fordi flere af mine kolleger møder glade ind hos borgeren.” Sådan fortæller Darius, der er arbejdsmiljørepræsentant i Risskov i Område Nord, da han bliver interviewet om projektet i december 2017.   Fra 1. januar 2018 er hele hjemmeplejen begyndt at starte hos borgeren, og dermed begynder og slutter dagens (eller aftenens) arbejde med et borgerbesøg. Forud […]

Aarhus

Team skal understøtte praksis i forankring af forløbsmodellen i 2018

Fra mandag den 15. januar er der etableret et team på fire medarbejdere, der i løbet af 2018 skal arbejde på tværs af områderne og de tværgående enheder i Sundhed og Omsorg med at understøtte den videre forankring af forløbsmodellen. Teamets hovedopgave bliver at: Understøtte praksis i den fortsatte forankring af forløbsmodellen i tæt samspil med implementeringen af Cura i Sundhed og Omsorgs lokalområder og tværgående enheder.   Understøtte de […]

Aarhus

Nu åbner Frivillighovedstad Aarhus

Kom og vær med til opvarmning og fest i hele uge 3 Søndag 21. januar overtager Aarhus officielt titlen som Europæisk Frivillighovedstad 2018. I løbet af året vil Aarhus og hele regionen hylde og fejre frivilligheden og fællesskaberne og åbne for at afprøve nye veje til velfærd. Det hele starter med en åbningsuge, hvor frivilligheden og fællesskaberne fejres under overskriften ’Del dit Fællesskab’. Den officielle del finder sted på rådhuset, […]

Aarhus

Nye netværksmøder for lederne

I Sundhed og Omsorg arbejder vi vedvarende på at holde relevante, effektive og gode møder. I 2017 har vi arbejdet med at skabe overblik og sammenhæng i en ny struktur for chefer og ledere – se resultatet her. (der er i alt 4 plancher, så blad venligst videre fra nr. 1 – “møde-anden”, som også illustrerer artiklen her) Som en del af opfølgningen på de faglige lederbesøg i november og udviklingsdagene for […]

Aarhus

Flere muligheder for sosu-elever i Sundhed og Omsorg

Praktikforløbene for sosu-elever er blevet længere efter uddannelsesreformen i januar 2017. Det betyder bl.a., at eleverne, i forhold til sygeplejefaglige opgaver, i slutningen af uddannelsen har mulighed for at opnå generelle kompetencer svarende til deres uddannede kollegers. Uddannelseskonsulenterne og alle praktikvejledere i MSO har på en fælles temadag den 29 nov. 2017 bidraget til materialet om, hvornår og hvordan sygeplejefaglige opgaver kan overdrages til sosu-elever. Du kan finde kompetenceskemaer her og […]

Aarhus

Ny lov om tvang trådt i kraft

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile er trådt i kraft pr. 1. januar. Den vil selvsagt have indflydelse på plejen og omsorgen for bl.a. mennesker med demens i sen fase, og derfor er der nedsat en arbejdsgruppe med fokus på at skabe fælles retningslinje for varetagelse af denne lovs forskrifter. I vil hurtigst muligt få nærmere vejledning i betydningen af loven og hvordan vi skal […]

Aarhus

Kursusrække om at arbejde med uhelbredeligt syge og deres pårørende

Enhed for Lindrende behandling, Aarhus Universitetshospital, tilbyder en kursusrække til sundhedsprofessionelle, der i deres daglige arbejde møder uhelbredeligt syge og deres pårørende. Det drejer sig om: En hel temadag om kommunikation, den 28/2 2018 En temaeftermiddag om smerter, den 21/3 2018 En temaeftermiddag om pårørende, den 25/4 2018 En temaeftermiddag om de sidste levedøgn, den 16. maj 2019   Man kan deltage i alle tre temaer eller man nøjes med et enkelt […]

Aarhus

Nyt fra sårklyngen

Opgaven med at specificere krav til sårbehandlings- og sygeplejeprodukter til den kommende indkøbsaftale er nu færdiggjort, og materialet er sendt til Indkøb & Udbud, som gennemfører tilbudsindhentningen. Som tidligere meddelt står Den Sundhedsfaglige Styregruppe bag en beslutning om, at der fremtidigt efterspørges mere avancerede produkter.   I det nye sortiment vil det derfor blive muligt at udvælge produkter, som er mere målrettede til et konkret sårproblem, og endvidere er produkterne i […]

Aarhus

Ny kontinenssygeplejerske

Pr. 1. december 2017 er kontinenssygeplejerske Diana Thielsen Kølvraa ansat i en et-årig projektstilling. Chefteamet ønsker, at der sker en afdækning af, hvordan vi løser den nuværende indsats på kontinensområdet og hvordan området fremadrettet kan optimeres, så borgere med kontinensproblemer eller potentielle kontinensproblemer modtager den rette udredning og indsats. En stor del af afdækningen sker i samarbejde med det nuværende kontinensnetværk ude i områderne, og I vil derfor se Diana […]