Aarhus

Opdateret film om IT-sikkerhed – kommer snart til alle medarbejdere

Inden for det næste par uger vil alle medarbejdere få et link til en opdateret film om IT-sikkerhed, så de kan få genopfrisket de vigtigste IT-sikkerhedsregler. Linket til filmen kommer automatisk, når de logger på deres administrative pc. Medarbejderne skal se filmen og efterfølgende kvittere elektronisk for at have set den. På den måde sikrer vi, at hver enkelt medarbejder har et grundlæggende kendskab til de vigtigste IT-sikkerhedsregler – fordi […]

Aarhus

Tilfredshed med sygeplejersker og ergoterapeuter i hjemmeplejen

Ved implementeringen af forløbsmodellen blev der oprettet nye funktioner som sygeplejerske og ergoterapeut i hjemmeplejen. Formålet er, gennem sparring om den konkrete opgaveløsning primært i de varige borgerforløb, at understøtte kompetenceudvikling af sosu-hjælpere og sosu-assistenter. Funktionerne har eksisteret siden forår/sommer 2016. I efteråret 2017 er funktionerne blevet evalueret, bl.a. for at se om der er behov for justeringer af funktionsbeskrivelserne. Evalueringen viser bl.a.: At der er stor tilfredshed med funktionerne […]

Aarhus

Borgerne skal hjem fra hospitalet når de er færdigbehandlede

Indsatsen virker – og fortsætter i 2018 Siden slutningen af 2016 har vi i MSO haft fokus på at borgerne ikke ligger på hospitalet efter at de er somatisk færdigbehandlede. I løbet af 2017 blev der iværksat en række tiltag, som fortsætter her i 2018, fordi tallene viser, at det virker: I 2016 var der 2875 færdigbehandlingsdage og i 2017 var der 2052 færdigbehandlingsdage. (tallet er ikke korrigeret for fejlregistreringer, […]

Aarhus

Cura: opdatering i uge 10 er udsat

Den planlagte opdatering af Cura i uge 10 er desværre udskudt, da vores leverandør ikke kan levere en fejlrettet version til os. Vi kender ikke den nye opgraderingsdato endnu, men vi arbejder selvfølgelig på, at det bliver hurtigst muligt. Ny udmelding om opgraderingsdato kommer senest på mandag 26. februar. Det betyder også at den planlagte undervisning i uge 9 er aflyst for både Cura app/web og CuraPlan.   Uddannelse i […]

Aarhus

Strategisk fokus 2018

  I Sundhed og Omsorg har vi mange indsatser i gang, der skal sætte strøm til ledetrådene. Chefteamet sætter i 2018 fokus på 6 prioriterede temaer og 5 særlige udfordringer. De er: 6 prioriterede temaer Hjemmeplejen  Demens  Det nære sundhedsvæsen  Besjæling Lighed i sundhed Træning og rehabilitering   5 særlige udfordringer  Rekruttering  Ventetider ned  Cura Faglige mål med effekt for borgerne  Forløbsmodel   Formålet med 6 prioriterede temaer og 5 særlige […]

Aarhus

Prøvehandling på stomi-området gav besparelse i tid og kroner

Prøvehandlingen: En borgeroplæringsmedarbejder og en stomisygeplejerske fra MSO besøgte 4 borgere, der modtager hjælp fra MSO til deres stomi. Resultatet: Ud af de 4 borgere blev én uafhængig af hjælp fra kommunen og området fik frigivet ca. 90 timer årligt eller 7,5 time om måneden svarende til 15 minutter dagligt til andre opgaver. Produktændringen hos denne borger vil desuden medføre en årlig besparelse på ca. 5.500 kr. eksl. moms i […]

Aarhus

Anvendelse af tvang – sådan bruger du den nye lovgivning

Den nye lovgivning om ”anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile” trådte i kraft den 1. januar 2018. Sundhedsministeriet er ved at udforme en vejledning til loven. Når vejledningen kommer, vil vi i MSO udforme en instruks til brug på området. Indtil instruksen kommer, kan du klikke her og få vejledning, i de få tilfælde, hvor denne lovgivning vil blive taget i brug. Da det er et helt […]

Aarhus

Ny leder for Ledelsessekretariatet

Søren Hougaard Jensen begynder den 19. februar som ny sekretariatsleder for Ledelsessekretariatet. Søren har mange års erfaring som sekretariatschef i Kultur og Borgerservice, og han har et indgående kendskab til både Aarhus Kommune og sagsgangene i forbindelse med byrådet, udvalgsarbejdet og i Magistraten. Samtidig er Ledelsessekretariatet organisatorisk flyttet fra Strategi & Udvikling og refererer nu til direktøren. Maj Morgenstjerne skifter titel til udviklingschef og fortsætter som chef for Innovation, Frivillighed […]

Aarhus

Status: Fremtidens ergo- og fysioterapeuter i Sundhed og Omsorg

I efteråret 2016 blåstemplede Chefteamet projekt Fremtidens Ergoterapeut- og Fysioterapeutroller i Sundhed og Omsorg. I arbejdet med at definere fremtidens ergo- og fysioterapeutroller er der aktuelt fokus på: Borgerens sundhedsprofil. En model bliver afprøvet med borgere på Rehabiliteringshøjskolen. Kompetencekrav: Stillingsbeskrivelser er færdige og bliver tilgængelige, når HMU har behandlet dem i april. Derudover arbejdes med en vejviser over hvilke opgaver fysio- og ergoterapeuterne løser og hvordan deres samlede viden og […]

Aarhus

Vi uddanner til fremtiden: Opdateret kvalitetsaftale om elevers praktik og læring

For at sikre den rette læring, når vi uddanner, har vi en kvalitetsaftale om elevers praktik og læring. Kvalitetsaftalen indeholder krav om metoder, struktur og indhold i elevernes praktikker. Kvalitetsaftalen er netop opdateret grundet de nye SOSU-uddannelser. Særligt SOSU-assistentuddannelsen er ændret markant og matcher nu de visioner, der er for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Hvad er nyt? Den nye SOSU-assistentuddannelse varer ca. tre år og har fokus på tværfagligt […]