Aarhus

MSO Forenkler

Legoklodser overalt. Snavsetøj i bunker. Og “av”, der lå en brandbil.  Kender du det? Oplevelsen af et rodet børneværelse. Sådan kan regler, dokumentation og sagsgange engang imellem opleves. Både som borger, medarbejder eller virksomhed. Det vil vi i Chefteamet gerne gøre noget ved. Derfor igangsætter vi en lang række initiativer, som skal rydde op – og forenkle.    Men som alle forældre ved, så er et børneværelse ofte nøjagtig lige så […]

Aarhus

Kompetenceudvikling for ernæringsassistenter

– flere hold i foråret og sensommeren på Måltidsværkstedet   Efterhånden har de fleste ernæringsassistenter på plejehjemmene været på 2-dages kursus på Måltidsværkstedet. Men der kan være nyansatte eller ernæringsassistenter, som ikke har været af sted. Derfor udbydes nu flere hold for ernæringsassistenter, som skal lære at fremstille mellemmåltider og den varme middagsmad i de tre konsistensformer: Blød, gratin & cremet.   Tid, sted og tilmelding Det er et 2-dags […]

Aarhus

Cura: status efter opgradering

Tirsdag den 13. marts igangsattes opgradering af Cura til iteration 20. Opgraderingen indeholdt flere forbedringer, men introducerede desværre også nye fejl.  Siden fejlene blev erkendt, har både Cura-teamet og leverandøren arbejdet uafbrudt på at finde fejlkilder og løsninger. De højest prioriterede fejl/løsninger er følgende:   Fejl ved oprettelse af afgørelsesbreve: løses med ny version onsdag den 21. marts. Fejl ved visning af historik på observationer: løses med ny version onsdag 21. marts. Fejl i visning […]

Aarhus

Behov for ekstra fokus på færdigbehandlede borgere op til påske

I næste uge er det påske. Der er brug for stor opmærksomhed på, at vi ikke har borgere, der ligger færdigbehandlede på hospitalet henover påsken. Vi opfordrer derfor til, at I beder jeres borgerkonsulenter følge plejeforløbsplaner og meldinger om færdigbehandling ekstra tæt og får lavet aftaler om udskrivelse. URT (Det udredende og rehabiliterende team) vil kontakte AUH de tre formiddage op til påske, så vi sammen med jer er på […]

Aarhus

Sidste nyt om konflikten – spørgsmål og svar på MSO-Portalen

De faglige organisationer har afgivet strejkevarsel til KL, med evt. virkning fra tidligst 4. april. Ingen af Sundhed og Omsorgs medarbejdere er omfattet af de afgivne strejkevarsler. KL har besluttet at svare med en lockout, der omfatter flere og rammer bredere end strejken. Lockouten kan tidligst træde i kraft 10. april.   På MSO-Portalen kan du læse seneste nyt, se oversigten over, hvem der er hhv. omfattet af og undtaget fra lockout. Du kan også få […]

Aarhus

Kick-off for de nye arbejdsmiljøgrupper

De nye arbejdsmiljøgrupper skød deres vigtige arbejde i gang med et stort kick-off møde 15. marts. ”Vi rykker tættere sammen om den attraktive arbejdsplads”. Med den overskrift blev deltagerne udfordret med dilemmaer, rollespil og nye tilgange, så de kan slippes fri og skabe attraktive arbejdspladser.     Direktør Hosea Dutschke er ikke i tvivl om, hvad medarbejderne og lederne kan gøre i fællesskab: ”I skal være på forkant. I skal være […]

Aarhus

Ny projektleder for Satspuljeprojektet Fælles indsats

Cari Parsberg Laursen er pr. 1.2.2018 ansat som sundhedsfaglig konsulent i Tværgående udvikling og implementering, Akuttilbud og Rehabilitering. Hun skal primært være projektleder for Satspuljeprojektet Fælles indsats, idet Monica Milter Ehlers skal varetage opgaver inden for træning og rehabilitering, samt udvikling af APN uddannelsen for sygeplejersker. Yderligere skal Cari varetage opgaver inden for Akutklyngen. Cari har en kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Aalborg Universitet og en bachelor i ergoterapi. Cari har tidligere […]

Aarhus

§ 140 genoptræning – ændret opgavefordeling og lokal sparring

Opgavefordelingen omkring §140 genoptræning er blevet ændret, så flere genoptræningsopgaver på basalt niveau fremover skal løses lokalt. Forskellige tiltag hjælper ændringen på vej: Workshops for både det ortopædkirurgiske og det neurologiske område har været en succes. I april og maj gentages de to workshops om hhv. kognitive problematikker hos borgere med skade på hjernen og fysioterapi til borgere med skade på hjernen. Begge workshops er opslået på Kursusportalen og åbne for tilmelding. […]

Aarhus

Ny indkøbsaftale for pc’er

Aarhus Kommune har indgået aftale med en ny leverandør af pc’er og tilbehør. Det betyder, at vi fremover skal købe vores pc’er fra HP i stedet for Lenovo. Hvis alt går efter planen, vil du kunne bestille de nye pc’er fra maj måned. Læs mere på Medarbejderportalen

Aarhus

Sidste nyt omkring Cura

Opdatering af Cura Cura opdateres til iteration 20 i dag, tirsdag 13. marts. Konkret betyder det, at Cura web vil være opdateret fra kl. ca. 15, Cura app (tablets) vil blive opdateret i tidsrummet kl. 16:00-19:00 (såfremt de er tændt… ellers opdateres tablets når de tændes), og Cura Plan opdateres onsdag ca. kl. 15.     Se-adgang til Vitae forlænget Det har været planen at lukke se-adgangen i Vitae med […]