Aarhus

Ledelsestræf 2018: Dilemmadag

Hvert år i oktober samles alle ledertrainees, forstandere, viceforstandere og ledere i Sundhed og Omsorg og de selvejende institutioner til årets ledelsestræf. I år afvikles træffet på Hermans i Tivoli Friheden tirsdag den 23. oktober. Temaet er ‘dilemmaer’ – og dagen vil rumme oplæg og drøftelser om dilemmaets DNA, og om hvordan I arbejder med at lede i de dilemmaer, som opstår i arbejdet med ledetrådene og de prioriterede temaer. […]

Aarhus

Mindre justering af vedtægterne for rådene på lokalcentrene

Der er foretaget enkelte justeringer i vedtægterne, da vi er blevet opmærksomme på, at bankerne er blevet underlagt strengere krav fra Finanstilsynet til foreningskonti. Derfor er følgende tekst med fed blevet tilføjet i vedtægternes § 3, stk. 2, der nu lyder: ”Rådet skal som minimum bestå af 3 medlemmer herunder en formand, en næstformand og en kasserer, som udgør rådets daglige ledelse. Formanden, næstformanden og kassereren er sammen tegningsberettiget på rådets […]

Aarhus

Spørgeskemaundersøgelse om frivillighed på plejehjem

Sundhed og Omsorg gennemfører i samarbejde med Syddansk Universitet en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og forstandere om inddragelse af frivillige på en række af vores plejehjem. Undersøgelsen skal give os mere viden om, hvordan samarbejdet med frivillige på plejehjemmene opleves og hvordan det kan styrkes. For at lykkes med det har vi behov for så mange besvarelser som muligt og forstandernes indsats er vigtig for at sikre opbakning til undersøgelsen.  Undersøgelsen […]

Aarhus

Revideret funktionsbeskrivelse for ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker i hjemmeplejen

Ved implementeringen af forløbsmodellen blev der i foråret/sommeren 2016 oprettet nye funktioner som sygeplejerske og ergoterapeut i hjemmeplejen for at understøtte kompetenceudvikling af sosu-hjælpere og sosu-assistenter gennem sparring om den konkrete opgaveløsning i de varige borgerforløb. I efteråret 2017 er der foretaget en evaluering af funktionerne, og på baggrund heraf er funktionsbeskrivelserne revideret. Der er udarbejdet en samlet funktionsbeskrivelse for ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker i hjemmeplejen, da formålet med funktionerne […]

Aarhus

CURA

Besøg hos borgerne skal dokumenteres korrekt Når besøg er planlagt i CuraPlan via ’Aftaler i dag’, skal disse besøg markeres leveret (swipe) i Cura via ’Aftaler i dag’. Dette er erstatningen for godkendelse af kalenderplaner i Disponering (Vitae) og er den eneste måde, vi i MSO kan dokumentere, at vi rent faktisk har været på besøg hos borgerne. Hvorfor er det vigtigt at markere besøg leveret? Når vi markerer besøg […]

Aarhus

Omsorgscenter Pitstop er nu åbnet

Omsorgscentret er til hjemløse voksne, som bliver udskrevet fra hospitaler, men som endnu ikke er helt raske efter afsluttet somatisk behandling. Centret modtager også hjemløse, som har været udsat for en ulykke eller pådraget sig en alvorlig fysisk sygdom, hvor der er behov for hvile og ro for at kunne restituere og blive helt rask igen. Omsorgscentret sørger for ro og pleje i to-tre uger, mens borgeren bliver rask. Husets […]

Aarhus

Mere hjemliggørelse – hvor gør pengene mest gavn?

Der er siden 2014 gjort en stor indsats, både for byrådsbevilgede midler og ved områdernes egen prioritering, for at gøre plejehjemmene mindre institutionelle og mere hjemlige, så de fysiske rammer understøtter trivsel og livsglæde. Ved budgetforlig 2018 blev tildelt yderligere 2 x 3 mio. kr. til at fortsætte denne indsats. Hjemliggørelsesteamets arkitekter genbesøger derfor i de kommende måneder samtlige plejehjem og lokalcentre, for at skabe et overblik over, hvor de […]

Aarhus

TV fra Sundhed og Omsorg: Unge og ældre kan bo sammen

På mandag (23. april) kl. 20.45 viser DR2 det første af seks programmer i serien ”180 dage på plejehjem”. Serien er optaget sidste år på plejehjemmet Abildgården og handler om hvad der sker, når 5 unge studerende flytter ind på et plejehjem og bor, spiser og lever sammen med gamle mennesker. Chefteamet forventer, at programmerne vil skabe debat om mulighederne for, at unge og ældre kan bo tæt sammen. I forvejen […]

Aarhus

Mere omsorg for døende i eget hjem og deres pårørende

Chefteamet har besluttet, at indsatsen for døende i eget hjem og deres pårørende skal styrkes med muligheden for mere omsorg i den sidste tid. Den ekstra indsats skal understøtte det eksisterende arbejde med at sikre en værdig afslutning på livet for døende borgere og deres pårørende.   Den ekstra indsats tænkes anvendt til: Ekstra omsorg for borgeren, samt styrket formidling og tryghed i relationen til eventuelle pårørende i hjemmet Ekstra tilsynsbesøg Bedre tid […]

Aarhus

Udvidelse af satspuljeprojektet ”Fælles Indsats”

I foråret 2018 udvides satspuljeprojektet ”Fælles indsats”, så det nu inkluderer borgere, der udskrives fra andre afdelinger end Fælles akut og Ældresygdomme. Fra 14. maj udvides projektet til også at inkludere skrøbelige ældre borgere, der udskrives fra henholdsvis Hjertesygdomme og Infektionssygdomme. Fra 1. juni udvides projektet yderligere til at omfatte skrøbelige ældre borgere, der udskrives fra MEA. Når begge udvidelser er en realitet og der inkluderes borgere herfra, er det […]