Karrusel

Ældreminister Thyra Frank begejstret for de nye køkkener på Plejehjemmet Skelager

Mandag den 28. maj var ministeren på besøg i Aarhus for at se hvad pengene fra en særlig køkkenpulje er brugt til. Det var liv og glade dage, der mødte ældreminister Thyra Frank, da hun mandag den 28. maj sammen med rådmanden for Sundhed og Omsorg Jette Skive hilste på en række af Plejehjemmet Skelagers beboere. Anledningen var, at det skulle markeres, at nu er den sidste køkkenombygning på plejehjemmene […]

Karrusel

Må SOSU-elever arbejde som afløsere?

Ja da! I en tid med rekrutteringsproblemer er det oplagt, at SOSU-elever arbejder som afløsere. Og for nogle elever er det en oplagt mulighed for at supplere elevlønnen.   VIGTIGT: Som leder skal du være opmærksom på at elevers afløserjobs i Sundhed og Omsorg skal foregå inden for bestemte rammer.  Se generelt program for rekruttering og fastholdelse her    Er du i tvivl om noget? Kontakt uddannelseskonsulenten i dit område eller Uddannelsesteamet i HR

Karrusel

Vital for alle

   I løbet af maj er en særudgave af Magasinet VITAL kommet på gaden.   Normalt er Vital kun for seniorer og førtidspensionister, men denne udgave er blevet husstandsomdelt i hele Aarhus og henvender sig til aarhusianere i alle aldre. Anledningen er Aarhus Frivillighovedstad 2018 og fokus i magasinet er på frivillighed, fællesskaber og foreninger. Bl.a. med inspiration til 500 forskellige aarhusianske foreninger.   Hvis du ikke allerede har modtaget […]

Karrusel

Nyt fra Cura – uge 22

Succesfuldt Kick-off møde med tovholdere og dokumentationskoordinatorer Der var stor tilslutning og mange gode diskussioner og input. Et stort spørgsmål var, hvordan sparring og vidensdeling kan gøres bedre, så tovholdere og dokumentationskoordinatorer føler sig klædt på til deres rolle og det ansvar, der ligger i den. Hos de selvejende institutioner drøftede de bl.a. muligheden for at mødes på tværs en gang imellem og sparre med hinanden. ”Jeg læser altid referaterne […]

Karrusel

Pilotprojekt: Fjernelse af kateter i eget hjem

Sundhed og Omsorg vil i samarbejde med Urinvejskirurgisk afdeling undersøge muligheden for at sårbare borgere kan få fjernet deres kateter a demeur derhjemme. Tidligere skulle man en tur på urinvejskirurgisk afdeling for seponering, hvor det i stedet vil være rart at kunne få det ordnet i eget hjem. Pilotprojektet kort: Indbefatter borgere i alle forløbstyper; i eget hjem, på plejehjem samt korttidspladser Omhandler seponering, og IKKE udredning Afprøvning sker 1. […]

Aarhus

Har du fået øje på en lederspire blandt dine medarbejdere?

Så er der nu åbnet for tilmelding til Aarhus Kommunes ledertalentforløb I Aarhus Kommune har vi brug for god ledelse – og derfor har vi også skabt mulighed for, at medarbejdere med lederlyst og -potentiale kan tage før-lederuddannelse. I Sundhed og Omsorg tilbyder vi tre forskellige før-lederforløb: Det fælles lederafklaringsforløb i Aarhus Kommune – forløbet for den medarbejder, som har lyst til ledelse, og som har brug for at blive […]

Aarhus

Kræfterne blev sluppet fri

16. maj blev der afholdt vidensarrangement for de nye råd på lokalcentre og plejehjem. Over 100 fremmødte rådsmedlemmer, medarbejdere og ledere fik mulighed for at bruge eftermiddagen og aftenen på at vidensdele, inspirere og lære af hinanden og andre. Arrangementet blev skudt i gang af Camilla Fabricius, formand for udvalget for Frivillighed og Samskabelse, og Maj Morgenstjerne, Udviklingschef i Sundhed og Omsorg, og bød både på faglige oplæg, erfaringsudveksling, humoristiske […]

Aarhus

Møde med Styrelsen for Patientsikkerhed om Cura

Aarhus Kommune deltog i et dialogmøde den 9/5 med Styrelsen for Patientsikkerhed, Systematic og andre kommuner, som bruger Cura. Baggrunden for mødet var, at Styrelsen havde noteret sig, at Cura ikke lever op til sygeplejefaglige vejledninger og bekendtgørelser på tre områder: 1.Det er pt. ikke muligt at printe medicinlister 2.Der mangler overblik over borgerens aktuelle helbredssituation, funktionsnedsættelse og behandlingsansvarlig læge 3.Manglende synlig historik i journalen   I Aarhus Kommune imødekommes disse mangler […]