Nyheder

Konsulentgennemgang af hjemmepleje og sundhedsenheder

Chefteamet besluttede her i foråret at gennemføre en konsulentgennemgang af hjemmepleje og sundhedsenheder med henblik på at opnå effektiviseringer. Inspirationen blev hentet fra den konsulentanalyse, der blev lavet i plejehjemmene sidste efterår og effektiviseringsmålet er sat til 15 mio.kr., som bl.a. skal anvendes til at forbedre forholdene i hjemmeplejen. Økonomi har indhentet tre forskellige tilbud på løsning af opgaven og Styregruppen for Økonomi valgte i sidste uge BDO til at […]

Nyheder

Fælles koncept for introduktion til afløsere i Sundhed og Omsorg

Borgerne i Sundhed og Omsorg skal have den bedste omsorg og pleje, uanset om det er sommer eller vinter og uanset om de bliver mødt af en fastansat medarbejder eller af en afløser. Derfor er det vigtigt, at afløserne får en god og tilstrækkelig introduktion. Jo bedre vi tager imod og oplærer afløserne, både kollegialt og fagligt, jo bedre kan vi tiltrække og fastholde dem. Derfor er der udviklet et […]

Nyheder

Sidste nyt om Cura

Loop – oprydning afsluttet. BRUG DET Cura-teamet har de sidste måneder været igennem alle spørgsmål/svar. Det var lige knap 2000. Der er blevet ryddet ud i forældede spørgsmål/svar. Der er nu 1036 svar tilbage. BRUG DET. Der er rigtig meget viden at hente, så du ikke behøver at vente på svar. Lad os hjælpes ad med at holde Loop opdateret og aktuel til gavn og viden for os alle. Ved […]

Nyheder

Forløbsmodellen trin for trin

Sundhed og Omsorg har fået en opslagsbog om Forløbsmodellen. ‘Forløbsmodellen trin for trin’ giver et samlet overblik over Forløbsmodellens elementer, og hvordan vi arbejder med træning og rehabilitering i alle borgerforløb. På portalen finder du Forløbsmodellen trin for trin sammen med otte refleksionskort indeholdende en række refleksionsspørgsmål, der relaterer sig til Forløbsmodellens forskellige elementer. Refleksionskortene kan anvendes i forbindelse med drøftelser om anvendelsen af Forløbsmodellen i praksis og skal sammen […]

Nyheder

Forløbsmodellens opgave- og arbejdsgangsbeskrivelser er revideret

På portalen findes nu en opdateret version af de opgavebeskrivelser og arbejdsgangsbeskrivelser, der følger af Forløbsmodellens roller og fælles systematik. Arbejdsgangsbeskrivelserne og opgavebeskrivelserne er blevet revideret på baggrund af de tilbagemeldinger, vi løbende har modtaget, siden de blive udsendt i 2017. Revideringerne omhandler primært forenkling af sprog og layout, så arbejdsgangsbeskrivelserne og opgavebeskrivelserne er blevet kortere og lettere at læse. Du kan læse mere her om, hvilke ændringer revideringen af […]

Nyheder

Giv nogen et postkort der gi’r Genlyd

Hvad er Genlyd? GENLYD er startet i Sundhed og Omsorg, og missionen er at skabe flere fællesskaber og mindre ensomhed. Her kan mennesker i alle aldre finde hinanden, hjælpe hinanden, dele interesser og være sammen. Genlyd formidler kontakten – resten finder folk selv ud af. Besøg Genlyds hjemmeside her: https://genlydaarhus.dk/ Genlyd har fremstillet nogle forskellige postkort, der opfordrer til at tage kontakt til andre. Som leder kan du opfordre dine […]

Nyheder

Status for Satspuljeprojektet ’Fælles Indsats’

Projektet har nu kørt siden efteråret 2017. De første måneder var pilotperiode og den reelle dataindsamling startede den 1/1-2018. I februar blev det besluttet, at alle opfølgninger efter 30 dage skulle ske ved kommunal hjemmesygeplejerske. Klinik for Ældresygdomme på AUH giver besked via korrespondance vedr. de borgere, der har fået hospitalsbaseret opfølgning indenfor 24 timer, men skal have kommunal opfølgning efter 30 dage. Medio juni 2018 var der inkluderet 433 […]

Nyheder

Ledelseskurser – for dig

Her kan du høre forstander Kirsten Dodensig fortælle om sine erfaringer med ledelseskurserne. I 2017 lancerede Sundhed og Omsorg ”Ledelsessporet” – en samling af læringstilbud for ledere, forstandere og viceforstandere i Sundhed og Omsorg. I 2018 valgte chefteamet 14 prioriterede lederudviklingstilbud: dem kan du læse mere om i KursusPortalen. I andet halvår 2018 er der disse tilbud til dig: – Kvalitetsforbedringer i praksis: den 22. august 2018 – Design af […]

Nyheder

”Ledelse gør en forskel”

Tirsdag i uge 24 kom regeringens ledelseskommission med sine længe ventede anbefalinger – og kommissionen står frem med syv tydelige anbefalinger: • Borgeren skal i centrum • Politikerne skal have tillid til ledelse • Samarbejdssystemet skal forenkles • Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften • Ledere skal sætte retning • Ledere skal sætte holdet • Ledere skal udvikle sig Anbefalingerne er ledsaget af en publikation, som er skabt […]

Nyheder

DemensCentrum Aarhus i en ny model

Det sidste ¾ år er der ved DemensCentrum Aarhus pågået arbejde med at beskrive og etablere en ny intern organisationsstruktur. Dette med henblik på at have en struktur, der matcher den nuværende og fremtidige opgaveløsning. Det har været en spændende rejse og det er med stor tilfredshed, at vi nu kan præsentere den endelige organisering internt i DemensCentrum Aarhus. Strukturen bygger på en direktion, hvor demenschef Elisabeth Flindt understøttes af […]