Nyheder

Mere nærværende ledelse i hjemmeplejen

En vigtig anbefaling i Ledelseskommissionens nyligt offentliggjorte rapport er stærk og nærværende ledelse og et ledelsesspænd, der gør aktiv ledelse mulig. Der skal være plads til ledelse – og til ledere, som er synlige både indadtil og udadtil. Sundhed og Omsorg ønsker at forbedre rammevilkårene for ledelsen af hjemmeplejen ved at mindske ledelsesspændet. Det skal ske ved at omdirigere ledelsesressourcer direkte og derfor justeres direktionsmodellen for de syv direktioner, således at den […]

Nyheder

Rolighedspakke skal reducere uro på plejehjem

Fem velfærdsteknologier bliver i denne uge introduceret i et pilotprojekt på fem plejehjem i Viby-Højbjerg-området. Produkterne kan reducere fysisk og psykisk uro blandt borgere med demens; det viser undersøgelser fra Center for Frihedsteknologi. Sanserne stimuleres De fem produkter er kuglevest og granulatdyne, der styrker borgerens kropsbevidsthed og giver ro; skulpturelle dyr, fx får, heste og køer i naturlig størrelse, der skaber genkendelighed og aktiverer erindringer; sovende dyr, der trækker vejret […]

Nyheder

Fælles intro-møder for nye chefer og ledere i Aarhus Kommune

Som chef i Sundhed og Omsorg er du også en del af noget større, nemlig chefgruppen i Aarhus Kommune.  Derfor er der nu et nyt introduktionsmøde for alle nye ledere i Aarhus Kommune: ”Fælles intro-møde – For dig, som er ny leder i Aarhus Kommune”. Formålet er at blive bekendt med de fællesstrategiske dagsordener – og at møde andre chefer og ledere fra andre magistratsafdelinger. Deltagelse i mødet er obligatorisk […]

Nyheder

Brug flaget!

Hvornår skal man hejse flaget på et lokalcenter, et plejehjem eller en anden af Aarhus Kommunes institutioner? Det er der ingen helt klare regler for, men Rådmandsmødet har drøftet spørgsmålet og er nået frem til, at: Der findes en række officielle flagdage, hvor offentlige institutioner flager, fx ved højtiderne, på dronningens fødselsdag, på Befrielsesdagen, Grundlovsdag og Valdemarsdag. Desuden flager Aarhus Rådhus fx i Festugen og på valgdage. Her kan du […]

Nyheder

Vikarer på det sundhedsfaglige område – nye aftaler pr. 1. november

Der er indgået nye aftaler på Vikarydelser på det sundhedsfaglige område. Efter gennemført udbud, er der indgået aftaler med 2 leverandører på området. Aftalerne er indgået med følgende leverandører: SOS VIKAR (primær leverandør) Sygeplejerskernes Vikarbureau (sekundær leverandør) Alt materiale til ovenstående kontrakter er under udarbejdelse. Alle andre aftaler på vikarer fortsætter uændret. Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Mette Rich – mrich@aarhus.dk eller på tlf. […]

Nyheder

Cura 23 – kommunikationspakke 

Fra i dag (tirsdag) kan du finde kommunikationspakken til cura 23. I pakken finder du vigtig information om indhold, nye funktionaliteter, fejlrettelser mv.    http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Vaerktoejer/Borgerjournal/Pakker.aspx   Cura 23 vil være en anderledes opgradering end tidligere, da en større del af Cura vil være påvirket, mens opgradering står på. Læs om specifikke tidspunkter og områder på Loop. Oversigten der, opdateres løbende.  https://loop.sundhedogomsorg.dk/cura-status 

Nyheder

Kurser i basal genoplivning

Det er nu muligt for alle medarbejdere i MSO at tilmelde sig gratis kursus i Hjerte-Lunge-Redning (HLR) – basal genoplivning. På kurset lærer du bl.a., hvordan du konstaterer hjertestop, hvordan du tilkalder hjælp, hvordan du udfører hjertemassage og indblæsninger, samt hvordan du bruger AED (automatisk ekstern defibrillator/hjertestarter)   Sundhedsfaglig Styregruppe anbefaler, at alle medarbejdere hver tredje år deltager i HLR undervisning. I MSO er det 8 af Akutteamets sygeplejersker, som er […]

Nyheder

Obligatorisk kursus i håndtering af sygefravær

Kære nye leder i Sundhed og Omsorg Vi har i Sundhed og Omsorg et stort fokus på sygefravær, og derfor skal alle nye ledere i Sundhed og Omsorg på et obligatorisk kursus  i sygefraværshåndtering og den svære samtale. Du vil på kurset blive introduceret til hvordan sygefraværsarbejdet er organiseret og hvordan vi arbejder systematisk med sygefraværet i Sundhed og Omsorg. På kurset vil du også få konkrete metoder til at […]

Nyheder

Spørgeskemaundersøgelser i efteråret

Efteråret kommer til at stå i målingernes tegn, idet både de velkendte målinger af brugertilfredshed og af  medarbejdernes trivsel afvikles. Som vi tidligere har informeret om, udsendes ligeledes en undersøgelse omkring strategisk ledelse i MSO i samarbejde med Aarhus Universitet. På illustrationen herover kan I se en proces- og tidsplan for de forskellige undersøgeler. August-september: Undersøgelse af datainformeret og strategisk ledelse i MSO          Aarhus Universitet gennemfører […]

Nyheder

Sundhedsaftaler ophører

HR- og Personalestyregruppen har besluttet, at man ikke ønsker at forlænge fire sundhedsaftaler, da de kun er blevet brugt meget lidt. Det drejer sig om følgende aftaler: Helbredskontroller: Aftalen udløb 14.08.2018. Sundhedsprofiler: Aftalen udløber 31.08.2018. Fysioterapi: Aftalen udløb 15.08.18. Vaccinationer: Aftalen udløber 30.11.2018 Aftalerne fjernes fra True Trade, ledernes indgang i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser til kommunen, samt fra intranettet i takt med, at de udløber. Det […]