Uncategorized

Spændende nye læringstilbud for ledere

På kursusportalen findes lige nu en række særligt udvalgte læringstilbud, som henvender sig til ledere, forstandere og viceforstandere. Målet med tilbuddene er at udvikle kompetencer indenfor ledelse af medarbejdere, ledelse af faglighed, ledelse af strategi og ledelse af administrative opgaver. Læringstilbuddene er en del af Ledelsessporet, som Sundhed og Omsorg lancerede i 2017, og forløber over efteråret og vinteren 2018-2019. Orientér dig i KursusPortalen og tilmeld dig allerede i dag. […]

Uncategorized

Opdatering af Instruks for behandling af anafylaksi i forbindelse med injektion eller infusion

Sundhedsstyrelsen har set på behovet for at have et adrenalinberedskab i forbindelse med borgere med diabetes, der skal have injektioner med insulin. Sundhedsstyrelsens vurderer, at der ikke er behov for adrenalinberedskab. Se mere her. Sundhedsstyrelsens udmelding betyder en mindre korrektion af MSO’s Instruks for behandling af anafylaksi i forbindelse med injektion eller infusion. Den korrigerede version af instruksen er på Portalen og kan findes her. Giver instruksen anledning til spørgsmål, […]

Uncategorized

Nyansatte har flest forflytningsulykker

Især nyansatte er i risiko for at få en arbejdsskade i forbindelse med forflytninger. Det skal forflytningsvejledere hjælpe med at forhindre. En forflytningsvejleder skal følges med den nyansatte som en del af introprogrammet i MSO og sikre at den nyansatte bruger deres viden fra ergonomikurset i praksis. Som leder er det vigtigt, at du understøtter forflytningsvejlederens rolle i teamet og at i samarbejder om at give de nyansatte de bedste […]

Uncategorized

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning i udvalgte hjælpemidler

Der tilbydes nu undervisning til medarbejdere, som har opgaver indenfor skylle-/tørretoiletter og toiletsæder med skylle-/tørrefunktion. Kurset henvender sig til medarbejere, der har opgaver indenfor: Bevilling, Screening, Udredning, Træning Vurdering Desuden tilbydes der undervisning for medarbejdere der screener og rekvirerer ind- og udstigningssenge og benløftere. Produktområderne er valgt ud fra ønsker og behov fra terapeuter og borgerkonsulenter fra områderne. Datoer for kommende kurser: Undervisning i skylle-/tørretoiletter d. 26. okt. 2018, Undervisning […]

Uncategorized

Fremtidens sygeplejersker i Aarhus kommune

Kom til en spændende temaeftermiddag for sygeplejersker med Sidsel Vinge, der i rapporten “Kompleksitet i den Kommunale Sygepleje” udfolder begrebet kompleksitet ud fra sygeplejerskernes perspektiv. Vi skal sammen udfolde, hvad fremtidens sygepleje kræver at mål og kompetencer, for at vi kan blive skarpere på at hjælpe borgeren med komplekse problemstillinger og multiple sygdomme i et sundhedsvæsen i forandring. Du vil også høre mere om den nye specialuddannelse i Borgernær Sygepleje […]

Uncategorized

Robot fjerner dobbeltarbejde

Har du ondt i tastefingeren? Så får du snart en ny bedste ven. Digitalisering har udviklet en robot, som hjælper ressourcekoordinatorerne med det dobbeltarbejde, de hidtil har lavet ved registrering af vagtplaner, løn og opgaver.    Klik. Klik. Klik. Ressourcekoordinator Winnie D. Kristensen slår i tasterne. Ind med komme/gå tider i KMD, så medarbejderne kan få deres løn. Nyt system, Curaplan: Klik. Klik. Klik. Ind med komme/gå tider endnu engang, […]

Uncategorized

Hvordan oplever SOSU-elever vores arbejdsplads?

I Sundhed og Omsorg prioriterer vi høj kvalitet i den uddannelse, vi giver elever og studerende. For sådan får vi kompetente medarbejdere. Målet er også, at elever og studerende oplever os som en arbejdsplads, hvor de har lyst til at søge job. Uddannelserne er vores vigtigste rekrutteringskilde! Vores seneste evaluering viser, at SOSU-elever oplever, at praktikvejlederne arbejder seriøst med deres uddannelse. Eleverne får god introduktion, feedback, bliver udfordret på et […]

Uncategorized

Ny funktion som “Pionér for velfærdsteknologi”

Det bliver obligatorisk at have pionérer for velfærdsteknologi på de plejehjem, som har indført eller kommer til at indføre bade- og hygiejnestolen, Carendo. I sundhedsenheder og hjemmeplejen kan man også vælge at have pionérer. Styregruppen for Velfærdsteknologi søsætter en 2-årig funktion som Pionér for Velfærdsteknologi (VT-pionér). Opgaven er at bistå nærmeste leder med, at man lokalt opnår nytteværdi af velfærdsteknologi, og at det forankres i hverdagen. Styregruppen for Velfærdsteknologi har, […]

Uncategorized

Undersøgelse af samarbejdet og samspillet mellem kommunale institutioner, foreninger og frivillige i Aarhus Kommune

I denne uge modtager alle ledere i Aarhus Kommune samt alle foreninger i Aarhus et spørgeskema, som spørger ind til viden og erfaringer med samarbejdet. Det er Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU der står bag undersøgelsen De seneste år har der været øget fokus på at fremme samarbejdet mellem kommunale institutioner, foreninger og frivillige. Det gælder også i Aarhus Kommune, som i år er Europæisk Frivillighedshovedstad. […]

Nyheder

Folder om frivillighed skal inspirere ledere

Aarhus Kommune er Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Målet er at anerkende og fejre frivillige i Aarhus og afprøve nye veje til velfærd gennem frivillighed, medborgerskab og samskabelse. MSO bruger Frivillighovedsstadsåret som løftestang til at styrke og videreudvikle samarbejdet med aktive medborgere, frivillige, foreninger og civilsamfundsaktører i Aarhus. Som kommune kan vi være med til at sikre rammerne for frivillighed og medborgerskab i Aarhus, derfor har direktioner og chefteam, blandt andet […]