Uncategorized

Ny stillingsbeskrivelse for sygeplejersker

Den nye stillingsbeskrivelse for sygeplejersker har afsæt i eskalationspilen samt rolle- og ansvarsfordeling i Forløbsmodellen. Den har fokus på sygeplejersken som den sygeplejefaglige generalist, der er tæt på borgeren og dennes netværk, særligt hvis tilstanden er ustabil, uforudsigelig og præget af komplekse eller akutte sundhedsfaglige problemstillinger. Du kan finde stillingsbeskrivelsen her. Vil du gerne blive klogere på udfordringerne og kompleksiteten i den kommunale sygepleje, kan du læse mere i Sidsel […]

Uncategorized

Akutteam og sundhedsenheder samarbejder om sårbare borgere

Fire sygeplejersker i vores Akutteam hjælper sårbare borgere på bosteder eller bostedslignende tilbud og forsorgshjem til bedre forebyggelse af fysisk sygdom. Efter tilbuddet begyndte i april måned i år, får Akutteamet nu langt flere henvendelser fra netop bosteder og forsorgshjem angående disse borgere. Når der ikke længere er brug for akut hjælp, vil hjemmesygeplejersken i nogle tilfælde skulle tage over. Derfor oplever sundhedsenhederne formentlig en stigning i henvendelser angående sårbare […]

Uncategorized

Etisk Dialogforum

I 2017 satte Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) en række prøvehandlinger i gang for at styrke samarbejdet om borgerne. Én af prøvehandlingerne er Etisk Dialogforum. Etisk Dialogforum skal belyse komplekse, dilemmafyldte og vanskelige sager ud fra et etisk perspektiv. Sager, hvor en tilfredsstillende afgørelse ikke umiddelbart står klart, hvor juraen og fagligheden ikke tilbyder entydige svar, og hvor det personlige skøn […]

Uncategorized

Status på arbejdet med Forløbsmodellen

Resultaterne af den seneste STOP-OP måling viser, at vi på flere punkter er godt i gang med at arbejde efter Forløbsmodellen i praksis. For at Forløbsmodellens systematik og roller fuldt ud kan blive en integreret del af den daglige praksis, er der imidlertid behov for, at der fortsat arbejdes meget systematisk med implementering af alle Forløbsmodellens elementer. Med afsæt i resultaterne af STOP-OP målingen kan det fremhæves, at der skal […]

Uncategorized

Succesfuld indsats i Område Christiansbjerg: 106 borgere klarer nu medicinen selv

Efter en særlig indsats i juni-september måned er 106 borgere i Område Christiansbjerg, der tidligere fik hjælp til at få doseret deres medicin, blevet afsluttet til enten at få dosispakket medicin, eller – efter oplæring – er blevet i stand til at varetage deres medicin selv. Den succesfulde indsat er et resultat af et samarbejde mellem sygeplejerskerne i området og klyngen for borgernær sygepleje: læs mere om klyngen for borgernær […]

Uncategorized

Måling af trivsel og social kapital 2018

I går – mandag d. 22. oktober – modtog alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg, ligesom alle andre medarbejdere i Aarhus Kommune, et link til Måling af Trivsel og Social kapital 2018. Linket er kommet på både arbejdsmail og i e-boks  med det samme link. Vi opfordrer dig til, at du som leder spørge dit team om: alle har modtaget invitationen til at deltage de ved hvornår og hvordan, de […]

Uncategorized

Cura 25

Efter planen opdateres Cura d. 5-6. november til Cura 25. Se en oversigt over nye funktioner og ændringer på Loop Der afholdes to webinar ifm. Cura 25; d. 25. og 29. oktober. Tilmeld dig via Kursusportalen

Uncategorized

Ledere: Vi har et stort ansvar i organisationsforandringer 

De ansatte i MSO har haft nok at se til det sidste år med ibrugtagning af både forløbsmodellen, Cura og Fælles sprog III. Det stiller krav til det ledelsesmæssige ansvar. Læs her, hvordan de i Område Marselisborg arbejder med den opgave.   I område Marselisborg er der brugt lang tid på at planlægge de nye tiltag for at skabe det bedst mulige grundlag for ibrugtagningen. Området har bl.a. lavet særlige vidensdelingsnetværk […]

Uncategorized

Ny audit på tryksår

Nyt fra Sårklyngen Der er udarbejdet en ny audit på tryksår her i løbet af sommeren 2018. I MSO arbejder vi hele tiden med at mindske antallet af tryksår og denne audit giver et indblik i, hvordan det ser ud på tryksårs-området i MSO på nuværende tidspunkt sammenlignet med 2017 – fx kan vi se, at der er 23% færre borgere med tryksår i Sundhedsenhederne end i 2017 – en […]

Uncategorized

Cura 23 – status på opdatering

Vi gik i drift den 24-25. september. Opgraderingen blev gennemført efter planen. De efterfølgende fejl er kommunikeret ud via Nyheder for Borgerjournalen og Loop. Problematikken i forhold til borgere med potentielt forkert indlagt status er løst. Opfølgningsdatoer i Cura Kortet ”opfølgning” har været slået fra i 14 dage for ikke at overbelaste tablets med et stort antal ”gamle” opfølgninger, som ramte den 15. september. Opfølgningerne var udskudt et år fra […]