Uncategorized

Direktørgruppen: Aarhus Kommune skal være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads

Direktørgruppen har igangsat et nyt tværmagistratsligt projekt, ‘Mangfoldighed Forfra’, som har fokus på at ansætte flere medarbejdere med anden etnisk baggrund end vestlig. ‘Mangfoldighed i personalesammensætningen er en prioriteret opgave i Aarhus Kommune. Der er brug for, at vi bevidst arbejder med mangfoldig rekruttering, rummelig arbejdspladskultur, og at vi udnytter mangfoldighedspotentialet ved at sætte forskellighed i spil.’ Samtidig har Byrådet besluttet, at andelen af ansatte med anden etnisk minoritetsbaggrund end […]

Uncategorized

Nyt intranet

Den 15. november lanceres det nye fælles intranet på tværs af Aarhus Kommune. Som leder kan du, sammen med dine medarbejdere, gennemgå en kort PowerPoint-præsentantion, som giver en introduktion til det nye intranet. I PowerPointen er der også en introduktionsvideo. Der vil løbende bliver udsendt nye introduktionsvideoer via Det faglige hjørne. Åbn PowerPoint-præsentationen Har du spørgsmål, kan du kontakte Sahar Akbari (saak@aarhus.dk) eller Anders Gejl (ang@aarhus.dk) i Kommunikation og Analyse

Uncategorized

Klyngen for borgernær sygepleje: målrettede handlingsanvisninger giver bedre flow

Klyngen for borgernær sygepleje kan efter et seks måneder langt fokus på målrettede handlingsanvisninger konstatere, at målrettede handlingsanvisninger medvirker til højere sygeplejefaglig kvalitet, kontinuitet og dermed kortere forløb og mere flow i opgaverne i sundhedsenhederne. Hvorfor er udfyldte handlingsanvisninger så vigtige? Klyngen for Borgernær Sygepleje har de seneste seks måneder arbejdet med følgeskab i relation til understøttelse af eskalationspilen. Vi ser en tydelig tendens i alle sundhedsenhederne til, at målrettede handlingsanvisninger […]

Uncategorized

Sådan forebygger vi vold, mobning og chikane mod ansatte: Ny vejledning og fælles retningslinje

Aarhus Kommune har justeret ”Retningslinje om forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane mod ansatte i Aarhus Kommune” GODT AT VIDE som leder: Retningslinjen for Aarhus Kommune kobler sig til en ny procedure i MSO’s arbejdsmiljøsystem. Sammen udgør de retningen for MSO’s arbejde med vold, trusler og chikane fra borgere. Den nye procedure er vedtaget i HMU d. 21. juni 2018. I retningslinjen finder du blandt andet centrale definitioner […]

Uncategorized

Akutteamets opfølgninger bidrager til at reducere antallet af indlæggelser

Akutteamet indfører systematisk opfølgning på alle udredningsbesøg, efter at et projekt i første kvartal 2018 har vist, at opfølgningerne kan være med til at reducere antallet af indlæggelser af borgere med en forebyggelig diagnose. I første kvartal af 2018 lavede Akutteamet et projekt, som indebar opfølgning til de borgere, som de havde lavet tilsyn på. Det betød, at Akutteamet inden for tre hverdage efter første besøg telefonisk kontaktede hjemmesygeplejersken, hjemmepleje, […]

Uncategorized

Status på trivselsmålingen

I sidste uge modtog alle medarbejdere et link til vores måling af trivsel og social kapital 2018. Den samlede svarprocent er nu på 42 % – i områderne har Område Marselisborg lagt sig i spidsen med en flot svarprocent på 50. Husk at besvare spørgeskemaet inden på søndag d. 4. november. På mandag trækker vi lod om en forkælelsesgave blandt de teams, som har opnået en svarprocent på minimum 70 %.   Læs […]

Uncategorized

Skype for Business gør det let at deltage i et videomøde

Videomøder sikrer vidensdeling, når patienter udskrives I en travl hverdag er det svært at nå fysiske møder med alle de sundhedsfaglige indsatser, der kan være omkring en borger. Videomøder muliggør at flere fagfolk mødes på en gang og udveksler viden. Med Skype for Business, som automatisk starter op (fra den 15.10.18) på alle MSO PC’er, er det nu let at deltage i et videomøde eller lave et videoopkald med flere […]

Uncategorized

Cura

Forandringsledelse med Cura I dag udsendes en kommunikationspakke med fokus på ledernes rolle ift. de forandringer, vi oplever med implementeringen af Cura. FORANDRINGSKOMMUNIKATION MED CURA  Husk opdatering Cura 25 den 5-6. november. Læs mere på Loop    Vejledningsprojektet (Cura) efterlyser akut borgerkonsulenter Borgerkonsulenternes input er vigtige at få med i arbejdet, som pt. fokuserer på vejledninger og arbejdsgange på sagsbehandlingsområdet. I ledere må meget gerne opfordre jeres borgerkonsulenter til at […]

Begivenheder

Ny stillingsbeskrivelse for sygeplejersker

Den nye stillingsbeskrivelse for sygeplejersker har afsæt i eskalationspilen samt rolle- og ansvarsfordeling i Forløbsmodellen. Den har fokus på sygeplejersken som den sygeplejefaglige generalist, der er tæt på borgeren og dennes netværk, særligt hvis tilstanden er ustabil, uforudsigelig og præget af komplekse eller akutte sundhedsfaglige problemstillinger. Du kan finde stillingsbeskrivelsen her. Vil du gerne blive klogere på udfordringerne og kompleksiteten i den kommunale sygepleje, kan du læse mere i Sidsel […]

Christiansbjerg

Akutteam og sundhedsenheder samarbejder om sårbare borgere

Fire sygeplejersker i vores Akutteam hjælper sårbare borgere på bosteder eller bostedslignende tilbud og forsorgshjem til bedre forebyggelse af fysisk sygdom. Efter tilbuddet begyndte i april måned i år, får Akutteamet nu langt flere henvendelser fra netop bosteder og forsorgshjem angående disse borgere. Når der ikke længere er brug for akut hjælp, vil hjemmesygeplejersken i nogle tilfælde skulle tage over. Derfor oplever sundhedsenhederne formentlig en stigning i henvendelser angående sårbare […]