Uncategorized

Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær bliver del af HR

Chefteamet har besluttet, at Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær fra 1/1 2019 overgår til at være en forvaltningsenhed i Strategi & Udvikling under HR. Målet med organisationsændringen er at skabe mere sammenhæng mellem arbejdsmiljø, sygefravær og det personalepolitiske og personalejuridiske område. Organiseringen og opgaveløsningen evalueres i januar 2020. Spørgsmål til ændringen kan rettes til HR-chef Vibeke Sjøgreen på vis@aarhus.dk

Uncategorized

Chefforsker: Sygeplejen i Sundhed og Omsorg er på rette vej

Sundhed og Omsorg havde for nyligt samlet 200 sygeplejersker til en temadag med oplæg og diskussion af fremtidens sygepleje, og ikke mindst hvad denne stiller af krav til kommunens sygeplejersker og organisation. Oplægsholder på dagen var Sidsel Vinge, chefforsker hos VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har forsket i den nære sygepleje. Hendes forskning peger netop på, at det kræver en høj grad af koordinering at passe […]

Uncategorized

Vi får nyt intranet på torsdag d. 29. november

Medarbejderportalen og sundhedogomsorg.dk bliver 29. november erstattet af AarhusIntra. Når du på torsdag 29. november åbner din Internetbrowser, bliver du mødt af Aarhus Kommunes nye fælles intranet: AarhusIntra. Det tager tid at åbne Det er ikke dig – eller din computer: Når du åbner AarhusIntra tager det i øjeblikket 20 – 40 sekunder at åbne. Det er en teknisk udfordring, som vil blive løst. Indtil da: Væbn dig med lidt […]

Uncategorized

Vinterhalvåret er højsæson for Norovirus (Roskildesyge): bliv klogere på forholdsregler og handlingsanvisninger

Norovirus spreder sig som følge af mangelfuld hygiejne. Bliv klogere på, hvordan vi forebygger smitte og bliv opdateret på de handlinger, som skal sættes igang, hvis virussen er konstateret på fx et plejehjem. Norovirus-infektion, også kendt som Roskildesyge, er den hyppigste årsag til ikke-bakteriel mavetarminfektion. Opgørelser viser, at den er årsag til ca. 85% af alle sygdomstilfælde. Infektion med Norovirus viser sig som pludselig opstået kvalme, opkastning og diarré af få […]

Uncategorized

Emnemodulet får ny hjemmeside

Emnemodulet har fået ny hjemmeside: emnemodul.sundhedogomsorg.dk Emnemodulet er en fælles vidensbase for medarbejdere i Sundhed og Omsorg. I Emnemodulet finder du blandt andet vejledninger for myndighedspersoner og kontaktinformationer på interne – og eksterne samarbejdsparter. Du kan også se, hvem der yder sagsbehandling på de ydelser, vi har. Emnemodulet erstatter personlige telefonlister, små gule sedler, retningsgivende mails mm.  Alle medarbejdere, som er logget på med sin ident, kan tilgå Emnemodulet  Alle medarbejdere kan […]

Uncategorized

Ny afregningsmodel for overdraget sygepleje i 2019 kræver oprydning i visiterede ydelser

Områdecheferne har på et møde i starten af november besluttet at lave en ny afregningsmodel for overdraget sygepleje i 2019. På områdechefmødet d. 6. november 2018 besluttede områdecheferne: der arbejdes hen imod en ny afregningsmodel for 2019 at der sættes standardtider på alle overdragede, sygeplejeydelser – dvs. også på ydelser, der lige nu afregnes ud fra medgået tid og ”0-minutsydelser” (dvs. ydelser der ikke afregnes fra sundhedsenheden til hjemmeplejen, men […]

Uncategorized

Status på Cura

Cura 25 opdateres d. 30/11-1/12 Opdateringen kommer til at foregå i løbet af et døgn. Følg med på Loop og Nyheder fra Borgerjournal for aktuel status og forberedelser til opdateringen. Evaluering af Cura implementeringsorganisation Svarfristen er rykket en uge til d. 3/12. Evalueringen vil indgå i arbejdet med den igangværende organisering for 2019.

Uncategorized

Uge 48 er tuberkulose-uge: Tip en borger

Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune er gået sammen om en indsats for at tilbyde sårbare borgere en nem måde at blive testet for tuberkulose i uge 48. I et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune vil der i uge 48 blive foretaget tuberkulose-opsporing i Aarhus for særligt udsatte grupper. Målet er at få testet 100 borgere i løbet af den uge. Projektet omfatter også Reden, Det blå sted/ blå […]