Uncategorized

Nye direktioner pr. 1. januar 2019

Rammevilkårene for ledelsen af hjemmeplejen skal forbedres. Der skal være bedre plads til ledelse – og til ledere, som er synlige både indadtil og udadtil. Derfor har vi besluttet, at der maksimalt bør være 40 medarbejdere pr. leder i hjemmeplejen. Det betyder, at det nuværende antal teams i hjemmeplejen bliver ændret fra 29 til 38 teams i 2019. Samtidigt justeres direktionsmodellen, så der fremover er én områdechef og én viceområdechef […]

Uncategorized

Vil du dele dine erfaringer med sygefravær og forebyggelse med os?

Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær har ansøgt og fået tilsagn om puljemidler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet kommer til at løbe over årene 2018-2021 og vil betyde et øget fokus på sygefravær i Sundhed og Omsorg. Med afsæt i en kortlægning af nuværende indsatser og en bred analyse af sygefraværet, skal der udarbejdes en strategi for at forebygge og afkorte sygefraværet i Sundhed og Omsorg. Strategien udarbejdes […]

Uncategorized

Trivselsmålingen 2018: arbejdsglæden er steget

Resultaterne af vores måling af trivsel og social kapital 2018 er nu sendt ud til alle ledere. Generelt er arbejdsglæden steget, hvilket giver et godt afsæt til de kommende opfølgninger lokalt og i Hoved MED-udvalget. Som leder skal du: videreformidle teamets resultater til dit team inden jul Læs rapporterne, fx hovedrapporten over Sundhed og Omsorgs resultater eller hovedresultaterne for hvert område Har du spørgsmål? Kontakt Thomas Kaalby i Analyseteamet på mail […]

Uncategorized

Nyt klyngesamarbejde om kontinens

For at kunne møde borgerne med et ensartet serviceniveau i kontinensindsatsen på tværs af områderne, har chefteamet besluttet at oprette en kontinensklynge. Klyngeansvaret er delt mellem Fællesfunktionen og Sundhedsstrategi og Forebyggelse, mens personaleansvaret ligger i Administrativ Service under Lone Graabach – i et tæt partnerskab med leder af Folkesundhed Midt Anja Fynbo Christiansen. Område Midt indgår som strategisk partner i kontinensklyngen. Der er rekrutteret 3 kontinenssygeplejersker og 2 kontinensfysioterapeuter til klyngen. […]

Uncategorized

Ny arbejdstidsaftale for sygeplejersker – gældende fra d. 1. januar 2019

Sundhed og Omsorg og Dansk Sygeplejeråd har indgået en ny arbejdstidsaftale for månedslønnede sygeplejersker ansat i basisstillinger ved Sundhed og Omsorg. Den nye arbejdstidsaftale erstatter alle tidligere arbejdstidsaftaler indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Sundhed og Omsorg – de ophører alle med virkning fra 31. december 2018. Der har med indgåelse af den nye arbejdstidsaftale været lagt stor vægt på at skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til borgernes ønsker og […]

Uncategorized

Få adgang til AarhusIntra på din mobiltelefon

Du kan få adgang til vores nye intranet via appen Update fra Brugerservice, som du kan hente i Google Play eller App Store. Første gang du logger på Update, skal du bruge dit NemID og vælge en 4-cifret kode. Herefter kan du nøjes med at logge på med den selvvalgte 4-cifrede kode. I appen kan du også registrere kørsel og ferie. Se vejledninger til hvordan du downloader og logger på […]

Uncategorized

Husk tilladelser, når I tager billeder

Ifølge persondatalovgivningen (GPDR), der trådte i kraft i foråret, skal ALLE personer, som fotograferes, og hvor billedet har karakter af portrætfotografi, underskrive en samtykkeerklæring, før billedet offentliggøres. Tager I portrætlignende billeder af kolleger eller borgere, som skal offentliggøres i trykte eller elektroniske medier, skal I derfor sørge for at få en underskrevet erklæringer og opbevare dem et sikkert sted. Vær opmærksom på, at I ikke behøver tilladelser til situationsbilleder: PORTRÆTBILLEDER […]

Uncategorized

Direktøren slukker også brand

Selvom vores direktør, Hosea Dutschke, i en periode er koblet til en ledelsesopgave i Østjyllands Brandvæsen (ØB), får det ikke betydning for rolle- og opgavefordelingen i Sundhed og Omsorg. Hosea skal sammen med direktør for Teknik og Miljø, Henrik Seiding, genskabe tilliden mellem medarbejdere og ledelse i Østjyllands Brandvæsen. Det sker, mens direktør for ØB, Lars Hviid, er fritaget for tjeneste. – Jeg glæder mig til opgaven og til at […]

Uncategorized

Uændret egenbetaling på akutpladser i Aarhus

Egenbetaling på akutpladser og andre midlertidige pladser er i den seneste tid blevet drøftet i byrådet og i Folketinget, men der er ikke vedtaget nye regler. Derfor fortsætter vi i Aarhus med at opkræve egenbetaling på alle midlertidige pladser inklusiv akutpladser. Hvis der vedtages nye regler, kommunikerer vi det ud til alle ledere i dette nyhedsbrev sammen med uddybning af, hvornår – og hvilke pladser der er undtaget. I finanslovsaftalen […]