Uncategorized

Følg med i Chefteamets møder og rådmandsmøder

Vil du gerne se, hvad der er på dagsordenen, kan du altid se: Dagsorden og beslutninger på rådmandsmøder (First Agenda) og har du ikke adgang til First Agenda, kan du se dagsorden og referater på aarhus.dk Dagsorden og beslutninger på chefteamets møder (First Agenda) og har du ikke adgang til First Agenda, kan du følge med her i Chefteamets 5 minutter eller finde tidligere nyheder på mso-nyheder.dk.

Uncategorized

To plejehjem får større frihed

Chefteamet har netop fået status på, hvordan plejehjemmene Augustenborggade og Hestehavehusene deltager i et friinstitutionsforsøg. I forsøgene får de to plejehjem større frihed til at løse en del af deres daglige opgaver. Medarbejderne er blevet sluppet fri og har peget på en række områder, hvor de gerne vil udfordre reglerne for at skabe mere kvalitet for beboere, og det er der kommet otte spændende forsøg ud af, som begyndte 1. oktober […]

Uncategorized

Fælles ramme for sundhedsklinikkerne

Sundhedsklinikkerne skal være et attraktivt sted, hvor borgeren får den nødvendige hjælp og pleje. De fleste sundhedsklinikker ligger på et lokalcenter, og når borgeren er ved sundhedsklinikken, kan det kombineres med en dejlig frokost i caféen, træning eller et andet af de mange fællesskaber, der er på lokalcentrene. Chefteamet har besluttet, at vi skal arbejde henimod, at sygepleje af borgerne som udgangspunkt foregår i sundhedsklinikkerne. Derfor skal det også tydeliggøres, […]

Uncategorized

Ny arbejdsgangsbeskrivelse til sagsbehandling i Cura

Arbejdsgangsbeskrivelsen udkommer 6. januar i Loop, og den er for medarbejdere med myndighedsfunktion i tværgående enheder og lokalområder. Den beskriver arbejdsgangen ved sagsåbning, sagsoplysning og afgørelse. Dokumentationskoordinatorer bliver som de første inviteret til undervisning 13. januar 9-12 på Vikærgården, fordi de skal understøtte hele implementeringsprocessen.  Som leder i en tværgående enhed eller et område skal du: Afsætte tid til forberedelse og undervisning for dokumentationskoordinatorer og medarbejdere med myndighedsfunktion fra 13. […]

Uncategorized

Fokus 20 tager afsæt i Fokus 19

Næste års større indsatser i Fokus 20 bliver præget af de gode takter fra i år. Chefteamet har fulgt kursen for programmerne, og direktør Hosea Dutschke forklarer i videoen og interviewet neden for, hvordan det er gået, og hvor vi skal hen. Se videoen Chefteamet har forsøgt at fjerne de sten som måtte ligge på vejen, så vi som organisation kan realisere strategien i ledetrådene:  – Vi er lykkedes med […]

Uncategorized

Tilbud om uddannelse til både sosu-hjælpere og ufaglærte medarbejdere

SOSU-hjælpere med en uddannelse fra før 2008 risikerer, at deres uddannelse ikke er adgangsgivende til SOSU-assistentuddannelsen. Derfor tilbydes de en elevstilling, hvor de opkvalificeres i fagene dansk og naturfag inden start på hovedforløbet. Hele forløbet tages på elevløn.   Som leder skal du: Opfordre dine medarbejdere, som ønsker at uddanne sig, men ikke opfylder adgangskravene til SOSU-assistentuddannelsen, til at søge via det interne stillingsopslag senest den 5. januar 2020. Læs den […]

Uncategorized

8 ud af 10 har svaret på social kapital

Chefteam er glade for den store opbakning, der har været til at gennemføre målingen af den sociale kapital i Sundhed og Omsorg. Der er stadig en stabil høj trivsel blandt medarbejderne og masser at glæde sig over og noget at arbejde med, som direktør Hosea Dutschke forklarer i videoen: Gå til video