Uncategorized

Flere fleksjob i Aarhus Kommune

Aarhus Byråd har sat som mål, at 3.000 flere aarhusianere skal i job inden udgangen af 2020. På den baggrund har alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune indgået en aftale om årligt at skabe 150 ekstra fleksjob via investeringsmodellen Fleks-i-job. Der ydes 50 % lønrefusion på alle lønudgifter de første 12 måneder af ansættelsen. Formålet med investeringsmodellen Fleks-i-job er, at fleksjobvisiterede borgere med mere end 1 års ledighed vender tilbage til arbejdsmarkedet. […]

Uncategorized

Cura bliver opdateret

D. 2. april bliver Cura opdateret til version 28. I den nye version kan du se historikken på besøgsplaner og observationer. Se en detaljeret plan for opdateringen i LOOP

Uncategorized

Nyt indsatskatalog for sygeplejeydelser og overdraget sygepleje

Vi ønsker et mere ensartet serviceniveau for borgerne på tværs af områderne, en ensartet visiteringspraksis og bedre opfølgning på sygeplejeydelserne. Derfor er indsatskataloget for sygeplejeydelser opdateret, blandt andet med nye palliative ydelser og fremover oprettes ydelserne automatisk med standardtider. Der er derudover mulighed for at visitere dag, aften og nat. Det gælder alle – uanset, hvor du arbejder i MSO.  Indsatskataloget er tilgængeligt i Cura 1. april om formiddagen.  Vi […]

Uncategorized

Værktøjer til implementering af Forløbsmodellen

På AarhusIntra findes nu en række værktøjer, du kan anvende som forstander, leder og konsulent i forbindelse med implementering af Forløbsmodellen. Værktøjerne er udviklet, afprøvet og anvendt i praksis af Forløbskonsulenterne, der i 2018 arbejdede med understøttelse af lederne og forstandere i MSO i forhold til implementeringen af Forløbsmodellen. Værktøjerne kan anvendes af større eller mindre grupper af medarbejdere fx til et teammøde eller lignende, til at skabe dialog, erfaringsudveksling […]

Uncategorized

Nu er der snart valg: Hvad betyder det for os?

Som de fleste sikkert er klar over, så befinder vi os i et dobbelt valgår med valg til både Folketinget og Europa-Parlamentet. Det betyder, at politikere og andre interessenter så småt begynder at interessere sig mere for, hvad vi laver. Men hvad betyder det for din hverdag? I Sundhed og Omsorg er vi drevet af ledetrådene, og vi er en Kærlig Kommune. Det betyder, at vi har en åben organisation, […]

Uncategorized

Vi skal rydde op, forenkle og finde mere tid til borgerne

Tal fra Trivselsmålingen 2018 viser, at 54 procent af medarbejdere og ledere i Sundhed og Omsorg oplever uhensigtsmæssige arbejdsgange i arbejdet, og 39 procent oplever, at de laver unødvendige opgaver. MSO Forenkler er et program for Sundhed og Omsorgs afbureaukratiseringsindsats. Med programmet ønsker Chefteamet at få ryddet op i, hvad der må vise sig af overflødige arbejdsgange og unødvendige opgaver, så vi kan frigive ressourcer til at være sammen med […]

Uncategorized

Ledertrainee i Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorgs ledertrainee-forløb ”Væksthus for før-ledere” er blevet afløst af et fælleskommunalt traineeforløb. Forløbet er til medarbejdere med både lederlyst og -potentiale. Udgangspunktet for deltagelse i ledertraineeforløbet er en indstilling fra nærmeste leder. Nuværende ledertrainees i Sundhed og Omsorg fortsætter i deres forløb som hidtil. Som leder skal du: opfordre medarbejdere med lederlyst- og potentiale til at læse mere om ledertrainee-forløbet og de andre før-lederuddannelser på AarhusIntra være opmærksom […]

Uncategorized

Bedre sårheling? PICO kan gøre arbejdet

For at fremme sårheling kan det være godt at anvende negativt tryk. På den nuværende indkøbsaftale er der et redskab til at skabe det negative tryk, nemlig PICO. Sårkonsulenterne har udarbejdet 2 dokumenter, som kan svare på nogle af de spørgsmål, der dukker op i forbindelse med brugen af PICO: PICO – praktiske tips og Overvejelser og arbejdsgang med brug af Negativ Tryk Sårbehandling (NPWT) (PICO-systemet) Opstår der spørgsmål så […]

Uncategorized

Nye kort til tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS-kort)

TOBS-kortet er blevet opdateret, og de nye kort er blå. TOBS er et systematisk værktøj til at opspore begyndende sygdom hos borgere. Der er lavet mindre justeringer i den nye version af TOBS-kortet. Fx er der tilføjet en ordforklaring og åbnet for, at borgerens temperatur kan måles med øretermometer. Som leder skal du Bestille nye TOBS-kort til dit team ved at sende en mail til Akutteamet på Akut-team@mso.aarhus.dk Husk også […]

Uncategorized

Forløbsmodellen: Ændret arbejdsgang for samarbejde mellem lokalområder og tværgående enheder

1. april 2019 træder tre reviderede arbejdsgange i kraft, der beskriver rollefordeling og samarbejde i borgerforløb. Det involverer lokalområderne og de tværgående enheder.1. april 2019 træder tre reviderede arbejdsgange i kraft, der beskriver rollefordeling og samarbejde i borgerforløb. Det involverer lokalområderne og de tværgående enheder. Det er når borgeren: Modtager indsatser fra et lokalområde og Ortopædisk Genoptræningscenter eller Folkesundhed på samme tid Modtager indsatser fra et lokalområde og Neurocentret på […]