Uncategorized

Forårsrengøring i Curaplan

Når Cura bliver opdateret 8. maj overføres slutdatoer på ydelser til leveringer i Curaplan. Leveringer afsluttes automatisk i både grundplanen og dag-til-dag kalenderen.  Som leder skal du: Sørge for, at dine ressourcekoordinatorer rydder op i indboksen i Overbliksfanen inden 8. maj, så vi sikrer overblikket over nye og ændrede ydelser. I Loop kan du læse mere om, hvorfor oprydningen er vigtig, og hvordan du skal gøre

Uncategorized

Tillidsrepræsentant: Husk lønrefusion efter fagforeningsmøder

Tillidsrepræsentanter kan få refunderet deres løn, når de fx deltager i kurser og organisationsmøder, som er planlagt af fagforeningen. Som leder skal du: Sørge for, at dine tillidsrepræsentanter udfylder en blanket, hver gang de har haft fravær, som opfylder kriterierne for at få refunderet lønnen fra fagforeningen  Læs mere og find vejledning og blanket til at søge om lønrefusion på AarhusIntra

Uncategorized

Infomøde: Ufaglærte kan uddanne sig på særlige vilkår

Sundhed og Omsorg tilbyder ufaglærte medarbejdere at uddanne sig til sosu-hjælper, sosu-assistent eller serviceassistent på elevløn under grundforløbet i stedet for SU. Medarbejderne er garanteret job i Sundhed og Omsorg efter uddannelsen.  Som leder skal du: Informere dine ufaglærte medarbejdere om infomødet 9. maj fra 14-16 hos FOA på Christian X’s Vej 56-58 i Viby Tilbuddet udspringer af program Rekruttering og fastholdelse, som er en indsats under Fokus 19.  Se […]

Uncategorized

Strategien virker, men….

Sundhed og Omsorg havde i 2018 et overskud på 37 millioner kroner ud af et budget på 2,6 millarder kroner. Deraf havde blandt andet lokalområderne et mindreforbrug på 14,5 millioner kroner. Det er udtryk for stram styring og tilbageholdenhed, mener økonomichef Charlotte Storm Gregersen, men selvom vi har overholdt budgettet, vokser træerne ikke ind i himlen de kommende år. Hør Charlotte Storm Gregersen, økonomichef, fortælle, hvordan fremtiden kan sammenlignes med […]

Uncategorized

Ændret arbejdstidsaftale skal sikre “kendt hjælper”

Sundhed og Omsorg og FOA-Aarhus har indgået en ny arbejdstidsaftale for månedslønsansat social- og sundhedspersonale ved Sundhed og Omsorg. Den nye arbejdstidsaftale erstatter alle tidligere arbejdstidsaftaler indgået mellem FOA-Aarhus og Sundhed og Omsorg – de ophører alle med virkning fra 31. marts 2019. Der har med indgåelse af den nye arbejdstidsaftale været lagt stor vægt på at skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til borgernes ønsker og behov, men også […]

Uncategorized

Seminar: Hvilken genoptræning virker bedst?

På seminaret kan du få bud på de muligheder og dilemmaer, der kan være, når der skal bygges bro mellem forskernes viden og den faktiske virkelighed i mødet med borgerne. Seminaret afholdes af Forskningsklinikken og foregår 25. april fra kl. 13-16 på MarselisborgCentret. Deltagelse er gratis.  Som leder kan du: Afklare, om du eller udvalgte medarbejdere skal deltage Læs mere og tilmeld dig

Uncategorized

Sundhedsenheder og hjemmeplejen: Nye standardtider på sygeplejeydelser og overdragede sygeplejeydelser

Fra 1. april 2019 er der indført en ny fælles praksis vedrørende sygeplejeydelser og overdraget sygepleje. I den forbindelse skal alle eksisterende sygeplejeydelser og overdragede sygeplejeydelser mellem sundhedsenhed og hjemmepleje, hvor visiteret tid afviger fra de nye standardtider, visiteres om. Det er sygeplejerskernes opgave at foretage omvisiteringen. De eksisterende ydelser skal afsluttes, og nye ydelser skal oprettes efter ny praksis. OBS-liste på Cura-hjælpen Til formålet er der oprettet en OBS-liste […]

Uncategorized

Fokus 19: Chefteamet styrker ledelsen af hjemmeplejen

For at øge ældre borgeres tilfredshed med hjemmeplejen har chefteamet besluttet, at lederne i hjemmeplejen i endnu højere grad har tilfredsheden som et pejlemærke i arbejdet. Derfor har alle ledere i hjemmeplejen fået nye stillingsbeskrivelser, som trådte i kraft 1. april, og der er forhandlet nyt lønniveau for lederne i hjemmeplejen, som trådte i kraft 1.1.2019. Hør direktør Hosea Dutschke forklare, hvorfor hjemmeplejen er et prioriteret tema i 2019 Læs […]

Uncategorized

Spørgeskema til medarbejdere med over 30 dages sygefravær i 2018

På torsdag d. 4. april bliver der sendt et spørgeskema til de medarbejdere, der enten havde over 30 dages sygefravær eller mere end 5 perioder med sygdom i 2018. Medarbejderne er anonyme, når de besvarer spørgeskemaet. Spørgeskemaet bliver sendt ud af Cabi, og ingen ansatte ved Aarhus Kommune får adgang til svarene. Når medarbejderne besvarer spørgeskemaet, bliver vi klogere på, hvordan vi som arbejdsplads kan medvirke til at forebygge, at […]

Uncategorized

Forstander: Drømmer du om et sted, hvor beboere kan sidde lunt, i læ og nyde naturen?

Drømmer I om et sted på jeres plejehjem, hvor beboerne kan sidde lunt og i læ og nyde naturen? Så er muligheden nu for at søge midler til at etablere et orangeri, en atriumgård eller vinterhave. Forstandere opfordres til at sende en begrundet ansøgning til metkro@aarhus.dk mærket ”Ansøgning om atriummidler”. Ansøgningsfrist er 15. maj. Midler tildeles ud fra en helhedsvurdering af behov, løsningens herlighedsværdi og langsigtede anvendelsesperspektiv samt anlægsøkonomi sat […]