Uncategorized

Husk at slå op i autorisationsregistret, når du ansætter

Sosu-assistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og kliniske diætister har en titelbeskyttet autorisation. Som leder skal du: Sikre dig, at den person, du ønsker at ansætte, har en gyldig autorisation ved at slå personen op i autorisationsregistret, inden du ansætter vedkommende. Bemærk i øvrigt, at du på AarhusIntra finder en liste over ting, du skal huske, når du ansætter

Uncategorized

Cura: Ny arbejdsgang for ændringer i visitationer

Fra 8. maj. Som leder skal du: Sørge for, at medarbejdere, der laver ændringer i kendte borgeres visitationer efter kl. 11.00, sætter slutdatoen til den efterfølgende hverdag af hensyn til planlægningen i hjemmeplejen. Har du spørgsmål, kan du kontakte Cura-support på 51 57 69 31

Uncategorized

Fri 1. maj og 5. juni?

Få et overblik over reglerne for de forskellige faggrupper i oversigten i HR-håndbogen på AarhusIntra.  Som leder kan du: Og dine medarbejdere læse om reglerne for fri med løn 1. maj og 5. juni under helligdage i HR-håndbogen på AarhusIntra

Uncategorized

Sådan henviser du til Rehabiliteringshøjskolen

Fra 15. maj skal medarbejdere bruge Cura for at henvise borgere til Rehabiliteringshøjskolen. Herefter vurderer fagpersoner på Vikærgården, om borgeren er i målgruppen for at få et ophold.  Som leder skal du: Sikre dig, at relevante medarbejdere kender Rehabiliteringshøjskolen og ved, hvordan de bruger Cura til at henvise borgere til ophold. Rehabiliteringshøjskolen er et tilbud til borgere, som får pleje og/eller praktisk hjælp, og som ved en intensiv indsats over […]

Uncategorized

Forårsrengøring i Curaplan

Når Cura bliver opdateret 8. maj overføres slutdatoer på ydelser til leveringer i Curaplan. Leveringer afsluttes automatisk i både grundplanen og dag-til-dag kalenderen.  Som leder skal du: Sørge for, at dine ressourcekoordinatorer rydder op i indboksen i Overbliksfanen inden 8. maj, så vi sikrer overblikket over nye og ændrede ydelser. I Loop kan du læse mere om, hvorfor oprydningen er vigtig, og hvordan du skal gøre

Uncategorized

Tillidsrepræsentant: Husk lønrefusion efter fagforeningsmøder

Tillidsrepræsentanter kan få refunderet deres løn, når de fx deltager i kurser og organisationsmøder, som er planlagt af fagforeningen. Som leder skal du: Sørge for, at dine tillidsrepræsentanter udfylder en blanket, hver gang de har haft fravær, som opfylder kriterierne for at få refunderet lønnen fra fagforeningen  Læs mere og find vejledning og blanket til at søge om lønrefusion på AarhusIntra

Uncategorized

Infomøde: Ufaglærte kan uddanne sig på særlige vilkår

Sundhed og Omsorg tilbyder ufaglærte medarbejdere at uddanne sig til sosu-hjælper, sosu-assistent eller serviceassistent på elevløn under grundforløbet i stedet for SU. Medarbejderne er garanteret job i Sundhed og Omsorg efter uddannelsen.  Som leder skal du: Informere dine ufaglærte medarbejdere om infomødet 9. maj fra 14-16 hos FOA på Christian X’s Vej 56-58 i Viby Tilbuddet udspringer af program Rekruttering og fastholdelse, som er en indsats under Fokus 19.  Se […]

Uncategorized

Strategien virker, men….

Sundhed og Omsorg havde i 2018 et overskud på 37 millioner kroner ud af et budget på 2,6 millarder kroner. Deraf havde blandt andet lokalområderne et mindreforbrug på 14,5 millioner kroner. Det er udtryk for stram styring og tilbageholdenhed, mener økonomichef Charlotte Storm Gregersen, men selvom vi har overholdt budgettet, vokser træerne ikke ind i himlen de kommende år. Hør Charlotte Storm Gregersen, økonomichef, fortælle, hvordan fremtiden kan sammenlignes med […]

Uncategorized

Ændret arbejdstidsaftale skal sikre “kendt hjælper”

Sundhed og Omsorg og FOA-Aarhus har indgået en ny arbejdstidsaftale for månedslønsansat social- og sundhedspersonale ved Sundhed og Omsorg. Den nye arbejdstidsaftale erstatter alle tidligere arbejdstidsaftaler indgået mellem FOA-Aarhus og Sundhed og Omsorg – de ophører alle med virkning fra 31. marts 2019. Der har med indgåelse af den nye arbejdstidsaftale været lagt stor vægt på at skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til borgernes ønsker og behov, men også […]

Uncategorized

Seminar: Hvilken genoptræning virker bedst?

På seminaret kan du få bud på de muligheder og dilemmaer, der kan være, når der skal bygges bro mellem forskernes viden og den faktiske virkelighed i mødet med borgerne. Seminaret afholdes af Forskningsklinikken og foregår 25. april fra kl. 13-16 på MarselisborgCentret. Deltagelse er gratis.  Som leder kan du: Afklare, om du eller udvalgte medarbejdere skal deltage Læs mere og tilmeld dig