Uncategorized

Chefteamet ønsker alle en skøn sommer

Når vi kommer tilbage, tager vi med fornyet energi fat på arbejdet med de reviderede ledetråde og de prioriterede temaer og særlige udfordringer i Fokus 19. Indtil da: Husk solcreme og rigeligt med væske – og glem arbejdet! Med venlig hilsen Chefteamet

Uncategorized

Sosu-hjælpere får demensuddannelse

Chefteam har netop besluttet, at sosu-hjælpere får mulighed for en demensfaglig uddannelse. Det skal være med til at aflaste pårørende til mennesker med demens. Midlerne til demensfaglig uddannelse er overskydende penge fra en større ændring i organiseringen af demensteam, og derfor skal pengene bruges bedst muligt, og i hvert fald er der midler til uddannelse af minimum 260 sosu-hjælpere. Uddannelsen bliver planlagt i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner, og der er […]

Uncategorized

Gravide bør max arbejde 1 nattevagt

Gravide medarbejdere bør ikke have mere end én nattevagt om ugen, råder eksperter, da flere nattevagter kan øge risikoen for abort og svangerskabsforgiftning. Derfor har chefteam besluttet, at gravide medarbejdere tilbydes en vagtplan med max én nattevagt om ugen. Læs mere om tilbud til gravide medarbejdere og den obligatoriske risikostyringssamtale

Uncategorized

Mangler du sosu-vikarer i sommerferien?

Vi har udbygget vores gode samarbejde med beskæftigelsesforvaltningen, så det nu er muligt at få direkte hjælp til ansættelse af sommerferievikarer. Jobcentret matcher ledige med Sundhed og Omsorg og giver nu mulighed for at hjælpe med at få kompetente vikarer tilknyttet områderne i sommermånederne. Hjælpen sparer områderne tid i forbindelse med ansættelse af sommerferievikarer. Kontakt Sofie eller Ingrid fra Jobcenter Aarhus: Sofie Plougmann på telefon 41 85 88 91 spl@aarhus.dk […]

Uncategorized

Forebyggelse og behandling af sår virker

Sårklyngen har netop udarbejdet en statusrapport på sårområdet efter to års arbejde i klyngen. Her kan du læse om forbedringer i sårbehandling i forhold til: Øget viden blandt medarbejdere om effektiv og evidensbaseret sårbehandling Nedsat behandlingsfrekvens Flere borgere med venøse/blandingssår får kompressionsbehandling og kompressionstypen er hensigtsmæssig Vi håber, at data fra rapporten bliver brugt, skaber nysgerrighed og incitament til at arbejde videre med udviklingen af kvaliteten i sårbehandlingspraksis i de […]

Uncategorized

Nedetid i Cura

Natten mellem 19. og 20. juni er Cura utilgængeligt mellem kl. 00.01-00.30 og kl. 04.40-05.10. Og natten mellem d. 27. og 28. juni er Cura utilgængeligt mellem kl. 00.00-05.00. Nedetiden i Cura skyldes arbejde i databasen inden opdatering til version 29. Som leder skal du: Og dine medarbejdere gå på intranettet eller CuraNyt og orientere jer om de ting, I skal være opmærksomme på under nedetiden. Tilmeld dig CuraNyt

Uncategorized

Oplæg om fysisk aktivitet og træning for mennesker med demens

– et tilbud til alle medarbejdere på dagcentre, plejehjem og sundhedsenheder Vi holder oplæg for alle interesserede medarbejdere på dagcentre, plejehjem  og sundhedsenheder i Sundhed og Omsorg. Tilmeld dig, hvis du vil vide mere om, hvorfor det er så vigtigt at træne, når man har en demenssygdom, hvad en træning bør indeholde, og hvordan du rent praktisk kan tilrettelægge en træning.  Vi holder i alt otte oplæg af 2,5 timers […]

Uncategorized

Opdateret vejledning om SOSU-elevers mødetid i praktik

Vejledningen om, hvordan SOSU-elevers mødetid tilrettelægges, er opdateret. Vejledningen beskriver planlægningen af elevers arbejdstid og arbejdsværdi. Det grundlæggende princip er, at eleverne er under uddannelse og i læringsforløb, og at elevers opgaver altid skal have et uddannelses- og læringsmæssigt sigte. Elever skal opnå kompetencer til at kunne varetage arbejdet som færdiguddannet og i Sundhed og Omsorg vil vi uddanne SOSU-elever, så de bliver så dygtige, de kan. Som leder skal […]

Uncategorized

Vi skyller (stadig) borgernes ører

Der har i organisationen været en del tvivl om, hvordan øreskylning foretages i MSO.  I MSO er det vedtaget, at VAR Healthcare procedurer på det sygeplejefaglige område. Disse er således retningsgivende for medarbejderne. På mødet i Sundhedsfaglig Styregruppe i april 2019 besluttede gruppen at fastholde, at vi i MSO foretager øreskylning på baggrund af lægeordination i MSO. Du skal som leder sikre dig, at dit personale kender proceduren for øreskylning, […]

Uncategorized

Flere kan bestille adgang til Cura for vikarer

Nyheden er opdateret 18. juni 2019 Der er godt nyt til medarbejdere og vikarer, som skal arbejde i sommerferien. Den 20. juni bliver det nemmere at bestille vikaradgang til Cura. Det betyder, at fra d. 20. juni skal man ikke længere anmode om vikaradgang gennem Exchange-serviceportal. Vikaradgangen kan bestilles på msovikar.aarhuskommune.dk og virker på alle devices, som er udleveret af Aarhus Kommune. Den nye løsning er god for både borgersikkerhed, […]