Uncategorized

Cura bliver opdateret

Fra 27. august kl. 16.30 til (forventeligt) 28. august kl. 03.00. I opdateringen bliver der blandt andet rettet fejl og tilføjet nye funktioner til sagsbehandling. Som leder skal du: Sikre, at ressourcekoordinatorerne printer kørelister til tre dage, og at dine medarbejdere er forberedte på, at der er driftsforstyrrelser, mens opdateringen er i gang. Læs mere i Loop

Uncategorized

Blev en endnu bedre leder – ledelseskurser i andet halvår 2019

Som leder skal du lykkes med mange dagsordner både udadtil og indadtil i din drift, så du og dine medarbejdere kan skabe den bedste effekt for borgerne. I Sundhed og Omsorg har vi en række læringstilbud, som klæder dig på til at håndtere de mange dagsordner. I andet halvår 2019 kan du blandt andet få opdateret din viden om konflikthåndtering, ledelseskommunikation, sygefraværshåndtering, kvalitetsforbedringer, styringsportal, Faktacentret og meget mere. Ledelseskurser i […]

Uncategorized

Skab et sikkert arbejdsmiljø

22. august bliver det muligt at lave observationer i Cura vedrørende borgers adfærd og svingende funktionsniveau. Observationerne vedrører arbejdsmiljøforhold, der udgør særlige risici for medarbejdere. De markeres i Cura under kortet ”Vigtigt” på Borgers Overblik. Andre arbejdsmiljøforhold skal du fortsat beskrive i ”Generelt” til besøgsplanen. Som leder skal du: Orientere din arbejdsmiljørepræsentant og medarbejdere om de nye muligheder for risikostyring. Og sørge for at medarbejderne fortsat bruger RisiKort og portalen […]

Uncategorized

Spørgeskemaundersøgelser i efteråret

I de kommende måneder gennemfører vi fem undersøgelser blandt borgere og medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Som altid gennemføres de 3 velkendte brugertilfredshedsmålinger i plejehjem, hjemmepleje og blandt pårørende. Derudover afvikles i år en Social Kapital måling blandt medarbejderne på tværs af Aarhus Kommune, samt den sidste opfølgende ledelsesudviklingsundersøgelse omkring Strategi og Datainformeret ledelse i samarbejde med Aarhus Universitet. Se et overblik nedenfor. Brugertilfredshedsmålinger i uge 38-43 I løbet af […]

Uncategorized

Sådan får du flere faglærte ansatte

Projekt Fra ufaglært til faglært– Invitation til informationsmøde – Bliv klædt på til serviceassistentelever Er du leder for ufaglærte medarbejdere, inviteres du hermed til et vigtigt informationsmøde omkring uddannelsestilbud til serviceassistent.  For at vi kan uddanne serviceassistentelever, så skal du som leder tage aktiv del i planlægningen af praktik. Du bliver derved en meget vigtig medspiller i dine medarbejderes udvikling. Til informationsmødet vil Aarhus TECH fortælle om uddannelsens opbygning og hvilke […]

Uncategorized

Flere kurser til sosu-personale

I juni åbnede vi for tilmelding til Tid til uddannelse – kompetenceudvikling og mulighed for ”op i tid” til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Der er stadig ledige pladser, og der er oprettet flere hold på de mest populære kurser. Find kurserne i Kursusportalen under ”tid til uddannelse”. Nedenfor oversigt over tilmeldinger fordelt på områder, hvor det fremgår, hvor mange medarbejdere fra de forskellige områder, der er tilmeldt de […]

Uncategorized

Måling af social kapital 2019

Hvert efterår bliver der gennemført en trivselsmåling eller en måling af social kapital blandt medarbejderne i Aarhus Kommune. I år skal vi besvare en social kapital-måling i uge 43-44. Alle månedslønnede medarbejdere, som har været ansat siden 1. september, modtager et link til spørgeskemaet 21. oktober. Svarfrist 3. november. Læs mere om medarbejdermålinger i Sundhed og Omsorg og find spørgeskemaet her Som leder kan du allerede nu: Sørge for at der bliver […]

Uncategorized

Sundhedsenheder og hjemmeplejen: Husk at omvisitere sygeplejeydelser inden 31. august

1. april 2019 blev der indført en ny fælles praksis vedrørende sygeplejeydelser og overdraget sygepleje. I den forbindelse skal alle eksisterende sygeplejeydelser og overdragede sygeplejeydelser mellem sundhedsenhed og hjemmepleje, hvor visiteret tid afviger fra de nye standardtider, visiteres om inden 31. august 2019. Det er sygeplejerskernes opgave at foretage omvisiteringen. De eksisterende ydelser skal afsluttes, og nye ydelser skal oprettes efter ny praksis. OBS-liste på Cura-hjælpen Til formålet er der […]

Uncategorized

Ledetråde lever og leder videre

Det er med stor glæde, at vi præsenterer jer for de nye ledetråde. De har nu eksisteret i mere end 10 år. De er blevet ændret undervejs, i takt med at verden og virkeligheden har ændret sig. Vores opgave er at sikre borgerne et bedre liv. Det tror vi på lykkes gennem frihed, lighed og kærlighed. Frihed til at kunne klare sig selv mest muligt. Lighed i de muligheder og […]

Uncategorized

Borgeropkald direkte til Sundhed og Omsorgslinjen

Borgeres opkald til hjemmeplejen mellem kl. 12.00 og kl. 15.00 bliver flyttet til Sundhed og Omsorgslinjen. I Område Vest og Viby-Højbjerg bliver opkaldene flyttet fra 21. august. I Område Nord, Syd og Marselisborg bliver opkaldene flyttet fra 28. august. I Område Midt og Christiansbjerg blev opkaldene flyttet i juni måned. Som leder skal du: Vide at repræsentanten i projektgruppen fra dit område orienterer relevante medarbejdere, og aftaler en tidsplan for […]