Uncategorized

Områder: Få besøg af Cura Support

Fra uge 36 og indtil jul har Cura-brugere mulighed for at få support i området. Områderne skal selv koordinere det med Cura Support. Som leder skal du: Orientere dine medarbejdere om, at de har mulighed for at få support i området og afsætte tid til medarbejdere på de dage, hvor Cura Support er i området. Læs mere

Uncategorized

Webinar om nye funktioner i Cura

Det er vigtigt, at Cura-brugere kender de nye funktioner, der kommer, når Cura bliver opdateret til version 29 i eftermiddag. Der kommer for eksempel nye funktioner til medicindispensering og sagsbehandling. Som leder skal du: Sørge for at dine medarbejdere kender de nye funktioner og orienterer sig i webinarerne i Loop. Læs mere i Loop

Uncategorized

Infomøde: Tidlig indsats ved sygefravær

Hvis du har en sygmeldt medarbejder, hvor sygefraværet risikerer at blive længerevarende, kan Jobcenter Aarhus rådgive både leder og medarbejder om medarbejderens mulighederne for at vende tilbage til arbejdet. Som leder kan du: Tilmelde dig Jobcenter Aarhus’ infomøde torsdag 12. september kl. 13-15. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og HR-medarbejdere er også velkomne. Tilmelding via Kursusportalen. Læs mere på AarhusIntra

Uncategorized

Hjemmepleje og sundhedsenheder: Medarbejdere bliver inddraget i proces

BDO og Sundhed og Omsorg gennemførte i efteråret 2018 en analyse af effektiviseringsmuligheder i hjemmeplejen og sundhedsenhederne. Rapporten peger på en række effektiviseringsmuligheder, som Sundhed og Omsorg aktuelt arbejder med at realisere. I den forbindelse har Sundhed og Omsorg indgået et samarbejde med VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, der hjælper os med at få udarbejdet konkrete forslag til implementering for at realisere nogle af de effektiviseringspotentialer, […]

Uncategorized

Sundhedsfaglige instrukser ligger nu (også) i Loop

Du kan fortsat finde alle sundhedsfaglige instrukser via AarhusIntra, men som noget nyt kan du også tilgå dokumenterne fra en særskilt fane i Loop Klik på fanen ”Sundhedsfaglige instrukser” og du får vist en liste over alle dokumenterne Du kan stadig benytte den almindelige søgefunktion i Loop til at fremsøge instrukserne Du kan afgrænse din søgning til kun at få vist sundhedsfaglige instrukser ved at vælge filtret ”instrukser” Det nye […]

Uncategorized

Cura bliver opdateret

Fra 27. august kl. 16.30 til (forventeligt) 28. august kl. 03.00. I opdateringen bliver der blandt andet rettet fejl og tilføjet nye funktioner til sagsbehandling. Som leder skal du: Sikre, at ressourcekoordinatorerne printer kørelister til tre dage, og at dine medarbejdere er forberedte på, at der er driftsforstyrrelser, mens opdateringen er i gang. Læs mere i Loop

Uncategorized

Blev en endnu bedre leder – ledelseskurser i andet halvår 2019

Som leder skal du lykkes med mange dagsordner både udadtil og indadtil i din drift, så du og dine medarbejdere kan skabe den bedste effekt for borgerne. I Sundhed og Omsorg har vi en række læringstilbud, som klæder dig på til at håndtere de mange dagsordner. I andet halvår 2019 kan du blandt andet få opdateret din viden om konflikthåndtering, ledelseskommunikation, sygefraværshåndtering, kvalitetsforbedringer, styringsportal, Faktacentret og meget mere. Ledelseskurser i […]

Uncategorized

Skab et sikkert arbejdsmiljø

22. august bliver det muligt at lave observationer i Cura vedrørende borgers adfærd og svingende funktionsniveau. Observationerne vedrører arbejdsmiljøforhold, der udgør særlige risici for medarbejdere. De markeres i Cura under kortet ”Vigtigt” på Borgers Overblik. Andre arbejdsmiljøforhold skal du fortsat beskrive i ”Generelt” til besøgsplanen. Som leder skal du: Orientere din arbejdsmiljørepræsentant og medarbejdere om de nye muligheder for risikostyring. Og sørge for at medarbejderne fortsat bruger RisiKort og portalen […]

Uncategorized

Spørgeskemaundersøgelser i efteråret

I de kommende måneder gennemfører vi fem undersøgelser blandt borgere og medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Som altid gennemføres de 3 velkendte brugertilfredshedsmålinger i plejehjem, hjemmepleje og blandt pårørende. Derudover afvikles i år en Social Kapital måling blandt medarbejderne på tværs af Aarhus Kommune, samt den sidste opfølgende ledelsesudviklingsundersøgelse omkring Strategi og Datainformeret ledelse i samarbejde med Aarhus Universitet. Se et overblik nedenfor. Brugertilfredshedsmålinger i uge 38-43 I løbet af […]

Uncategorized

Sådan får du flere faglærte ansatte

Projekt Fra ufaglært til faglært– Invitation til informationsmøde – Bliv klædt på til serviceassistentelever Er du leder for ufaglærte medarbejdere, inviteres du hermed til et vigtigt informationsmøde omkring uddannelsestilbud til serviceassistent.  For at vi kan uddanne serviceassistentelever, så skal du som leder tage aktiv del i planlægningen af praktik. Du bliver derved en meget vigtig medspiller i dine medarbejderes udvikling. Til informationsmødet vil Aarhus TECH fortælle om uddannelsens opbygning og hvilke […]