No Picture
Uncategorized

Ny vejledning: Fortykningsmiddel til borgere med tygge-synke problemer

Der er nu udarbejdet en vejledning i Emnemodul til hvordan der kan søges om fortykningsmiddel til borgere med dysfagi. Bemærk, at flere kriterier skal være opfyldt. Vejledningen gælder ikke for  borgere på kommunale plejehjem.    Som leder skal du: Informere dine medarbejdere om, at der nu findes en vejledning til ansøgning om fortykningsmiddel Yderligere oplysninger: Ernæringsfaglig konsulent Line Dam Bülow, blid@aarhus.dk Ved behov for faglig sparring ift. den ergoterapeutiske arbejdsgang kan ergoterapeut […]

Uncategorized

Ledelsestræf 2019

24. oktober byder vi velkommen til en dag, hvor vi er sammen om at stille skarpt på, hvordan vi som ledere kan være med til at skabe bæredygtig velfærd med fokus på værdi for borgeren – nu og fremover.  På Ledelsestræffet møder vi igen i år professorerne Lotte Bøgh Andersen og Simon Calmar Andersen, og vi får resultaterne fra følgeforskningssamarbejdet mellem Aarhus Universitet og Sundhed og Omsorg.  Se video med Lotte […]

Uncategorized

SimplySo bliver erstattet med to nye ikoner

1. oktober bliver SimplySo erstattet med direkte indgange til Outlook og Sharepoint. SimplySo, som er én samlet indgang til Microsofts programmer, bliver erstattet med et ikon til Outlook hvor du tilgår din mail, og et ikon til SharePoint, hvor du tilgår øvrige Office programmer og dine gemte filer. Christian Aavild kan besvare evt. spørgsmål.  Som leder skal du: Orientere dine medarbejdere om det nye layout og vide, at dokumenter, som […]

Uncategorized

Bestilling af hjælpemidler i Zealand Care fortsætter lidt endnu

Den planlagte, nye Cura Aid løsning til bestilling af hjælpemidler, der skulle have afløst Zealand Care i oktober, er udskudt grundet forsinkelse i udviklingen hos leverandøren.   Som leder skal du: Fortælle dine medarbejdere, at vi fortsætter med at bruge Zealand Care til bestilling af hjælpemidler, indtil Cura Aid er klar.

Uncategorized

Hjemmeplejen: Ny instruks for ambulering

Instruksen for forebyggelse og handlinger ved ambulering er opdateret, og hjemmeplejens rolle er nu skrevet ind og skærpet på to punkter: Øget bevågenhed ved markante og/eller pludselige ændringer i borgers adfærd, som skal føre til en ambuleringsrisikovurdering i CURA og opfølgende handlinger Ambuleringsinstruksen er tilpasset Instruks: Låst dør/borger åbner ikke op, og fortæller hvordan hjemmeplejen ved egentlig ambulering kan understøtte, at borger bliver fundet – bl.a. ved at være opmærksomme […]

Uncategorized

Gratis adgang til CareWare-udstilling

Der er gratis adgang onsdag 25. september kl. 15-18 til CareWare-udstillingen, som er en del af den store AAL-konference. Mere end 60 danske og internationale udstillere viser velfærdsteknologier og hjælpemidler til brug for et aktivt og selvstændigt liv. Sted: Scandinavian Center, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Uncategorized

Tag godt imod samarbejdskonsulenter

En samarbejdskonsulent fra Sundhed og Omsorg og en fra Sociale Forhold og Beskæftigelse vil de næste to år arbejde for at skabe endnu bedre samarbejde mellem de to afdelinger. For eksempel når borgere får hjælp fra begge afdelinger – eller skal have det.  Som leder kan du: Kontakte samarbejdskonsulenterne Jane Salby og Elsebeth G. Hansen, hvis du har borgere, hvor et forbedret samarbejde mellem de to magistratsafdelinger kan øge kvaliteten […]

Uncategorized

VAR: Nye film om nedre toilette

Filmene viser, hvordan plejepersonale kan overholde de hygiejniske retningslinjer, når borgere skal have hjælp til nedre toilette og kateterpleje.  Som leder kan du: Introducere filmene til nye medarbejdere og bruge dem til refleksion og sparring hos nuværende medarbejdere.  Se film om nedre toilette hos mænd og kvinder i VAR

Uncategorized

Nyt vagtplansystem

Vi skifter til KMD Opus Vagtplan. I Område Vest, Nord og Viby-Højbjerg er implementeringen i gang. I Område Syd, Midt, Christiansbjerg, Marselisborg, DemensCentrum og Akuttilbud og Rehabilitering starter implementeringen i første halvår 2020. I den nye løsning kan medarbejdere tilgå arbejdsplaner på tablets, smartphones og computere, hvor de blandt andet kan indberette arbejdstid og ønsker til vagtplanlægning. Som leder skal du: Orientere dine medarbejdere om planen for implementering, som ligger […]