Uncategorized

Flex-ydelser på overdraget sygepleje

Fra 1. oktober 2019 skal der oprettes flex-ydelser ved overdraget sygepleje, hvor borger ikke modtager plejeydelser og borgers overdragede sygeplejeydelser ikke indeholder minutter nok til at ramme minimumstiden for hhv. dagvagt og aftenvagt. Formålet med flex-ydelser er, at der kan leveres overdraget sygepleje i hjemmeplejen, hvor borger ikke modtager plejeydelser. Muligheden for flex-ydelse ved overdraget sygepleje har været et ønske fra både lederne af hjemmeplejen og sundhedsenhederne.  Sygeplejerskerne i sundhedsenheden har […]

Uncategorized

Tag godt imod samarbejdskonsulenter

En samarbejdskonsulent fra Sundhed og Omsorg og en fra Sociale Forhold og Beskæftigelse vil de næste to år arbejde for at skabe endnu bedre samarbejde mellem de to afdelinger. For eksempel når borgere får hjælp fra begge afdelinger – eller skal have det.  Som leder kan du: Kontakte samarbejdskonsulenterne Jane Salby og Elsebeth G. Hansen, hvis du har borgere, hvor et forbedret samarbejde mellem de to magistratsafdelinger kan øge kvaliteten […]

Uncategorized

VAR: Nye film om nedre toilette

Filmene viser, hvordan plejepersonale kan overholde de hygiejniske retningslinjer, når borgere skal have hjælp til nedre toilette og kateterpleje.  Som leder kan du: Introducere filmene til nye medarbejdere og bruge dem til refleksion og sparring hos nuværende medarbejdere.  Se film om nedre toilette hos mænd og kvinder i VAR

Uncategorized

Nyt vagtplansystem

Vi skifter til KMD Opus Vagtplan. I Område Vest, Nord og Viby-Højbjerg er implementeringen i gang. I Område Syd, Midt, Christiansbjerg, Marselisborg, DemensCentrum og Akuttilbud og Rehabilitering starter implementeringen i første halvår 2020. I den nye løsning kan medarbejdere tilgå arbejdsplaner på tablets, smartphones og computere, hvor de blandt andet kan indberette arbejdstid og ønsker til vagtplanlægning. Som leder skal du: Orientere dine medarbejdere om planen for implementering, som ligger […]

Uncategorized

Kursus: Tryksårsforebyggende madrasser på indkøbsaftale

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Produktområderne vælges ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Ligeledes er der taget udgangspunkt i ønsker fra kursister, der tidligere har deltaget i undervisning på Hjælpemiddelcentret samt direkte henvendelser medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Der tilbydes lige nu ½ dages undervisning om Tryksårsforebyggende madrasser på indkøbsaftale til medarbejdere, […]

Uncategorized

Husk at registrere forløbsansvarlige i Cura

Vidste du, at det er muligt at få en oversigt i Faktacentret over andel borgere i de forskellige forløbstyper, der har en navngiven forløbsansvarlig i Cura? Under Indsats og Forløb har du adgang til rapporten Forløbsansvarlig. Vælg område og leverandør, og se andel borgere, i de forskellige forløbstyper, der har en forløbsansvarlig. Du har mulighed for at gå ned på borgerniveau for at se, hvilken faggruppe der er forløbsansvarlig for […]

Uncategorized

Nyt i Faktacentret

Spar tid i oprydningslisterne Oprydningslisterne er blevet forbedret, så man nu kan vælge et hjemmeplejeteam eller et plejehjem – det gælder Obsliste til afregning og Cura-hjælpen. Dermed er det nemmere at finde frem til lige præcis de registreringer, du har i søgelyset. Du kan filtrere data på et specifikt hjemmeplejeteam/plejehjem, eller du kan vælge ud fra leverandøren på bevillingen i Cura. Begge dele er også med i CPR-listen, som du […]

Uncategorized

Guide til samarbejdsaftaler

I august 2018 godkendte chefteamet en ny model for, hvordan Sundhed Og Omsorg arbejder med samarbejdsaftaler med civilsamfundet, med fokus på: Bedre organisering og opfølgning på samarbejdsaftaler, gennem etablering af en vidensgruppe og faste kontaktpersoner på hver aftale. Fokusområder som pejlemærke for nye og udvikling af eksisterende aftaler. En fordobling i antallet af tværgående aftaler. Det sidste år har vidensgruppen arbejdet med at skabe overblik over de forskellige typer af […]

Uncategorized

Cura Support: Ressourcekoordinatorer kan få ekstra hjælp

Fra fredag 13. september kan ressourcekoordinatorer få ekstra support hver fredag kl. 10-13. Tidsrummet er forbeholdt henvendelser fra ressourcekoordinatorer i hjemmeplejen, som kan få hjælp til vikarplanlægning i CuraPlan op til weekenden. Som leder skal du: Orientere dine medarbejdere om, at ressourcekoordinatorer kan få ekstra support hver fredag kl. 10-13. Øvrige henvendelser til Cura Support skal ske i den normale åbningstid.

Uncategorized

Husk at besvare spørgeskema

Alle chefer og ledere i Sundhed og Omsorg har igennem det seneste år taget del i forløbet ’Strategi og datainformeret ledelse’. I den forbindelse gennemfører Aarhus Universitet i uge 37-40 den afsluttende ledelsesudviklingsundersøgelse. Alle chefer, ledere og medarbejdere har derfor d. 8/9 modtaget en mail fra Lotte Bøgh Andersen med link til besvarelse af undersøgelsen. Vedlagt er forslag til, hvordan du som chef eller leder kan kommunikere til dine medarbejdere […]