Uncategorized

Sådan får du nyheder fra klyngerne

I dag går ni klynger i luften med nyhedsgrupper på AarhusIntra. Vil du gerne følge med i nyheder og meddelelser fra en klynge, kan du melde dig ind i gruppen, hvorefter nyhederne vil dukke op i din AarhusIntra-nyhedsstrøm. Sådan får du nyheder fra klyngerne på dit intranet Tryk på linket til en eller flere af de klynger, du ønsker at modtage nyheder fra. Tryk derefter på ”Bliv medlem” i øverste […]

Uncategorized

Hosea Dutschkes velkomsttale til ledertræf 2019

Kære ledere Hvor er det dejligt at se jer alle sammen til ledertræf. En dag hvor MSO summer af ledere og ledelse. En dag hvor vi bliver klogere på ledelse, det svære, men også succes og skønhed. En dag hvor vi dyrker ledetrådene, dyrker visionsledelse, ledelsesstile og vores personlige ledelsesgrundlag. En dag hvor vi ser, hvor stærke vi er sammen. For vi er stærke. Det er også i dag, hvor […]

Uncategorized

Workshop: Opfølgning på social kapital-måling

Hvert efterår gennemføres en medarbejdermåling i Sundhed og Omsorg (social kapital og trivsel). Undersøgelsernes resultaterne er vigtige input til det løbende arbejde med trivsel og samarbejde på arbejdspladserne. Som en del af kompetenceudviklingen for arbejdsmiljøorganisationen, tilbyder HR en workshop som giver redskaber til at arbejde med resultaterne og facilitere drøftelsen med medarbejderne. Workshoppen er primært rettet mod nye ledere og tillidsvalgte, og andre der ønsker brush up og input til […]

Uncategorized

Nyt tilbud til borgere med smerter og gangbesvær

Det er nu muligt for borgere i eget hjem at selvtræne på Vikærgården i den vægtaflastende gangtræningsmaskine AlterG, så smerter og gangbesvær mindskes. Træningen er en del af et projekt, der har til formål at afprøve, om borgere kan træne selv i AlterG, og hvordan det opleves. Desuden undersøger vi, hvordan selvtræningen påvirker gangudholdenhed, mobilitet og livskvalitet. Projektperioden løber til 1. april 2020. Hvad er AlterG? AlterG er en træningsteknologi […]

Uncategorized

Stressforebyggende forløb for ledere

Er du leder og ramt af stress, eller ønsker du at styrke dit ledelsesmæssige ståsted i forhold til håndtering af stress hos dig selv og i teamet? Aarhus Kommune udbyder nu to forskellige forløb for ledere: Det ene forløb er for ledere som er, eller har været, ramt af stress. Forløbet faciliteres af en psykolog, og består af en individuel visitationssamtale og seks gruppemøder á 3 timer. Pris i alt: […]

Uncategorized

To nye, private leverandører af pleje og praktisk hjælp

Fra 1. november kan borgerne vælge to nye private leverandører af pleje og praktisk hjælp: Sundplejen og SvanePleje. Derudover er det i forvejen muligt at vælge Berits Hjemmepleje.  Som leder skal du: Orientere dine medarbejdere om de nye leverandører, så medarbejderne er informerede, hvis borgere spørger. Læs mere på AarhusIntra

Uncategorized

Pressen gik for langt i kritik af Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg har netop fået medhold i Pressenævnet i en sag, hvor Lokalavisen i februar skrev, at hjemmeplejen begik flere og flere fejl. – V har i ledetrådene netop tilføjet en frase, der hedder pral med dit job. Det er svært at prale med sit job, når medier bringer urigtige oplysninger om ens arbejdsplads. Derfor var det vigtigt for Sundhed og Omsorg at reagere, da Lokalavisen urigtigt kritiserede hjemmeplejen […]

Uncategorized

Sygefravær: 5. bedste kommune

Chefteamet fik i denne uge en status på sygefraværet: – I Sundhed og Omsorg har vi haft et stødt faldende sygefravær siden 2013, og Aarhus Kommune ligger nu som landets 5. bedste kommune, når det kommer til sygefravær. I chefteamet er der tilfredshed med, at vi evner at holde os på niveauet med de sidste par år. Vi vil gerne rose lederne for, at de ledelsesmæssigt – sammen med medarbejderne […]