Uncategorized

Nu kan du igen bestille GENLYDs julekort og til- og frakort

Som leder kan du igen i år bestille GENLYD’s flotte julekort samt til- og frakort ganske gratis. Måske er der beboere eller borgere i eget hjem, der gerne vil sende en kærlig julehilsen til en, de ikke har set i et stykke tid? Kortene er også til dig og dine medarbejdere. De reklamerer nemlig for genlydaarhus.dk, hvor man kan oprette eller finde opslag fra aarhusianere i alle aldre, der søger […]

Uncategorized

Projekt Godt hjem: Bedre overgange, tilfredse borgere

Fra 15. november bliver ortopædkirurgiske patienter på Aarhus Universitetshospital inddraget i planlægningen af ydelser og hjælpemidler før operationen i stedet for efter. Det giver mere tilfredse borgere og bedre overgange. Godt hjem er et af resultaterne af projekt Sputnik, hvor Kirstine Markvorsen, sundhed- og omsorgschef, i fem måneder i 2015 fulgte ledelsen på Aarhus Universitetshospital tæt. Læs mere om Godt hjem på AarhusIntra

Uncategorized

Nye funktioner i Cura

Reminder: Cura bliver opdateret i eftermiddag og nat. Som leder skal du: Sørge for at dine medarbejdere kender de nye funktioner ved at orientere sig i Loop. Og sikre, at ressourcekoordinatorerne printer kørelister til tre dage, da der vil være driftsforstyrrelser, mens opdateringen er i gang. Tilmeld dig driftsinformation om Cura

Uncategorized

Ny instruks: Opgaver ved dødsfald

Den forklarer, hvordan medarbejdere skal handle ved både uventet og forventet dødsfald i borgerens hjem. Særligt vigtigt i instruksen er, at pårørende altid skal orienteres om et dødsfald, uanset om politiet er involveret eller ej.  Instruksen er for alle medarbejdere, der kommer i borgernes hjem – også plejehjem.  Som leder skal du: informere dine medarbejdere om den nye instruks. Den ligger både på intranettet og i Loop.

Uncategorized

Ledetråde på besøg i Taiwan og Tyskland

MSO får nogle gange besøg fra udlandet, eller vi forlader vores egen andedam og besøger andre lande. Senest har især ledetrådene været populære ved to udlandsbesøg. Rådmanden og vicedirektør Thune Korsager var i Taiwan for et par uger siden: – Vi stod på scenen over for 1.000 taiwanesere, og de var meget begejstrede for ledetrådene og efterspurgte sågar, om vi kunne oversætte forløbsmodellen til kinesisk eller bare engelsk. Det gør […]

Uncategorized

Har du en klimabevidst kollega?

Både store og små initiativer tæller, når det gælder klimaet og Aarhus Kommunes mål om at blive CO2-neutral. Nu kan du nominere en klimabevidst kollega til kommunens Klimakollega-pris. Læs mere om nominér en kollega på AarhusIntra

Uncategorized

Har du en leder blandt dine medarbejdere?

Medarbejdere, med lyst og potentiale til at blive ledere, kan nu tilmelde sig en af de tre før-lederuddannelser i Aarhus Kommune. De skal tilmeldes via Kursusportalen efter aftale med nærmeste leder. Som leder kan du: Spotte, om du har medarbejdere med lyst til og potentiale for ledelse og opfordre dem til at læse mere om uddannelserne på AarhusIntra. Læs mere og se ansøgningsfrister

Uncategorized

Sosu-assistenter må nu både være forløbsansvarlig og kontaktperson på samme tid

Det gælder for borgere i varigt forløb med betydeligt nedsat funktionsevne. Hvis en sosu-hjælper er kontaktperson i et varigt forløb, hvor borger har betydeligt nedsat funktionsevne, skal en sosu-assistent fortsat være forløbsansvarlig.  Som leder skal du informere relevante medarbejdere om, at: sosu-assistenter gerne må varetage begge roller som forløbsansvarlig og kontaktperson i varige forløb, hvor borger har betydeligt nedsat funktionsevne i de tilfælde hvor sosu-assistenten har begge roller, skal det […]