Evaluering af økonomifunktionen

Blandt andet med elektronisk spørgeskemaundersøgelse

I samråd med områdecheferne har Mål- og Økonomistyring besluttet at gennemføre en evaluering af samlingen af økonomifunktionen, som var en del af omorganiseringen af lokalområderne i 2016.

Den nuværende organisering har været gældende lidt over et år og det er et oplagt tidspunkt at samle op og evaluere.

Evalueringen foretages i samarbejde med Rambøll, som allerede har været på besøg i 3 lokalområder for at høre om direktionernes erfaringer med den ændrede organisering samt afholdt interviews med de lokale økonomimedarbejdere og lokalområdecontrollerne, der er placeret i Mål- og Økonomistyring.

For at få afdækket lederne i lokalområdernes erfaringer med den ændrede organisering bliver der i de kommende uger gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen gennemføres elektronisk, indeholder 17 spørgsmål og forventes at tage ca. 10 minutter at gennemføre. De relevante ledere vil derfor modtage en mail fra Rambøll en af de kommende dage.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i en samlet rapport omkring den ændrede organisering, som forventes at blive færdig inden sommerferien. På forhånd tak for din deltagelse.

Har du spørgsmål, kontakte da:

Jakob Amtorp E: jam@aarhus.dk eller Kristian Mikkelsen E:krmi@aarhus.dk.