Undervisning i farmakologi og TOBS

Alle sygeplejersker har mulighed for at komme til undervisning i PVK og IV håndtering (næste hold 27/6) log dig ind – gå på Medarbejderkataloget – søg på ’Kursus i farmakologi’.

Alle sygeplejersker og assistenter har mulighed for at komme til TOBS undervisning, både for nyansatte og kollegaer der har brug for brush up (næste hold 22/6) log dig ind – gå på Medarbejderkataloget – søg på ’TOBS’.

Derudover vil Akut-teamet gerne være behjælpeligt med undervisning i specifikke sygeplejefaglige indsatser, hvis der er andre emner, I tænker kunne være relevante.

For yderligere informationer kontakt:

Helle Haunstrup Krog, leder af Akut-teamet, M: 41 85 95 70, E: hehk@aarhus.dk