Obligatorisk kompetenceudvikling for sygeplejersker og terapeuter

forbedret, forenklet, forøget

Efter evaluering af de første tre hold er den obligatoriske kompetenceudvikling for sygeplejersker og terapeuter forbedret:

  • Kompetenceafklaringen er forenklet.
  • Indholdet er tilpasset.
  • ”Overbygningen” er beskrevet i en folder.
  • Materialet på portalen er gennemskrevet og målrettet hhv. ledere og medarbejdere.
  • Der er udbudt flere hold i kursusportalen.

Se alt det reviderede materiale på portalen her

Kontakt Vibeke Jørgensen, hvis I som samlet ledergruppe ønsker en præsentation og drøftelse af materialet.

Samtidig er der fastlagt nogle rammer og vilkår for afbud mv. Her kan du læse, hvordan du som leder skal forholde dig, hvis en medarbejder, som er tilmeldt et kursus, er syg, skal skifte hold etc. Læs rammer og vilkår her.

Som leder skal du:

  • Anvende den reviderede kompetenceafklaring til de sygeplejersker og terapeuter, der ikke allerede er kompetenceafklaret.
  • Anvende de nye materialer på portalen i dialogen med medarbejderne.
  • Drøfte med dine medarbejdere, om ”Overbygningen” kunne være relevant for dem, og tilmelde dem på kursusportalen.

Kontakt: Udviklingskonsulent Vibeke Jørgensen, jovi@aarhus.dk