Begejstret modtagelse af demensplan

Tak fra rådmanden til alle medvirkende i planens tilblivelse. Nu skal den omsættes til handling

Aarhus Byråd vedtog på sit møde den 10. maj et forslag til en ny demensplan fra Sundhed og Omsorg.
Der var ros og opbakning til planen fra alle sider i salen, og dermed er rammerne lagt for mere aflastning og støtte til pårørende, bedre pleje til mennesker med demens og en mere demensvenlig by.

Demensplanen er lavet i tæt samarbejde med mennesker med demens og deres pårørende. Planen har fået undertitlen ”Sammen om demens” og indeholder 32 konkrete initiativer.
”Vi skruer endnu en tak op for indsatsen for mennesker med demens og deres pårørende… og samtidig sender jeg en tak til tovholderne, de pårørende og frivillige og andre, der har været med til at bære planen igennem” siger rådmand Jette Skive.

De institutioner og ledere, der er direkte involveret i demensplanen, vil blive inddraget i udmøntningen af initiativerne. Læs mere om dem i demensplanen

Ud over de konkrete initiativer har rådmanden holdt møder med Aarhus bys kultur- og erhvervsliv, og mange kendte aarhusianere har meldt sig som demensambassadører, bl.a. direktørerne for Aros, Salling og Kulturhovedstad Aarhus 2017 samt Aarhus Stifts biskop.

Yderligere oplysninger, kontakt da:

Konsulent Tina Cecilie Petersen, E: ticp@aarhus.dk