Brug engangsforklæder og begræns

Sundhedsfaglig Styregruppe har vedtaget, at medarbejdere i MSO skal anvende engangsforklæder efter en faglig vurdering af, om der er risiko for forurening af arbejdsdragten.

Undersøgelser viser, at plejepersonalets arbejdsdragt bliver forurenet med mikroorganismer i løbet af en arbejdsdag (kilde: klik her)

Det kan fx ske i forbindelse med sårpleje og personlig pleje med risiko for stænk og sprøjt og i forbindelse med skift af sengetøj, rengøringsopgaver og hjælp til mobilisering. For at forebygge, at potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer spredes fra borger til borger via medarbejdernes arbejdsdragt, kan anvendes engangsforklæde som værnemiddel. Det er nemlig primært området ved maveregionen og forlommerne, der bliver forurenet i forbindelse med ovenstående opgaver. Ved at undgå spredning af mikroorganismer, der kan være sygdomsfremkaldende, kan vi nedbringe infektionssygdomme både blandt medarbejdere og borgere.

På Plejehjemmet Rosenvang har medarbejderne i et års tid anvendt engangsforklæder i de situationer, hvor de skønner, at det er nødvendigt. Medarbejderne er meget tilfredse med dette, fordi de oplever, at deres arbejdsdragt på den måde holdes ren hele vagten. Ved kig på sygefraværet på Plejehjemmet Rosenvang var det på kun 8,75 dage pr. medarbejder i 2016. Desuden kan det konstateres, at antallet af borgere, der blev indlagt med infektionssygdom i 2016 var faldende i.f.t. 2015.

Engangsforklæder er på indkøbsaftalen: 108059 Engangsforklæde, LDPE, 25 my, transparent, i box, 81×125 cm

Det kan være en god ide at fortælle borgeren, at man har forklæde på for, at ens arbejdsdragt kan være ren hele dagen, men iflg. leder Karin Jørgensen på Rosenvang lægger beboerne knapt mærke til, at medarbejderne anvender forklæde, fordi forklæderne er gennemsigtige.

For yderligere information, kontakt:

kvalitetskonsulent Else Buus i Kvalitet og Borgersikkerhed: jeels@aarhus.dk