Demokratiet får et ekstra nøk på seniorområdet i Aarhus

Brugerråd og beboer/pårørenderåd afløses af nye råd, der er mere tidssvarende, og som giver bedre muligheder for nye samarbejdspartnere

Gennem mange år har borgere og brugere af Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune haft gode muligheder for indflydelse gennem forskellige råd.

For at udvikle det, er repræsentanter for de nuværende råd og rådmanden på sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune nu blevet enige om en ændring af vedtægterne, så nærdemokratiet kommer endnu tættere på.

De nye råd

De nuværende beboer/pårørenderåd ved plejehjemmene og brugerråd ved lokalcentrene erstattes af henholdsvis råd på plejehjem og råd på lokalcentre:

Rådene på de enkelte plejehjem kan vælges hvert år blandt beboere, pårørende og andre med interesse for plejehjemmet. Rådet kan være med til at arrangere aktiviteter på plejehjemmet og inddrages også i de daglige forhold på plejehjemmet, som mad, tilsyn og den måde arbejdet tilrettelægges på. Rådene på lokalcentrene får en bredere base end de nuværende brugerråd, idet de ikke kun vælges af områdets seniorer, men af alle grupper der har interesse i lokalcentrets virke – dvs. også foreninger og andre brugere. Rådene skal stå for aktiviteter og i samarbejde med direktioner og alle andre aktører i lokalområdet arbejde for, at lokalcentret bliver et åbent og aktivt medborgerhus med plads til fællesskaber for alle.