Obligatorisk kompetenceudvikling

Obligatorisk kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter

forbedringer, video, fremmøde

Alle Sundhed og Omsorgs kompetenceudviklingsforløb evalueres, og hvor der er forbedringspotentialer, sætter vi ind.

Forbedringer i forløbet på Sosu-Østjylland:

  1. Når det er muligt, mødes social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælper ved kursusstart på skolen til en fælles introduktion, så de får fælles afsæt og forståelse
  2. Endnu mere fokus på arbejde med afsæt i konkret borger i undervisningen
  3. Oplæg om forløbsmodellen ved Sundhed og Omsorg flyttes til midt på kurset og besvarer de spørgsmål, der måtte være
  4. Der bliver indlagt en træningsaktivitet i split-perioden. Den erstatter film-opgaven torsdag formiddag
  5. Hver dag måler vi læringsudbyttet, f.eks. ved en test om morgenen og en test om eftermiddagen, så deltagerne drøfter eget læringsudbytte og transfer

Video

Der er lavet en video, hvor social- og sundhedsassistent Lone Sønderholm fortæller om forløbsmodellen. Videoen bliver brugt i undervisningen på sosu-skolen. Se videoen her

Fremmøde

Vi kan desværre se, at der på mange hold er et ringe fremmøde. Flere møder ganske enkelt ikke op. Årsagerne er forskellige: ferie, man er ikke længere ansat, ændret vagtplan etc. Vi er i samarbejde med Sosu-Østjylland ved at kortlægge, hvor udfordringerne er størst. De relevante direktioner vil blive kontaktet, da udeblivelserne er forbundet med tab af pladser for Sundhed og Omsorg og ressourcespild for skolen.

Som leder skal du …

Framelde eller ændre en tilmelding, når en medarbejder fratræder eller bliver forhindret. Ved framelding/ændring efter tilmeldingsfristens udløb skal du kontakte Michelle Skoust Møller, micmo@aarhus.dk

Kontaktperson: Udviklingskonsulent Vibeke Jørgensen, HR, 4185 9631, jovi@aarhus.dk