Orientering om Start hos borgeren nr. 2 – Juni 2017

[Dette indlæg er også bragt i Fagligt hjørne 6. juni]

Onsdag d. 31. maj mødtes ledere af hjemmeplejen, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og konsulenter fra Klyngen for Arbejdsmiljø & sygefravær med implementeringsgruppen til et temamø-de. Mødet havde fokus på arbejdsmiljø og ledelse, når hjemmeplejen i efteråret skal starte og slutte sin vagt hos borgeren.

Temamødet var delt op, så første del havde fokus på arbejdsmiljøet. Her drøftede de 60 deltagere udfordringer og muligheder for arbejdsmiljøet i forbindelse med Start hos borgeren. Det kom der nogle gode snakke ud af, og der blev peget på mange forskellige ting. Se et lille udpluk herunder:

Muligheder
Mulighed for at give borgerne medicin og måltider til rette tid
Man kender første besøg på kørelisten dagen før
Man er mere effektiv på det tidspunkt, hvor der er mest at lave
Mere retfærdig fordeling af opgaver ved sygemeldinger

Udfordringer
Usikkerhed om alle er mødt
Hvordan sikrer vi, at medarbejdere er klædt på til de opgaver, de kommer ud til?
Udfordringer omkring udstyr, der skal medbringes
Hvordan vi kan undgå, at medarbejdere går hjem med behov for at have drøftet en oplevelse?

Opsamlingen fra disse drøftelser kommer på dagsordenen til mødet i Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAU) d. 28. juni.

I anden del var det ledernes tur til at snakke sammen om lederrollen. Forandringen kan betyde, at lede-ren er mindre nærværende i dagligdagen, og det kan stille nye krav til både ledere og medarbejdere. Den udfordring beskrives i artiklen Nærværende ledelse på afstand, som var sendt ud forud mødet, og som ligger på MSO-Portalen.

Ledernes gruppedrøftelser havde et fint afsæt i første del af mødet og de input der kom omkring ar-bejdsmiljøet, og lederne kom omkring mange udfordringer og muligheder. Opsamling fra denne del af mødet bringes videre i Implementeringsgruppen, som består af repræsentanter fra de 7 områders direk-tioner. Mødet sluttede af med, at hver leder fik tid til at reflektere over personlige opmærksomheds-punkter i en lille notesbog.

Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Nanna Lilhav (tlf. 4187 3509) nali@aarhus.dk