Sundhed og Omsorg accepterer ikke overvågning af medarbejderne

Vejledning indskærper ledernes pligt til at stoppe video- og lydovervågning

Vi oplever et stigende antal sager vedr. overvågning af medarbejderne i deres arbejdstid.
I Sundhed og Omsorg vil vi, af arbejdsmiljøhensyn, ikke acceptere video- og lydovervågning af vores medarbejdere.
Opstår der en sag om video- eller lydovervågning, er den enkelte leder forpligtet til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger, så overvågningen stoppes.

Akut handleplan

De muligheder, der er for at stoppe det, er beskrevet i en vejledning, der blev udsendt i oktober 2015. Vejledningen indeholder bl.a. en plan for hvad man skal gøre for at stoppe overvågning:

Hvert LMU udarbejder handleplan for hvordan der skal reageres, når der opleves tv/video-overvågning af medarbejderne – den skal mindst indeholde:

Det skal meddeles den person, der overvåger, at der ikke kan udføres opgaver i borgerens hjem, før kamera / lydoptager er slukket.

Der skal straks tages kontakt til nærmeste leder.

Den person, der overvåger, skal kontaktes af ledelsen og informeres om, at det ikke accepteres, at medarbejderne i Sundhed og Omsorg overvåges i forbindelse med udførslen af deres arbejde.

Ledelsen har ansvaret for at sikre, at medarbejdere er orienteret om Sundhed og Omsorgs holdning til overvågning.

Læs hele vejledningen her

Desuden behandler Aarhus Kommunes Fælles-MED i efteråret en retningslinje om indsatsen imod vold, mobning og chikane af medarbejdere, hvori problemet med overvågning også indgår.