Kært barn har mange navne –

og sommetider kan der opstå forvirring omkring hvad Akutenheden og Akutteamet dækker over

Akutfunktionen, under akuttilbud og rehabilitering er delt i to funktioner – som af og til forveksles. Forhåbentlig kan nedenstående skabe lidt klarhed.

Hvad er Akutenheden?

På Akutenheden har borgere fra Aarhus kommune mulighed for at få tilbudt et ophold på en korttidsplads.

Korttidspladsen er et målrettet, tidsafgrænset ophold med fokus på stabilisering og vurdering, som planlægges i en samarbejdsproces mellem borgeren, pårørende og tværfagligt personale på Akutenheden.

Langt størstedelen af borgerne kommer direkte fra sygehuset, men med et behov for pleje, observation og/eller behandling døgnets 24 timer.

Akutenheden har et særligt udbygget samarbejde med ”Afdeling for ældresygdomme” (tidl. Afd. G), hvorfra læger flere gange om ugen kommer til ambulant opfølgning på de borgere de har udskrevet.

Varigheden er afhængig af borgerens tilstand og de mål, der opstilles for opholdet og kan variere fra få dage op til flere uger.

Der er 22 værelser på Akutenheden. Værelserne er indrettet med tilhørende badeværelse, møbler, tv og nødvendige hjælpemidler og der er mulighed for at borgere selv kan sætte personligt præg på stuen med vaser, fotos, puder eller andet.

Det overordnede mål for opholdet på Akutenheden er, at borgeren skal få det bedre fysisk, psykisk og socialt og får det bedst mulige udgangspunkt for et videre forløb.

Personalet er et tværfagligt team bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeut og en tilknyttet diætist. der bidrager til, at borgerne får et godt, sikkert og succesfyldt forløb på Akutenheden.

Akutenheden er døgndækket med sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter.

Visitation til en korttidsplads i Akutenheden foretages af borgerkonsulenter.

Akutenheden ligger i stueetagen på Vikærgården og er dermed en del af Aarhus Kommunes samlede korttidspladser.

For nærmere information: kontakt leder Niels Kristian Villumsen, vnk@aarhus.dk, tlf. 5157 5591.

Hvad er Akutteamet?

Akutteamet er en del af Aarhus Kommunes tilbud til alle borgere (der er ikke krav om, at borger skal være ”kendt” af MSO).

Akutteamet er et udkørende team på 16 sygeplejersker, der arbejder tæt sammen med øvrigt personale i MSO, praktiserende læge, sam speciallæge.

Alle fagpersoner kan kontakte Akutteamet med henblik på behov for besøg, vurdering, oplæring og sparring.

Det overordnede formål er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser grundet akut opstået sygdom eller forværring af en kronisk sygdom.

Vil du vide mere om de konkrete opgaver, Akutteamet kan løse, så klik her

Akut-teamet træffes hele døgnet på telefon: 2336 5660
For nærmere information: kontakt leder Helle Haunstrup Krog, hehk@aarhus.dk, 4185 9570