Lagt ned af Norovirus?

Norovirus er et meget smitsomt virus, der giver maveinfektion – også kaldet Roskildesyge. Få viruspartikler er nok til at fremkalde sygdom med pludselig opstået kvalme, diarre og opkastninger. Der er ingen behandling at tilbyde, men maveinfektionen er som regel overstået i løbet af 1-2 dage.

Smittemåde og -spredning: Norovirus smitter ved direkte kontaktsmitte (fra en persons hånd til en anden persons hånd) og indirekte kontaktsmitte (fx fra en persons hånd til et dørhåndtag til en anden persons hånd). Hvis flere tilfælde med maveinfektion hurtigt opstår blandt borgere og/eller medarbejdere, skal man i gang med at stoppe smittespredningen.

Stop smittespredning: Dette gøres ved at udføre grundig håndhygiejne, hver gang med både håndvask og hånddesinfektion samt ved at bruge værnemidler: handsker, engangsforklæde ved risiko for forurening af arbejdsdragten og maske med visir ved risiko for stænk og sprøjt i ansigtet.

Ved Norovirus skal den almindelige rengøring desuden suppleres med jævnlig aftørring af alle kontaktpunkter med klorservietter. klorservietter er på indkøbsaftalen.

Som leder skal du sørge for at have indkøbt klorservietter til depotet, så desinfektion med klor kan opstartes straks, hvis behovet opstår. Du skal holde dig løbende orienteret om omfanget af en eventuel spredning med Norovirus og tilse, at de nødvendige infektionshygiejniske forholdsregler efterleves.

Hvis du vil vide mere, kan du læse uddybende om Norovirus på Statens Seruminstituts hjemmeside: http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/N/Norovirus.aspx

eller du kan læse Abenas folder ”Sådan afbrydes smitteveje”: https://www.abena.dk/Files/Files/documents/Abena_PLA62_Smitteveje_LR.PDF

Du kan også læse mere om infektionshygiejne i MSO på Portalen: http://www.sundhedogomsorg.dk/da/opgaver/infektionshygiejne.aspx eller kontakte kvalitetskonsulent Else Buus i Kvalitet og Borgersikkerhed: jeels@aarhus.dk

Hvorfor kalder man det Roskildesyge?
Fordi en tredjedel af Roskildes indbyggere i vinteren 1935 blev ramt af let feber, svimmelhed, opkastning og diarré. Epidemien i Roskilde blev omtalt Ugeskrift for Læger i januar 1936, og her brugtes navnet Roskildesyge for første gang.