Svagtseende kan læse igen…

The book and the letters on white

… takket være en ny læseteknik, som Center for Syn og Hjælpemidler har testet med prøvehandlinger. Løs også jeres udfordringer med prøvehandlinger.

AMD er en af de mest udbredte synsforstyrrelser og gør det svært at læse. Heldigvis har Center for Syn og Hjælpemidler haft held til at supplere lup og forstørrelsesglas med en ny læseteknik. De har eksperimenteret med at få borgerne til at bruge et andet punkt i deres læsefelt, og det har skabt hurtigere læsehastighed og tilfredshed – og glæde ved at arbejde med prøvehandlinger.
I stedet for at planlægge et stort projekt, har Center for Syn og Hjælpemidler nemlig udviklet deres løsning gennem prøvehandlinger. Prøvehandlinger er en simpel måde at teste, om en ny ide er gangbær. Du tager en udfordring, udtænker en konkret løsning og tester den med simple handlinger. Center for Syn og Hjælpemidlers idé var, at afprøve en ny træningsmetode. Canadiske studier har vist, at med en enkel indsats kan læseteknikken hjælpe borgere med AMD til at opnå bedre læsesyn. Sammen med MSOs innovationskonsulenter fik de forvandlet ideen til tre prøvehandlinger:

1. Fortæl borgeren om AMD og prøvehandlingsforløbet
2. Læsetræning: 4 sessioner á 2 timer
3. Evaluering

Seks borgere blev kørt gennem programmet, og efterfølgende er metoden udbredt til fire mere. Prøvehandlingerne gjorde arbejdet enkelt, og Center for Syn og Hjælpemidler undersøger nu, om de kan lave flere prøvehandlinger.

Har du også en udfordring eller en ide? Så prøv med en prøvehandling.
Som leder kan du:
– Fortælle dine medarbejdere om prøvehandlinger. Ta’ det op på et personalemøde og lav en brainstorm på mulige prøvehandlinger.
– Læse mere om prøvehandlinger: Spørgsmål og svar om prøvehandlinger og skabelon for prøvehandlinger.
http://www.aarhus.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/diverse/proevehandling—skabelon.pdf

http://www.aarhus.dk/~/media/subsites/sundhed-og-omsorg/dokumenter/diverse/spoergsmaal-og-svar-om-proevehandlinger.pdf

– Kontakte innovationskonsulenterne Morten Rüsz (tlf. 4185 9140) og Lone Hauberg Toft (tlf. 4185 5500)