Ændret opgavefordeling mellem borgerkonsulenter og Sundhed og Omsorgslinjen

Nye tildelingsopgaver til sygeplejersker og terapeuter

Primo oktober træder en ny opgavefordeling mellem borgerkonsulenter og Sundhed og Omsorgslinjen (SOL) i kraft. Samtidig får sygeplejersker og terapeuter på plejehjemmene og i sundhedsenhederne en række nye tildelingsopgaver på hjælpemiddelområdet.

Opgaveændringerne skal medvirke til en forenkling i opgavevaretagelsen og en mere hensigtsmæssig opgaveløsning set ud fra et borgerforløbsperspektiv, således at færrest muligt involveres i sagsbehandlingen.

Her kan du se en oversigt over de opgaveændringer, som Chefteamet har godkendt samt et overblik over, hvilke bevillings- og tildelingsopgaver, der fremadrettet varetages af hhv. borgerkonsulenter, SOL samt sygeplejersker og terapeuter i sundhedsenhederne og på plejehjemmene.

Forud for at den nye opgavefordeling træder i kraft, vil der blive afholdt undervisning for sygeplejersker og terapeuter i sundhedsenhederne og på plejehjemmene. Undervisningen vil blive gennemført i september måned og vil foregå lokalt.