Ny version af Eskalationspilen

Chefteamet har godkendt en ny version af MSOs strategi eskalationspil, der illustrerer, hvordan vi ud fra ledetrådene og intentionerne i Kærlig Kommune møder borgere, der efterspørger hjælp fra Sundhed og Omsorg.

Vi skal altid først forsøge at hjælpe borgere, der efterspørger hjælp fra Sundhed og Omsorg, gennem rådgivning og vejledning, hvor vi bl.a. kan henvise til forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, sociale fællesskaber eller aktiviteter uafhængigt af kommunen eller ved at afdække, hvad borgeres familie og netværk kan gøre.
Hvis ikke det er tilstrækkeligt, skal vi forsøge, om borgeren kan understøttes i at klare sin hverdag via borgeroplæring, ved hjælp af velfærdsteknologi/hjælpemidler eller ved at yde støtte og uddannelse til de pårørende/netværket.

Vi skal således altid have fokus på at forebygge eskalation i indsatser til borgerne, således at flest muligt får den mindst indgribende indsats.

Hvis en ny borger har behov for egentlig personassistance, vil borgeren enten starte i et enkelt eller sammensat forløb – jf. Sundhed og Omsorgs forløbsmodel – hvor der er fokus på at udvikle borgerens funktionsevne. Det kan fx ske via borgeroplæring/uddannelse, genoptræning/behandling eller rehabilitering.
Vi har i den forbindelse særligt fokus på, at de borgere der kan, så vidt muligt skal komme til os – fx i sundhedsklinikken eller i træningscentret på lokalcentret.

Du finder den nye strategi eskalationspil og forskellige case-eksempler på, hvordan der arbejdes ud fra pilen her.
file:///T:/Kommunikation/Nyhedsbreve/Det%20faglige%20hjørne/2017/uge%2025/Sådan%20møder%20vi%20borgere%20i%20Sundhed%20og%20Omsorg.pdf