Projekt Mobil Røntgen

Mobil røntgen er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital. Samarbejdet betyder at immobile og/eller demente/konfuse borgere har mulighed for at få optaget røntgenbillede i eget hjem frem for at skulle på røntgenafdelingen på hospitalet.

Det er praktiserende læger, der henviser borgere til røntgen – også til mobil røntgen. Der henvises i gennemsnit 80 borgere til mobil røntgen hver måned.

For at undersøge effekten af mobil røntgen tilbuddet, vil projektet indgå i et forskningsprojekt på Aarhus Universitetshospital.

Det betyder, at borgeren enten
•Modtager mobil røntgen, hvor røntgenundersøgelsen foretages i borgers hjem eller
•Modtager røntgenundersøgelse, hvor borgeren skal komme til undersøgelsen på hospitalet.

Der sker lodtrækning hver dag ved en lægesekretær på afdelingen om hvilken type organisering, der skal foregå den pågældende dag.

Det er derfor vigtigt, at borgere/pårørende ikke på forhånd bliver lovet, at røntgenbilledet kan tages i borgers hjem ved mobil røntgen. Hvis det rammer ind i den dag, hvor røntgenundersøgelserne skal foretages på hospitalet, kan vi risikere at stå med nogle skuffede borgere og pårørende.

Ovenstående organisering forventes at være gældende de næste 7-8 måneder. Derefter vil de borgere, der henvises til mobil røntgen, igen blive undersøgt ved mobil røntgen. I forskningsperioden skal der også indsamles andre data; både vedr. borgeren, pårørende og personale. Det er allerede igangsat, og det er vores indtryk, at det forløber uden problemer.

Er der konkrete spørgsmål til forskningsprojektet, kan Ph.d. studerende Maria Toppenberg, Aarhus Universitetshospital, Røntgen og Skanning kontaktes på tlf. 7846 2505.

I Sundhed og Omsorg kan du kontakte;

Hanne Linnemann, chefkonsulent, tlf. 5157 6468.