Indsats for trivsel og arbejdsmiljø

Projektstilling

I Sundhed og Omsorg er der fokus på en sund arbejdskultur med kollegial trivsel og høj faglighed, der giver arbejdsglæde, som mærkes hos borgerene.

Hastigheden og kompleksiteten er de seneste år steget i det sygeplejefaglige felt med hjemtagelse af opgaver, tidlige udskrivelser og øget samarbejde med borgere og pårørende. Det kan både udfordre det systematiske arbejdsmiljøarbejde og den generelle opmærksomhed på en sund arbejdskultur; herunder psykisk arbejdsmiljø.

Samtidig er det erfaringen, at den løbende risikostyring af kendte som nye arbejdsgange ikke altid bliver indarbejdet i fokusområder eller samlet i fælles, kendte arbejdsmiljøinstrukser. Derfor har HAU besluttet at lave en fælles og tværgående indsats i fht risikostyring af sygeplejerskers trivsel og arbejdsmiljø tæt koblet til de faglige standarder.

Målet med projektet er at styrke rationelle, sunde og sikre arbejdsrutiner og forbygge nedslidning og arbejdsskader for sygeplejefaglig personale, primært sygeplejersker.

Som leder skal du:
– Gøre mulige interesserede sygeplejersker opmærksomme på stillingen, som slås op i løbet af uge 26/primo uge 27 (digital ansøgning) Der er ansøgningsfrist d. 1.8.17 og samtaler forventes afviklet d. 10 august, evt. 2. runde d. 14. august.

Fakta om stillingen

Stillingen bliver finansieret af fælles trivselsmidler og udgør en etårig projektansættelse, der bliver forankret i Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær, men opgaverne skal løses i tæt samarbejde med Kvalitet og Borgersikkerhed og med afsæt i praksis som den opleves i det borgernære arbejde. Vi søger en sygeplejerske med kendskab til og interesse for arbejdsmiljø og trivsel og gerne erfaring med projektledelse/ projektarbejde samt kvalitative metoder til kortlægning i praksis Der er opstillet forventninger til tilgangen til projektet og produktet i projektbeskrivelsen.

Projektbeskrivelse

kan rekvireres ved henvendelse til Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær Kontaktperson Oguz Kilic, kiog@aarhus.dk

For yderlig information kontakt;

Anette Østergaard anoe@aarhus.dk , telefon 51576291 (ferie uge 28-30)
Maj Morgenstjerne Bek, telefon 51715388, majmo@aarhus.dk