Vi skal holde liv i de gamle tablets lidt endnu

Udskydelsen af go-live på Cura betyder, at vi fortsat skal bruge Vitae og Håndholdt 3 indtil fredag den 15. september (ny Go-live er som udmeldt 18. september).

De tablets, vi kører Håndholdt 3 på nu, synger på sidste vers – der begynder simpelthen at mangle tablets rundt omkring, og dem vi har i behold, har svært ved at holde batterilevetid.

De nye tablets, som ligger og venter på Cura, kan ikke bruges til Håndholdt 3, med mindre man valgte at opgradere Vitae. Dette er dog ikke en reel mulighed. Muligheden er nøje undersøgt, men det er altså ikke en vej at gå.

Det er heller ikke en mulighed at købe flere af de gamle tablets – de findes simpelthen ikke på markedet, og selv hvis det skulle lykkes at snuse nogle op, ville det være en ekstremt dyr løsning at købe nye tablets, som kun skulle og kunne bruges i nogle få måneder.

Så vi har overordnet to veje at gå.
For det første må vi sørge for at holde liv i de tablets, vi har så længe som muligt og i øvrigt udnytte dem bedst muligt.

For det andet, hvis alle andre muligheder skulle være udtømt, må vi som en sidste udvej gå over til at printe kørelisterne.

Med hensyn til indsatsen for at holde liv i og nyttiggøre de gamle tablets arbejder vi sammen med IT-konsulenterne på et katalog af løsningsmuligheder:
•Nye batterier – vi har i Digitalisering indkøbt et større parti batterier, som blev fordelt til områderne i sidste uge (ca. 50 til hvert). Vi forventer, at der bliver behov for at købe et parti mere, men vi vil gerne gøre os nogle erfaringer, inden vi anskaffer flere
•Powerbanks – IT-konsulenterne koordinerer indkøb af powerbanks (ekstra, løse batterier/opladere)
•Fra personlig tablet til deletablet – flere områder har med IT-konsulenterne i spidsen sat gang i denne øvelse. Vi arbejder sammen med IT-konsulenterne på en samlet plan, der sikrer at vi når hele vejen rundt. Undtagelsen er de teams, som arbejder som piloter for projekt Start dagen hos borgeren.

Det vil være ærgerligt at blive nødt til at printe kørelisterne – der er mange teams, som har arbejdet hårdt på at komme væk fra de printede kørelister. Den eneste trøst, hvis det skulle komme så vidt, er at det slut med printede kørelister, når vi tager Cura i brug.

For yderligere information, kontakt:
Poul M. Christensen, Digitaliseringschef