Tillykke til områderne Viby-Højbjerg og Syd!

Certificeret i sundhedsledelse – uden afvigelser.

Tak til alle der har bidraget – både i områderne og på Søren Frichsvej/Ceres Alle, hvor auditor Karsten Borg Høj har foretaget interviews.

Hvad kommer der til at ske med sundhedsledelse?

Efter sommerferien vil ’certificering i sundhedsledelse’ blive evalueret. Evalueringsresultatet vil indgå i afgørelsen af hvorvidt certificering i sundhedsledelse udrulles i hele MSO. Under alle omstændigheder vil vi arbejde videre med systematisk sundhedsledelse i alle områder i Sundhed og Omsorg.

Vi ønsker at arbejde med sundhedsledelse fordi:
•Det forpligter at hedde Sundhed og Omsorg
•Vi ønsker, at understøtte Aarhus Kommunes Sundhedspolitik, så der opnås mere sundhed og mere lighed i sundhed for både borgere og medarbejdere.

Vi ønsker en systematisk tilgang til sundhedsledelse

Vi vil samle alle de stærke kræfter og bevidst benytte det store engagement i sundhed, som kendetegner medarbejdere i Sundhed og Omsorg, til glæde for medarbejdere, borgere og andre interessenter.

Portalen findes yderligere info, bl.a. Ledelsens evaluering, som beskriver områdernes oplevelser.

For yderligere information, kontakt;

Annemette Strøbeck Tarp, Konsulent i Arbejdsmiljø & Sygefravær