Cura går live den 18. september 2017

Styregruppen for Cura-projektet og vores leverandør, Systematic, har fundet en ny go-live-dato. Det bliver den 18. september 2017.

Datoen giver Systematic mulighed for at rette de større fejl og mangler, vi har oplevet i vores testforløb og forbedre ydeevnen. Der arbejdes kontinuerligt med at forbedre og udvide funktionaliteten, og den nye dato giver mulighed for at få et mindre antal forbedringer med, eksempelvis terapeuternes booking-modul. Funktionaliteten i plejehjemsplanlægning forventes uforandret og vi anbefaler derfor ikke, at plejehjemmene tager den del i anvendelse.

Genopfriske viden
Sammen med tovholderne har vi planlagt et forløb med genopfriskning for superbrugerne. Vi arbejder på, at dagene også kommer til at omfatte ressourcekoordinatorer i hjemmepleje og sundhedsenhed samt borgerkonsulenter. På den måde kan vi arbejde med sammenhæng på tværs.

Undervisning til ledere 8. september
Flere har efterspurgt undervisning/præsentation af Cura Plan for ledere af hjemmeplejen og sundhedsenhederne. Dagen er nu programsat til fredag den 8. september. Er du interesseret, så sæt kryds i kalenderen. Der udsendes yderligere information om dette hurtigst muligt.

E-læring
På e-læringsfronten frigiver vi opdateret materiale den 18. august og vores undervisningsmiljøer og case-materiale til lokal undervisningsbrug opdateres pr. 15. august. Alle tovholdere modtager snarest en oversigt over de påtænkte opdateringer og tilføjelser. Det giver overblik over hvilke moduler, der kan være relevante i forhold til genopfriskning og giver jer mulighed for, i samarbejde med tovholder og implementeringsagenter, at planlægge eventuel lokal uddannelse.

Implementeringspakke med breve til borgerne
Planer og processer vedr. support af Cura i dagene efter go-live forbliver uændret. Ca. 14 dage før go-live (gen)-udsendes en implementeringspakke, som blandt andet beskriver supportprocesserne. Heri finder I også breve til borgerne. Disse vil være opdateret med ny dato.

Som leder skal du
•Sikre, at superbruger samt borgerkonsulenter og ressourcekoordinator i sundhedsenhed og hjemmepleje tilmeldes den planlagte undervisning. Hvis datoen ikke allerede er udmeldt internt, så spørg din lokale tovholder.
•I samarbejde med tovholder og implementeringsagenter planlægge evt. yderligere undervisning/træning i undervisningsmiljø for teamet/superbrugerne
•Sikre, at du og dine medarbejdere er opdateret i forhold til ny e-læring/væsentlige ændringer i e-læringen
•Sætte kryds i kalenderen den 8. september(Sundhedsenhed og Hjemmepleje) for leder-intro til Cura Plan

Vi ved, at de gentagne udskydelser trækker store veksler på alle – både på jer som ledere og på jeres medarbejdere. Det er en belastning i forhold til den lokale arbejdsplanlægning og i forhold til behovet for genopfriskning af viden og kunnen om Cura.

Vi håber, at I alle, efter en velfortjent sommerferie, kommer retur med fornyet energi til sammen med os at gøre implementeringen af Cura til en succes.