Vidste du….

At sommeren er den tid, hvor vi normalt har lavest sygefravær. Juli 2014 var rekorden med 0,8 fraværsdag pr. fuldtidsansat, og kurven var generelt kraftigt nedadgående i 2014.

Sygefraværet er siden steget og Chefteamets opmærksomhed er lige nu rettet mod, at udviklingen står i stampe med +/- 13 dage for rullende 12 måneder. Der bliver derfor fremadrettet arbejdet systematisk med lokale handleplaner om sygefravær på kvartalsmøderne og kommunikationen mellem Chefteam og Områdedirektioner.

Du skal som leder:
•Systematisk følge op i forhold til sygefraværet på følgende tidspunkter: ◦Første sygefraværsdag
◦Sygefraværssamtale
◦ved 14 sygefraværsdage
◦ved 28 sygefraværsdage
◦Hver 4. uge ved længerevarende sygefravær.

•Sikre at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt.
•Sikre at medarbejderen kan fastholdes i arbejdet eller få en afklaring så hurtigt som muligt.

For yderligere information, så kontakt:
Louise Christensen, Konsulent, Arbejdsmiljø og Sygefravær

Læs mere her