Tilbud om rådgivning fra jordemoder til gravide ansatte

Vi har heldigvis rigtig mange medarbejdere i Sundhed og Omsorg der vælger at blive gravide, men ofte er det ikke helt uproblematisk for hverken den gravide eller for arbejdspladsen.

Fra august 2017 tilbydes de gravide medarbejdere i MSO derfor jordemoderfaglig rådgivning på arbejdspladsen. Jordemoderen vil bidrage fagligt ind i risikovurderingssamtalerne med de gravide og nærmeste leder.

Et tilbud om jordemoderfaglig bistand hjælper fra start den gravide og hendes leder med at sortere og bedømme gener i forhold til arbejdsmiljøet på et fagligt informeret grundlag. Samtidig får den gravide medarbejder tryghed, faglig støtte og vejledning, mens lederen får vejledning til at træffe de beslutninger/ justeringer i arbejdsmiljøet, der måtte være behov for, ift. at fastholde den gravide på arbejdspladsen. Jordemoderen vil være en neutral part, der varetager og forener både leders og den gravides interesser. Dette har tilsammen en positiv indvirkning på det graviditetsbetingede fravær.

Foruden den indledende risikovurderingssamtale af en times varighed lægges der op til, at den gravide kan få to opfølgende samtaler med jordemoderen i løbet af graviditeten. Tilbuddet er etableret i samarbejde med Aarhus Jordemoderpraksis og er en videreudvikling af pilotprojektet Gravid & Glad.

Som leder opfordres du til:
• At informere dine gravide medarbejdere om tilbuddet
• At bakke op om tilbuddet

Du kan læse mere om tilbuddet på portalen

Tilbuddet er en 1-årig prøvehandling, der skal forbedre tiden på arbejdspladsen for den gravide frem mod barsel.

Kontaktpersoner: Anette Østergaard, 5157 6291 – anoe@aarhus.dk eller Pernille Møller Jensen, 4185 5254 – pemj@aarhus.dk